Facebook
Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo

Płatna protekcja

Płatna protekcja to pośredniczenie w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub obietnicę jej otrzymania, dzięki wpływom w instytucji państwowej. Powoływanie się na wpływy i znajomości w załatwieniu sprawy jest czynem karalnym niezależnie czy robimy to dla siebie czy dla kogoś innego. Przedmiotem ochrony jest dobre imię instytucji państwowych oraz ich prawidłowe funkcjonowanie.

Odpowiedzialność karna

Przestępstwo płatnej protekcji podlega karze od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. W przypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do lat 2.

Ponadto, jeżeli ktoś udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy samorządowej i polega to na bezprawnym wywarciu w...

Płatna protekcja to pośredniczenie w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub obietnicę jej otrzymania, dzięki wpływom w instytucji państwowej. Powoływanie się na wpływy i znajomości w załatwieniu sprawy jest czynem karalnym niezależnie czy robimy to dla siebie czy dla kogoś innego. Przedmiotem ochrony jest dobre imię instytucji państwowych oraz ich prawidłowe funkcjonowanie.

Odpowiedzialność karna

Przestępstwo płatnej protekcji podlega karze od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. W przypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do lat 2.

Ponadto, jeżeli ktoś udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy samorządowej i polega to na bezprawnym wywarciu wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie osoby pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji, również podlega karze pozbawienia wolności. W przypadku wskazanym wcześniej sprawca przestępstwa nie podlega karze, jeżeli przyjął korzyść majątkową lub osobistą albo ich obietnicę, ale zawiadomił o tym fakcie policję lub prokuraturę i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organy śledcze się o tych faktach dowiedziały.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Przeciwdziałanie patologiom na rynkach finansowych od edukacji ekonomicznej po prawnokarne środki oddziaływania

Przeciwdziałanie patologiom na rynkach finansowych od edukacji ekonomicznej po prawnokarne środki oddziaływania

Wiesław Pływaczewski
Wolters Kluwer Polska
W monografii odwołano się do najnowszych teorii kryminologicznych, badań empirycznych oraz statystyk kryminalnych. Szczególny nacisk położono na walory praktyczne analizowanych zagadnień.
79,20 zł
99,00 zł
Więcej
Evidence in EU Fraud Cases

Evidence in EU Fraud Cases

Celina Nowak
Wolters Kluwer Polska
The collection of evidence and its admissibility is a major practical challenge, particularly when it comes to the interaction between administrative and criminal proceedings. This problem is even more manifest in cases of EU fraud which are often transnational. Evidence in EU Fraud Cases addresses....
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skarbową
Promocja!
Promocja!

Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skarbową

Andrzej Melezini
Wolters Kluwer Polska
Książka jest jedyną na rynku pozycją szczegółowo omawiającą problematykę korupcji urzędniczej. Autor przedstawia w niej m.in.: sposoby walki z korupcją, specyfikę działań wywiadowczych, instrumenty prawne służące ujawnianiu i zapobieganiu korupcji oraz problematykę wykorzystywania materiałów operac....
68,00 zł
85,00 zł
Więcej