Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych

Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych to konsekwencje ponoszone przez osoby fizyczne (podmioty prawa) w związku ze szkodami powstałymi z ich udziałem w wyniku ruchu posiadanego pojazdu. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Posiadacz pojazdu zarejestrowanego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie OC przez cały czas trwania rejestracji pojazdu. Wyjątek stanowią pojazdy historyczne i wolnobieżne. Ich posiadacze powinni posiadać ubezpieczenie OC od momentu wprowadzenia tych pojazdów w ruch.

Sortuj:
Odszkodowanie za szkody z OC posiadacza pojazdu w związku z wypadkiem drogowym. Postępowanie. Wzory

Odszkodowanie za szkody z OC posiadacza pojazdu w związku z wypadkiem drogowym. Postępowanie. Wzory

Ewa Jędrzejewska
Wolters Kluwer Polska
W książce kompleksowo omówiono postępowanie w sprawach o roszczenia wynikające ze zdarzeń komunikacyjnych, które dochodzone są od zakładów ubezpieczeń z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. 
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
PAKIET: Dochodzenie roszczeń przez poszkodowanych w wypadkach drogowych + Odszkodowanie za szkody z OC posiadacza pojazdu w związku z wypadkiem drogowym. Postępowanie. Wzory
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

PAKIET: Dochodzenie roszczeń przez poszkodowanych w wypadkach drogowych + Odszkodowanie za szkody z OC posiadacza pojazdu w związku z wypadkiem drogowym. Postępowanie. Wzory

Ewa Jędrzejewska, Zdzisław Gołba
Wolters Kluwer Polska
>>> Dochodzenie roszczeń przez poszkodowanych w wypadkach drogowych <<< W książce czytelnik znajdzie m.in. odpowiedzi na następujące pytania:• jakie roszczenia przysługują poszkodowanym wobec zobowiązanych do naprawienia szkody,• jakie są trudności w realizacji zasady p....
189,15 zł
288,00 zł
Więcej
Odpowiedzialność za szkodę na ziemi wyrządzoną ruchem statku powietrznego
Promocja!
Promocja!

Odpowiedzialność za szkodę na ziemi wyrządzoną ruchem statku powietrznego

Anna Konert
Wolters Kluwer Polska
W książce omówiono kwestię odpowiedzialności za szkody spowodowane na ziemi przez statki powietrzne, szczegółowo analizując prawo międzynarodowe oraz rozwiązania przyjęte przez poszczególne kraje, w tym przez rząd USA po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 r., dotyczące kompensacji szkód, za....
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe

Odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe

Gerard Bieniek
Wolters Kluwer Polska
Opracowanie ma na celu przedstawienie praktycznych zagadnień związanych z odpowiedzialnością cywilną posiadaczy pojazdów mechanicznych i kierujących takimi pojazdami na tle obowiązkowego ubezpieczenia ich odpowiedzialności cywilnej.Obecne trzecie wydanie książki uwzględnia stan prawny obowiązujący....
89,00 zł
Więcej
Ubezpieczenia obowiązkowe
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ubezpieczenia obowiązkowe

Marcin Orlicki
Stan prawny na 1 września 2011 r. z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie 11 lutego 2012 r. Książka stanowi kompleksowe studium ubezpieczeń obowiązkowych. Czytelnicy znajdą w niej odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące zakresu pojęcia ubezpieczenia obowiązkowego i obowiązku ubezpieczen....
134,10 zł
149,00 zł
Więcej
Transgraniczny system ochrony ofiar wypadków drogowych

Transgraniczny system ochrony ofiar wypadków drogowych

Dorota Maśniak
Wolters Kluwer Polska
Monografia stanowi wynik systemowego podejścia do problematyki ochrony ofiar wypadków drogowych przezwyciężającego bariery międzydyscyplinarne istniejące między ekonomią a  prawem czy prawem a organizacją i zarządzaniem.
105,00 zł
Więcej
Odpowiedzialność cywilna uczestników wypadku komunikacyjnego

Odpowiedzialność cywilna uczestników wypadku komunikacyjnego

Paweł Bucoń
Wolters Kluwer Polska
W książce omówione zostały zasady rządzące odpowiedzialnością cywilną za wypadki komunikacyjne z uwzględnieniem dotychczasowych regulacji.
79,70 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę