Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Podziały nieruchomości

Podział nieruchomości nie jest instytucją zdefiniowaną w systemie prawa. Ponadto samo pojęcie nieruchomości może być różnie rozumiane, tj. w znaczeniu cywilistycznym, geodezyjnym, wieczystoksięgowym, zwanym także formalnym, a nawet ekonomicznym. Z tego też powodu sama definicja podziału może być rozumiana zarówno jako podział fizyczny, który w przypadku nieruchomości dotyczy jej parcelacji na wydzielone geodezyjne działki. Podział fizyczny dotyczy zatem przypadku podziału geodezyjnego, zwanego także ewidencyjnym.

Celem podziału ewidencyjnego (geodezyjnego) nieruchomości jest wyodrębnienie w ramach jednej nieruchomości większej liczby działek gruntu, jednak bez zmiany dotychczasowego właściciela.

W dalszej konsekwencji celem podziału geodezyjnego będzie dokonanie zmiany w strukturze własn...

Podział nieruchomości nie jest instytucją zdefiniowaną w systemie prawa. Ponadto samo pojęcie nieruchomości może być różnie rozumiane, tj. w znaczeniu cywilistycznym, geodezyjnym, wieczystoksięgowym, zwanym także formalnym, a nawet ekonomicznym. Z tego też powodu sama definicja podziału może być rozumiana zarówno jako podział fizyczny, który w przypadku nieruchomości dotyczy jej parcelacji na wydzielone geodezyjne działki. Podział fizyczny dotyczy zatem przypadku podziału geodezyjnego, zwanego także ewidencyjnym.

Celem podziału ewidencyjnego (geodezyjnego) nieruchomości jest wyodrębnienie w ramach jednej nieruchomości większej liczby działek gruntu, jednak bez zmiany dotychczasowego właściciela.

W dalszej konsekwencji celem podziału geodezyjnego będzie dokonanie zmiany w strukturze własnościowej (np. dokonuję podziału, aby przekazać w drodze darowizny dwie nieruchomości na rzecz dzieci), choć nie można wykluczyć innych przypadków, np. że celem jest chęć dokonania fizycznego podziału bez przeniesienia własności, wyłącznie w celach podatkowych (np. koszty związane z jedną z wyodrębnionych nieruchomości będą rozliczane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej). W pewnym uproszczeniu zasadne wydaje się zatem przyjęcie konstrukcji, że podział fizyczny (geodezyjny) nieruchomości dotyczy podziału działek geodezyjnych wchodzących w skład nieruchomości.

W doktrynie przyjmuje się natomiast, że podział prawny to działanie podejmowane wobec samej nieruchomości jako przedmiotu praw (ewentualnie działanie podejmowane wobec praw przysługujących do nieruchomości).

Więcej sprawdź w publikacji

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Podział nieruchomości
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Podział nieruchomości

Magdalena Durzyńska
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi obszerne opracowanie dotyczące tematyki podziału nieruchomości, zarówno prywatnych jak i publicznych.
179,10 zł
199,00 zł
Więcej
Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz

Ewa Bończak-Kucharczyk
Wolters Kluwer Polska
W publikacji omówiono nie tylko przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i akty wykonawcze do niej, lecz także związane z nimi przepisy wielu innych ustaw.
229,00 zł
Więcej
Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, sądowej, egzekucyjnej, podatkowej z wzorami umów

Stella Brzeszczyńska, Helena Ciepła
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat praktyki obrotu nieruchomościami.
191,21 zł
205,00 zł
Więcej
Źródła finansowania samorządu terytorialnego

Źródła finansowania samorządu terytorialnego

Piotr Czerski, Antoni Hanusz, Magdalena Musiał, Andrzej Niezgoda, Paweł Szczęśniak
Wolters Kluwer Polska
Publikacja przedstawia tematykę źrodeł finansowania samorządu terytorialnego i zagadnień prawnych z nią związanych.
99,90 zł
111,00 zł
Więcej
Przedawnienie roszczeń związanych z wywłaszczaniem nieruchomości

Przedawnienie roszczeń związanych z wywłaszczaniem nieruchomości

Elżbieta Lemańska
Wolters Kluwer Polska
W monografii omówiono problematykę przedawnienia roszczeń związanych z wywłaszczaniem nieruchomości - od wielu lat wyjątkowo sporną z uwagi na brak jednoznacznych rozwiązań normatywnych. Autorka podjęła próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy w obowiązującym w Polsce porządku prawnym można obron....
85,00 zł
Więcej
Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego

Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego

Igor Zachariasz
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi próbę interdyscyplinarnego spojrzenia na problemy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego. Znajdujące się w niej opracowania wybitnych wykładowców akademickich, sędziów sądów administracyjnych oraz architektów i urbanistów ukazują zarówno teoretyczne, jak i praktyczne prob....
99,00 zł
Więcej
Administracyjnoprawne aspekty opłat adiacenckich

Administracyjnoprawne aspekty opłat adiacenckich

Anna Ziniewicz Monika
Wolters Kluwer Polska
Administracyjnoprawne aspekty opłat adiacenckich to monografia, która omawia instytucję opłat adiacenckich i ich administracyjnoprawną perspektywę oraz liczne dylematy pojawiające się w praktyce stosowania prawa. Prawny byt opłat adiacenckich odniesiono do zagadnienia procesu inwestycyjno-budowlaneg....
80,09 zł
89,00 zł
Więcej
Granice nieruchomości i sposoby ich ustalania
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Granice nieruchomości i sposoby ich ustalania

Dariusz Felcenloben
Wolters Kluwer Polska
W publikacji Granice nieruchomości i sposoby ich ustalania szczegółowo przedstawiono problematykę procesu granicznego. Omówiono zagadnienia prawne dotyczące obowiązującego dwuetapowego administracyjno-sądowego modelu postępowania rozgraniczeniowe-go, którego cechą charakterystyczną jest łączenie pro....
134,10 zł
149,00 zł
Więcej