Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF, fr. L’Office européen de lutte antifraude) to instytucja utworzona przez Komisję Europejską 28 kwietnia 1999.  Celem urzędu jest zwalczanie korupcji, nadużyć budżetu Unii oraz przemytu papierosów i alkoholu. Instytucja ma zagwarantować, że pieniądze z dotacji unijnych zostały prawidłowo zagospodarowane zgodnie z projektem. Urząd posiada także kompetencje nadzoru podatkowego, działa zarówno wewnątrz struktur unijnych, jak i w państwach członkowskich. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych jest niezależny od Komisji Europejskiej.

Do zadań urzędu należy:

  • wykrywanie, prowadzenie oraz eliminowanie dochodzeń w sprawie nadużyć finansowych związanych z wykorzystaniem fundusz...

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF, fr. L’Office européen de lutte antifraude) to instytucja utworzona przez Komisję Europejską 28 kwietnia 1999.  Celem urzędu jest zwalczanie korupcji, nadużyć budżetu Unii oraz przemytu papierosów i alkoholu. Instytucja ma zagwarantować, że pieniądze z dotacji unijnych zostały prawidłowo zagospodarowane zgodnie z projektem. Urząd posiada także kompetencje nadzoru podatkowego, działa zarówno wewnątrz struktur unijnych, jak i w państwach członkowskich. Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych jest niezależny od Komisji Europejskiej.

Do zadań urzędu należy:

  • wykrywanie, prowadzenie oraz eliminowanie dochodzeń w sprawie nadużyć finansowych związanych z wykorzystaniem funduszy UE,
  • budowanie wśród obywateli zaufania do instytucji UE poprzez prowadzenie dochodzeń w sprawie uchybień ze strony urzędników UE i członków instytucji UE,
  • tworzenie rzetelnej polityki UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych.

Wyróżniamy następujące kategorie dochodzeń:

  • dochodzenia wewnętrzne (prowadzone w instytucjach i organach Unii Europejskiej)
  • dochodzenia zewnętrzne (prowadzone poza instytucjami i organami Unii Europejskiej
  • sprawy dotyczące koordynacji (urząd ma również swój wkład w dochodzenia prowadzone przez organy krajowe ułatwiając gromadzenie i wymianę informacji oraz kontaktów.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Evidence in EU Fraud Cases

Evidence in EU Fraud Cases

Celina Nowak
Wolters Kluwer Polska
The collection of evidence and its admissibility is a major practical challenge, particularly when it comes to the interaction between administrative and criminal proceedings. This problem is even more manifest in cases of EU fraud which are often transnational. Evidence in EU Fraud Cases addresses....
93,06 zł
99,00 zł
Więcej
Fight against EU fraud. Administrative and criminal law issues

Fight against EU fraud. Administrative and criminal law issues

Celina Nowak
Wolters Kluwer Polska
How to fight irregularities affecting the financial interests of the European Union? Are legal regulations effective? What needs to be changed? Fight against EU fraud - administrative and criminal law issues addresses these important questions. It explores the most recent development tendencies....
89,10 zł
99,00 zł
Więcej