Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Forma czynności prawnych

Forma czynności prawnej to sposób wyrażenia danej czynności prawnej na zewnątrz.

Zasada swobody formy czynności prawnej, w jakiej strony stosunków prawnych mogą zawierać umowy czy składać inne oświadczenia woli obowiązuje w prawie cywilnym. Umowę może być zawarta zarówno ustnie, jak i w sposób dorozumiany czyli przez każdy inny objaw naszej woli, z którego wynika treść umowy.

Obowiązek zachowania określonej formy czynności prawnej wynikać może z umowy. Praktykuje się wprowadzanie do umownych przepisów końcowych obowiązku zachowania formy pisemnej dla wszelkich zmian czy wypowiedzenia umowy.

Przepisy prawne przewidują następujące formy czynności prawnych:

  • pisemną,
  • elektroniczną,
  • pisemną z podpisami notarialnie/urzędowo poświadczonymi,
  • pi...

Forma czynności prawnej to sposób wyrażenia danej czynności prawnej na zewnątrz.

Zasada swobody formy czynności prawnej, w jakiej strony stosunków prawnych mogą zawierać umowy czy składać inne oświadczenia woli obowiązuje w prawie cywilnym. Umowę może być zawarta zarówno ustnie, jak i w sposób dorozumiany czyli przez każdy inny objaw naszej woli, z którego wynika treść umowy.

Obowiązek zachowania określonej formy czynności prawnej wynikać może z umowy. Praktykuje się wprowadzanie do umownych przepisów końcowych obowiązku zachowania formy pisemnej dla wszelkich zmian czy wypowiedzenia umowy.

Przepisy prawne przewidują następujące formy czynności prawnych:

  • pisemną,
  • elektroniczną,
  • pisemną z podpisami notarialnie/urzędowo poświadczonymi,
  • pisemną z datą pewną,
  • akt notarialny.

Skutki niedochowania formy

Konsekwencją niezachowania formy czynności prawnej jest jej bezwzględna nieważność. Jeżeli forma czynności prawnej była zastrzeżona, konsekwencją jej niedochowania są ograniczenia dowodowe podczas procesu: niedopuszczalność przeprowadzenia dowodu ze świadków lub z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna. Cz. 1 i 2
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna. Cz. 1 i 2

Marcin Dziurda, Jacek Gudowski, Beata Janiszewska, Bernard Łukańko, Karolina Panfil, Włady...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja jest klasycznym komentarzem kontynuującym bogate, sięgające okresu międzywojennego tradycje polskiej myśli prawniczej. Jest także praktycznym przewodnikiem po tekście Kodeksu cywilnego, w sposób unikatowy łączącym dorobek nauki z doświadczeniami praktyki sądowej.
269,09 zł
299,00 zł
Więcej
Prawo cywilne. Część ogólna

Prawo cywilne. Część ogólna

Ulrich Ernst, Anna Rachwał, Fryderyk Zoll
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik przedstawia zagadnienia objęte wykładem części ogólnej prawa cywilnego. Omówiono w nim m.in. takie kwestie jak: prawo podmiotowe i przedmiotowe,stosowanie prawa,oświadczenie woli,forma czynności prawnych,zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych,wadliwość czynności p....
42,30 zł
45,00 zł
Więcej
Kodeks cywilny Komentarz tom 1 Część ogólna Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks cywilny Komentarz tom 1 Część ogólna Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny

Konrad Osajda
C.H. Beck
Najobszerniejszy i najbardziej szczegółowy komentarz na rynku.
296,10 zł
329,00 zł
Więcej
Podpisy elektroniczne, biometria, identyfikacja elektroniczna
Promocja!
Promocja!

Podpisy elektroniczne, biometria, identyfikacja elektroniczna

Magdalena Marucha-Jaworska
Wolters Kluwer Polska
W książce w przystępny sposób wyjaśnione zostały skomplikowane problemy techniczne związane z identyfikacją elektroniczną oraz uwierzytelnieniem tożsamości i metodami biometrycznymi.
88,80 zł
111,00 zł
Więcej
Wadliwość czynności prawnych spółek kapitałowych na tle sankcji kodeksu cywilnego

Wadliwość czynności prawnych spółek kapitałowych na tle sankcji kodeksu cywilnego

Tomasz Szczurowski
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi monograficzne opracowanie tematyki wadliwości czynności prawnych spółek kapitałowych - zagadnienia mającego istotne znaczenie dla bezpieczeństwa obrotu. Zaletą publikacji jest całościowe, dotychczas niespotykane, ujęcie problematyki. Autor nie ogranicza się jedynie do omówienia kwest....
93,06 zł
99,00 zł
Więcej
Podpis własnoręczny jako element zwykłej formy pisemnej czynności prawnych

Podpis własnoręczny jako element zwykłej formy pisemnej czynności prawnych

Janusz Kaspryszyn
Wolters Kluwer Polska
Podpis, pomimo braku jego ustawowej definicji, do tej pory nie był na gruncie prawa cywilnego przedmiotem szczegółowej analizy monograficznej. W pracy przedstawiono nie tylko poglądy doktryny ale także orzecznictwo sądowe polskie i zagraniczne dotyczące podpisywania oświadczeń woli.
53,77 zł
57,20 zł
Więcej