Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wyprzedaż do -90%

Powództwa przeciwegzekucyjne

Powództwo przeciwegzekucyjne to powództwo, z którego skorzystać może w postępowaniu egzekucyjnym dłużnik bądź osoba trzecia. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego daje podmiotom możliwość merytorycznej obrony przeciwko egzekucji. Powództwo przeciwegzekucyjne ma zastosowanie tylko i wyłącznie do nieprawidłowości, które związane są z zasadnością oraz dopuszczalnością prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Rodzaje powództw przeciwegzekucyjnych:

  • powództwo opozycyjne – przysługuje dłużnikowi i jest merytorycznym sposobem obrony dłużnika przed prowadzoną egzekucją;
  • powództwo ekscydencyjne (zwane też interwencyjnym) – przysługuje osobie trzeciej w celu wyłączenia zajętego przedmiotu spod egzekucji.

Podstawowa różnica pomiędzy tymi roszczeniami poleg...

Powództwo przeciwegzekucyjne to powództwo, z którego skorzystać może w postępowaniu egzekucyjnym dłużnik bądź osoba trzecia. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego daje podmiotom możliwość merytorycznej obrony przeciwko egzekucji. Powództwo przeciwegzekucyjne ma zastosowanie tylko i wyłącznie do nieprawidłowości, które związane są z zasadnością oraz dopuszczalnością prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Rodzaje powództw przeciwegzekucyjnych:

  • powództwo opozycyjne – przysługuje dłużnikowi i jest merytorycznym sposobem obrony dłużnika przed prowadzoną egzekucją;
  • powództwo ekscydencyjne (zwane też interwencyjnym) – przysługuje osobie trzeciej w celu wyłączenia zajętego przedmiotu spod egzekucji.

Podstawowa różnica pomiędzy tymi roszczeniami polega na osobie, która może wystąpić z danym powództwem.

Postępowanie egzekucyjne jest prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego, którym jest tytuł egzekucyjny (np. wyrok sądu) zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Celem postępowania wszczętego wskutek powództwa opozycyjnego jest pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części (np. do określonej kwoty), albo jego ograniczenie.

RozwińZwiń
Sortuj:
PAKIET: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 1-6
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

PAKIET: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 1-6

Henryk Pietrzkowski, Jacek Gudowski, Jan Ciszewski, Karol Weitz, Maria Jędrzejewska, Paweł...
Wolters Kluwer Polska
Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie dużego komentarza do kodeksu postępowania cywilnego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długoletnia obecność dzieła na rynku wydawniczym gwarantują najwyższy poziom merytoryczny i edytorski publikacji. W....
278,80 zł
1 394,00 zł
Więcej
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 5. Postępowanie egzekucyjne
Promocja!
Promocja!

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 5. Postępowanie egzekucyjne

Tadeusz Ereciński, Henryk Pietrzkowski
Wolters Kluwer Polska
Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego autorstwa najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego. Publikacja na najwyższym poziomie merytorycznym i edytorskim.
51,80 zł
259,00 zł
Więcej
Odpowiedzialność majątkowa małżonków i przymusowe dochodzenie od nich roszczeń

Odpowiedzialność majątkowa małżonków i przymusowe dochodzenie od nich roszczeń

Andrzej Pokora
Wolters Kluwer Polska
Niniejsza publikacja omawia problematykę odpowiedzialności majątkowej małżonków oraz przymusowego zaspokojenia wierzycieli z ich majątku. Kwestia odpowiedzialności małżonków za zobowiązania ma duże znaczenie społeczne, ponieważ z jednej strony odnosi się do uzasadnionych interesów wierzycieli, a z d....
59,00 zł
Więcej
Sądowe postępowanie egzekucyjne

Sądowe postępowanie egzekucyjne

Andrzej Marciniak
Wolters Kluwer Polska
Rozwojowi gospodarki rynkowej towarzyszy intensywny rozwój działalności kredytowej. Wzrasta więc także istotnie znaczenie egzekucji sądowej jako niezbędnego instrumentu procesowego mającego na celu ochronę praw podmiotowych zarówno wierzycieli, jak i dłużników. W publikacji w sposób systematyczny....
89,00 zł
Więcej
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom IV

Helena Ciepła, Henryk Dolecki, Tadeusz Wiśniewski, Dariusz Zawistowski, Tadeusz Żyznowski
Wolters Kluwer Polska
Drugie wydanie komentarza do ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, pod redakcją naukową dr hab. Henryka Doleckiego i prof. dr. hab. Tadeusza Wiśniewskiego, obejmuje omówienie przepisów dotyczących postępowania zabezpieczającego (artykuły 730-757) oraz zagadnień związanych z postępowaniem egzekucyj....
197,10 zł
219,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę