Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Powództwo wzajemne

Zgodnie z Kodeksem prawa cywilnego powództwo wzajemne jest dopuszczalne, w przypadku, gdy roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia.

W przypadku, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami oraz każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony może dojść do powództwa wzajemnego. Warunkiem jest też fakt, iż przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości, natomiast obie wierzytelności są wymagalne.

Kiedy zgłaszać powództwo wzajemne?

Pozew wzajemny można wytoczyć bądź w odpowiedzi na pozew, bądź w oddzielnym piśmie, nie później jednak niż na pierwszej rozprawie, albo w sprzeciwie do wyroku...

Zgodnie z Kodeksem prawa cywilnego powództwo wzajemne jest dopuszczalne, w przypadku, gdy roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia.

W przypadku, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami oraz każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony może dojść do powództwa wzajemnego. Warunkiem jest też fakt, iż przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości, natomiast obie wierzytelności są wymagalne.

Kiedy zgłaszać powództwo wzajemne?

Pozew wzajemny można wytoczyć bądź w odpowiedzi na pozew, bądź w oddzielnym piśmie, nie później jednak niż na pierwszej rozprawie, albo w sprzeciwie do wyroku zaocznego. Pismo to musi zawierać szczegółowe wymagania określone w kodeksie cywilnym czyli oznaczenie sądu do którego jest kierowane, oznaczenie stron procesu, wartość przedmiotu sporu, żądanie oraz uzasadnienie.

Strona nie ma obowiązku wnosić powództwa wzajemnego. W przypadku jego wniesienia, odpowiedź jest wnoszona do sądu, do którego wpłynął pozew.

Gdzie wnosi się powództwo wzajemne?

Powództwo wzajemne wnosi się do sądu w którym toczy się powództwo główne. W przypadku gdy dla powództwa wzajemnego właściwy jest sąd okręgowy a powództwo główne toczy się przed sądem rejonowym, sprawa rozpatrywana jest przez sąd okręgowy.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Obrona pozwanego w procesie cywilnym przed sądem I instancji

Obrona pozwanego w procesie cywilnym przed sądem I instancji

Joanna May
Wolters Kluwer Polska
Monografia stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie problematyki obrony pozwanego w procesie cywilnym przed sądem I instancji. Sposób zaprezentowania omawianej tematyki nadaje publikacji walor szczególnej praktyczności. W monografii sklasyfikowano i omówiono środki obrony pozwanego w procesie cywi....
99,00 zł
Więcej