Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Polityka przestrzenna

To działanie mające za zadanie ustalanie celów i środków kształtowania, zagospodarowania i użytkowania przestrzeni (J. Goryński, Polityka przestrzenna, Warszawa 1982, s. 11). Polega ona na koordynowaniu sposobu gospodarowania przestrzenią przez podmioty gospodarcze w obrębie przydzielonych im terenów, stanowiąc składową ogólnej polityki społeczno-ekonomicznej i może być dzielona według szczebli, tj. na politykę przestrzenną w skali kraju, politykę regionalną oraz politykę urbanistyczną [J. Regulski (red.), Planowanie przestrzenne, Warszawa 1985, s. 66].

Polityka przestrzenna może być ujmowana jako sfera sprawowania władzy i polityki społeczno-gospodarczej – wówczas jej oddziaływanie odnosi się do całokształtu procesów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz jako sfera realizacyjna planowania przestrzenneg...

To działanie mające za zadanie ustalanie celów i środków kształtowania, zagospodarowania i użytkowania przestrzeni (J. Goryński, Polityka przestrzenna, Warszawa 1982, s. 11). Polega ona na koordynowaniu sposobu gospodarowania przestrzenią przez podmioty gospodarcze w obrębie przydzielonych im terenów, stanowiąc składową ogólnej polityki społeczno-ekonomicznej i może być dzielona według szczebli, tj. na politykę przestrzenną w skali kraju, politykę regionalną oraz politykę urbanistyczną [J. Regulski (red.), Planowanie przestrzenne, Warszawa 1985, s. 66].

Polityka przestrzenna może być ujmowana jako sfera sprawowania władzy i polityki społeczno-gospodarczej – wówczas jej oddziaływanie odnosi się do całokształtu procesów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz jako sfera realizacyjna planowania przestrzennego –wówczas odnosi się tylko do działań realizujących zadania wskazane w planach przestrzennych (R. Rózga, Polityka i planowanie przestrzenne, Warszawa 1992, s. 16–17).

Więcej sprawdź w publikacji

RozwińZwiń
Sortuj:
Gospodarka przestrzenna Podstawy teoretyczne

Gospodarka przestrzenna Podstawy teoretyczne

Ryszard Domański
Wydawnictwo Naukowe PWN
Podręcznik z rekomendacją Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN! Pierwszy z serii podręczników przygotowanych z myślą o studentach niedawno utworzonego na wielu uczelniach wyższych kierunku - gospodarka przestrzenna. Patronat naukowy zarówno nad tym kierunkiem nauki i nauczania, jak i n....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Lokalizacja ekonomicznie bezpieczna

Lokalizacja ekonomicznie bezpieczna

Kazimierz Kuciński
CeDeWu
Dla współczesnych przedsiębiorstw kluczowe znaczenie ma wolność bezpiecznego ekonomicznie prowadzenia działalności gospodarczej. Szukają zatem lokalizacji ekonomicznie bezpiecznych, a więc miejsc, w których bezpieczeństwo ekonomiczne nie jest pozbawione wolności gospodarczej, a wolność gospodarcza b....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego
Promocja!
Promocja!

Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego

Tomasz Brzezicki, Anna Brzezińska-Rawa, Krzysztof Kucharski, Łukasz Maszewski, Henryk Nowi...
Wolters Kluwer Polska
Omówienie systemu planowania, ze szczególnym uwzględnieniem planowania lokalnego, kwestie związane z realizacją planu miejscowego, omówienie zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynikające z ustawy o odpadach...
47,20 zł
59,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę