Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Ponaglenie na niezałatwienie sprawy administracyjnej w terminie

W przypadku stwierdzenia bezczynności organu lub przewlekłości w prowadzeniu postępowania należy wyjaśnić ich przyczyny i ustalić winnych. Strona ma prawo do złożenia ponaglenia na niezałatwienie sprawy administracyjnej w terminie określonym w przepisach lub gdy, postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie i jest wnoszone do organu wyższego stopnia poprzez organ prowadzący postępowanie.

W razie uwzględnienia skargi, sąd stwierdza czy miało miejsce rażące naruszenie prawa podczas bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania.

Termin na załatwienie sprawy

Terminy, w jakich organ prowadzący postępowanie powinien załatwić sprawę ściśle określa

W przypadku stwierdzenia bezczynności organu lub przewlekłości w prowadzeniu postępowania należy wyjaśnić ich przyczyny i ustalić winnych. Strona ma prawo do złożenia ponaglenia na niezałatwienie sprawy administracyjnej w terminie określonym w przepisach lub gdy, postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie i jest wnoszone do organu wyższego stopnia poprzez organ prowadzący postępowanie.

W razie uwzględnienia skargi, sąd stwierdza czy miało miejsce rażące naruszenie prawa podczas bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania.

Termin na załatwienie sprawy

Terminy, w jakich organ prowadzący postępowanie powinien załatwić sprawę ściśle określa Kodeks postępowania administracyjnego. Sprawy należy załatwiać bez zbędnej zwłoki. Sprawa, która może być rozpatrzona na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania powinna zostać załatwiona niezwłocznie.

W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz dla praktyków
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz dla praktyków

Elżbieta Klat-Górska, Artur Mudrecki
ODDK
Praktyczny komentarz do postępowania administracyjnego – wybitni eksperci szczegółowo omawiają przepisy postępowania administracyjnego, wskazując na problemy związane ze stosowaniem tych przepisów w praktyce. Dnia 1 czerwca 2017 r. weszły w życie rewolucyjne zmiany w Kodeksie postępowania administra....
236,25 zł
262,50 zł
Więcej
Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu

Maria Boratyńska
Wolters Kluwer Polska
Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu.
151,20 zł
162,00 zł
Więcej
Sądowa ochrona przed bezczynnością administracji publicznej

Sądowa ochrona przed bezczynnością administracji publicznej

Robert Suwaj
Wolters Kluwer Polska
Monografia zawiera pogłębioną analizę sposobu rozumienia pojęcia bezczynności organu administracji publicznej na gruncie poszczególnych prawnych form działania administracji, a także ocenę modelu sądowej ochrony przed bezczynnością administracji publicznej w świetle krajowych regulacji normatywnych.....
85,00 zł
Więcej
Zarys teorii postępowania administracyjnego
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Zarys teorii postępowania administracyjnego

Zbigniew Kmieciak
Wolters Kluwer Polska
Stawiając pytania o wizję postępowania administracyjnego, autor zrywa z dotychczasowym sposobem myślenia o funkcjach i instytucjach procedury...
102,00 zł
Więcej
Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego

Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego

Paweł Kornacki
Wolters Kluwer Polska
W monografii Autor w sposób kompleksowy, a jednocześnie precyzyjny omawia tematykę prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu administracyjnym, w tym m.in.: przybliża praktyczne aspekty sądowej kontroli sprawności funkcjonowania aparatu administracyjnego,przeprowadza te....
85,00 zł
Więcej
Czas w prawie administracyjnym

Czas w prawie administracyjnym

Jan Zimmermann
Wolters Kluwer Polska
W dniach 27-28 listopada 2010 r. odbyto się w Krakowie I Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów. Wzięli w nim udział pracownicy naukowi i doktoranci z Zakład u Prawa Administracyjnego i z Zakładu Nauki Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz z Katedry Prawa Administracyjneg....
81,00 zł
90,00 zł
Więcej
Bezczynność organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym
Archiwum
Archiwum

Bezczynność organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym

Michał Miłosz
Wolters Kluwer Polska
W monografii przedstawiono teoretycznoprawna konstrukcje bezczynności organu administracji publicznej, w tym zakres występowania stanu bezczynności w postępowaniu administracyjnym, jego elementy konstrukcyjne oraz przesłanki warunkujące jego powstanie. Dokonano także analizy instytucji prawnych, któ....
Więcej