Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki

Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat rozpoczyna się obowiązek szkolny dziecka i trwa do ukończenia szkoły podstawowej. Granicą jest ukończenie 18 roku życia. Dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat może także rozpocząć naukę w szkole podstawowej na wniosek rodziców.

Rodzice dziecka obowiązani są do:

  1. dopełnienia formalności odnośnie zgłoszenia dziecka do szkoły;
  2. zadbania o regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne;
  3. zadbanie o warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć.

Obowiązek nauki spełnia się przez:

  1. uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej;
  2. realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy.

W przypadku niespełniania obowiązku odbycia rocznego przygotowania p...

Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat rozpoczyna się obowiązek szkolny dziecka i trwa do ukończenia szkoły podstawowej. Granicą jest ukończenie 18 roku życia. Dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat może także rozpocząć naukę w szkole podstawowej na wniosek rodziców.

Rodzice dziecka obowiązani są do:

  1. dopełnienia formalności odnośnie zgłoszenia dziecka do szkoły;
  2. zadbania o regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne;
  3. zadbanie o warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć.

Obowiązek nauki spełnia się przez:

  1. uczęszczanie do szkoły ponadpodstawowej;
  2. realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy.

W przypadku niespełniania obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki konsekwencją jest egzekucja zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Nieusprawiedliwiona nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć świadczy o niespełnieniu obowiązku szkolnego.

RozwińZwiń
Sortuj:
Wzory dokumentów - ustawa o systemie oświaty, prawo oświatowe i przepisy wprowadzające - z serii MERITUM
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Wzory dokumentów - ustawa o systemie oświaty, prawo oświatowe i przepisy wprowadzające - z serii MERITUM

Krzysztof Gawroński, Lidia Marciniak
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera wzory oraz przykłady pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowane w oparciu o przepisy zawarte w aktach prawnych powszechnie obowiązujących w systemie oświaty.
136,00 zł
170,00 zł
Więcej
Prawo oświatowe. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawo oświatowe. Komentarz

Adam Balicki, Magdalena Pyter
C.H. Beck
Prawo oświatowe. Komentarz, autorstwa wybitnych specjalistów w poruszanej tematyce stanowi wyczerpujące omówienie problematyki związanej z utworzeniem i funkcjonowaniem nowego systemu oświaty w Polsce w oparciu o dwa zasadnicze akty prawne:ustawę z 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę....
152,16 zł
179,00 zł
Więcej
Rekrutacja do przedszkoli 2016/2017
Promocja!
Promocja!

Rekrutacja do przedszkoli 2016/2017

Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera praktyczne wyjaśnienia i wskazówki specjalistów oraz procedury i wzory dokumentów, które ułatwią przeprowadzenie krok po kroku postępowania rekrutacyjnego.
40,80 zł
51,00 zł
Więcej
Wybierz szkołę podstawową dla swojego dziecka

Wybierz szkołę podstawową dla swojego dziecka

Wydawnictwo Naukowe PWN
Dzień, w którym dziecko rozpoczyna naukę w szkole podstawowej, jest wyzwaniem i dla świeżo upieczonego ucznia, i dla rodziców. Aby dobrze wybrać z bogatej oferty dostępnych opcji edukacyjnych (szkoły publiczne, prywatne, nauczanie domowe), warto być dobrze poinformowanym. Zespół specjalistów w zakre....
66,60 zł
74,00 zł
Więcej
Zaburzenia psychiczne i rozwojowe dzieci a szkolna rzeczywistość

Zaburzenia psychiczne i rozwojowe dzieci a szkolna rzeczywistość

Marta Jerzak
Wydawnictwo Naukowe PWN
Zespół psychologów, pedagogów i psychiatrów specjalizujących się w diagnozie i terapii zaburzeń wieku dziecięcego przygotował kompendium wiedzy dotyczące postępowania w środowisku szkolnym z dziećmi doświadczającymi zaburzeń: · depresyjnych (a także myśli i tendencji samobójczych) · więzi · zachowan....
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Ustawa o systemie oświaty. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ustawa o systemie oświaty. Komentarz

Mateusz Pilich
Wolters Kluwer Polska
Omówienie poszczególnych przepisów ustawy o systemie oświaty, wzbogacone m.in. o obszerne orzecznictwo SN, NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych. Uwzględnia wszystkie nowelizacje ustawy według stanu prawnego na 1 września 2015 r.
127,20 zł
159,00 zł
Więcej
Oświata jako zadanie publiczne
Promocja!
Promocja!

Oświata jako zadanie publiczne

Danuta Kurzyna-Chmiel
Wolters Kluwer Polska
W opracowaniu dokonano analizy roli państwa (administracji rządowej) i samorządu terytorialnego w zakresie bezpośredniej realizacji zadań oświatowych, skupiono się także na ich regulacyjnym wpływie na podmioty niepubliczne równolegle realizujące te zadania. Oświatę zaprezentowano w kompleksowy sposó....
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Egzekucja obowiązków szkolnego i nauki
Promocja!
Promocja!

Egzekucja obowiązków szkolnego i nauki

Magdalena Czuba-Wąsowska, Katarzyna Mańko
Wolters Kluwer Polska
Publikacja Egzekucja obowiązków szkolnego i nauki zawiera kompleksowe opracowanie kwestii odpowiedzialności za realizację obowiązków edukacyjnych: obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz kontroli i egzekucji ich spełniania. W książce wiele uwagi po....
31,20 zł
39,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę