Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Plan ogólny gminy

Sortuj:
Sposób wyświetlania
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz

Michał Beim, Jakub H. Szlachetko, Łukasz Mikuła, Kamil Olzacki, Katarzyna Szlachetko, Tati...

Komentarz po reformie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Omówienie nowych przepisów i instytucji, dotyczących m.in.: wprowadzenia planu ogólnego, rejestru urbanistycznego, przesłanek wydawania decyzji o warunkach zabudowy

Cena regularna: 279,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 279,00 zł
Cena regularna: 279,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 279,00 zł
Już od: 251,10 zł
Więcej
KAM-4817 W01P01 Rok publikacji: 2024
Nowość

Plan ogólny miasta, gminy. Poradnik

Stefan Białczak, Monika Błocińska, Piotr Jaworski, Bartłomiej Kolipiński, Stefan Parys, Ma...

Poradnik zawierający wskazówki dotyczące sporządzania i zawartości nowego aktu planowania przestrzennego, którego sporządzenie do końca 2025 r. nakazuje nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Cena regularna: 159,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 159,00 zł
Cena regularna: 159,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 159,00 zł
Już od: 143,10 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4909 W01P01 Rok publikacji: 2024
Darmowa dostawa - 0 zł!

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz

Arkadiusz Despot-Mładanowicz, Tomasz Filipowicz, Buliński Kamil, Artur Kosicki, Alicja Plu...

W komentarzu szczegółowo omówiono przepisy regulujące zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej. 

Cena regularna: 299,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 299,00 zł
Cena regularna: 299,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 299,00 zł
Już od: 269,09 zł
Więcej
NEX-0622 W04P01 Rok publikacji: 2024

Książki i ebooki Plan ogólny gminy

Plan Ogólny Gminy: Nowe Narzędzie Planowania Przestrzennego

Czym jest Plan Ogólny Gminy?

Plan ogólny gminy to obligatoryjnie sporządzany dokument planistyczny, który ma zastąpić dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jest to akt prawa miejscowego, który musi być zgodny z planami miejscowymi oraz decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu​​. Każda gmina ma czas na uchwalenie swojego planu ogólnego do 1 stycznia 2026 roku​

Kluczowe Zmiany i Nowości

Obszary Uzupełnienia Zabudowy

Decyzje o warunkach zabudowy będą mogły być wydawane tylko na obszarach wskazanych w planie ogólnym. To ograniczenie ma na celu lepsze kontrolowanie i planowanie zabudowy oraz zagospodarowania terenu​.

Zintegrowany Plan Inwestycyjny (ZPI)

Jest to nowa forma planu miejscowego, sporządzana n...

Plan Ogólny Gminy: Nowe Narzędzie Planowania Przestrzennego

Czym jest Plan Ogólny Gminy?

Plan ogólny gminy to obligatoryjnie sporządzany dokument planistyczny, który ma zastąpić dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jest to akt prawa miejscowego, który musi być zgodny z planami miejscowymi oraz decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu​​. Każda gmina ma czas na uchwalenie swojego planu ogólnego do 1 stycznia 2026 roku​

Kluczowe Zmiany i Nowości

Obszary Uzupełnienia Zabudowy

Decyzje o warunkach zabudowy będą mogły być wydawane tylko na obszarach wskazanych w planie ogólnym. To ograniczenie ma na celu lepsze kontrolowanie i planowanie zabudowy oraz zagospodarowania terenu​.

Zintegrowany Plan Inwestycyjny (ZPI)

Jest to nowa forma planu miejscowego, sporządzana na wniosek inwestora, która zastępuje tzw. specustawę mieszkaniową. ZPI pozwala na ustalanie przeznaczenia terenu dla różnych inwestycji, nie tylko mieszkaniowych. Inwestor, w ramach umowy urbanistycznej, może zobowiązać się do budowy infrastruktury technicznej lub społecznej, co ułatwi realizację dużych projektów inwestycyjnych​.

Rejestr Urbanistyczny

Nowelizacja wprowadza również obowiązek prowadzenia publicznie dostępnego rejestru urbanistycznego, który ma zawierać wszystkie uchwały, projekty planów, wnioski oraz decyzje związane z planowaniem przestrzennym. System ten ma zacząć działać od 2026 roku i ma na celu zwiększenie transparentności oraz dostępności danych planistycznych.

Uproszczona Partycypacja Społeczna

Proces konsultacji społecznych został uproszczony, aby jak największa liczba mieszkańców mogła w nich uczestniczyć. Uwagi będzie można składać m.in. elektronicznie, a konsultacje będą odbywać się także poza godzinami pracy urzędów oraz w miejscach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Instalacje OZE

Nowe przepisy przewidują, że lokalizowanie instalacji odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika, będzie możliwe jedynie na terenach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub planem ogólnym. Zmiany te mają na celu przyspieszenie procesów inwestycyjnych i promowanie zrównoważonego rozwoju.

Najczęściej Zadawane Pytania

Czym jest plan ogólny gminy?

Jest to nowy dokument planistyczny, który zastępuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, i jest aktem prawa miejscowego obowiązkowym dla każdej gminy.

Do kiedy gminy muszą uchwalić plan ogólny?

Gminy mają czas do 1 stycznia 2026 roku na uchwalenie planu ogólnego.

Czy plan ogólny wpływa na decyzje o warunkach zabudowy?

Tak, decyzje o warunkach zabudowy będą mogły być wydawane tylko na obszarach wskazanych w planie ogólnym.

Co to jest Zintegrowany Plan Inwestycyjny (ZPI)?

ZPI to nowa forma planu miejscowego, sporządzana na wniosek inwestora, która umożliwia realizację różnorodnych inwestycji po uzgodnieniu z gminą i podpisaniu umowy urbanistycznej.

Jakie są nowe zasady partycypacji społecznej?

Proces konsultacji społecznych został uproszczony i zmodernizowany, aby umożliwić szerokie uczestnictwo mieszkańców, m.in. poprzez możliwość składania uwag elektronicznie oraz organizację konsultacji w dogodnych godzinach i miejscach.

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza szereg zmian mających na celu usprawnienie procesu planowania przestrzennego oraz lepsze dostosowanie go do potrzeb społecznych i gospodarczych. Plan ogólny gminy jest centralnym elementem tej reformy, zapewniającym bardziej zrównoważone i efektywne zarządzanie przestrzenią gminną.

Rozwiń Zwiń
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę