Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%

Ewidencja gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków to zbiór danych dotyczących nieruchomości, działek, granic oraz rodzajów gleb, a w sposób wtórny –także zbiór informacji na temat właścicieli oraz posiadaczy.

Zgodnie z art. 20 pr. geod. i kart. ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczącą gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych (bonitacyjnych), oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty); budynków – ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych; lokali – ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej. W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także: właściciela, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych –inne osoby fizyczn...

Ewidencja gruntów i budynków to zbiór danych dotyczących nieruchomości, działek, granic oraz rodzajów gleb, a w sposób wtórny –także zbiór informacji na temat właścicieli oraz posiadaczy.

Zgodnie z art. 20 pr. geod. i kart. ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczącą gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych (bonitacyjnych), oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty); budynków – ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych; lokali – ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej. W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także: właściciela, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych –inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części; miejsce zamieszkania lub siedzibę właściciel; informacje o wpisaniu do rejestru zabytków; wartość nieruchomości. Co do ostatniego elementu –wpisywania wartości –to nie jest on jeszcze wykonywany, jednakże z zapisu ustawy wynika, że ewidencja gruntów i budynków ma pełnić codo zasady także funkcję katastru nieruchomości. Kwestie ewidencji podatkowej nieruchomości reguluje także art. 7a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Grunty rolne i leśne obejmuje się gleboznawczą klasyfikacją gruntów, przeprowadzaną w sposób jednolity dla całego kraju, na podstawie urzędowej tabeli klas gruntów. Natomiast ewidencję gruntów i budynków, w części dotyczącej lasów, prowadzi się z uwzględnieniem przepisów o lasach.

Więcej sprawdź w publikacji

 

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz

Maksymilian Krzymiński, Jacek Lang, Grzegorz Lang, Jarosław Maćkowiak, Tomasz Myśliński, W...
Wolters Kluwer Polska
W publikacji omówiono wyczerpująco funkcjonowanie organów administracji publicznej właściwych w sprawach geodezji i kartografii, nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi.
177,66 zł
189,00 zł
Więcej