Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%

Prawnoautorska ochrona wizerunku

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest wymagane zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku osoby na nim przedstawionej. Zezwolenie nie jest wymagane tylko wówczas, jeżeli osoba otrzymała zapłatę za pozowanie.

Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

  1. osoby powszechnie znanej, czyli związanej z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
  2. osoby stanowiącej szczegół całości takiej krajobraz.

Podmiotem prawa do wizerunku jest osoba fizyczna. Prawo do wizerunku przysługuje tylko osobie rzeczywistej. Wykorzystując bez zgody wizerunek osób fikcyjnych naruszamy osobiste prawa autorskie twórcy.
Prawo do wizerunku każdego człowieka jako jednego z

Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest wymagane zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku osoby na nim przedstawionej. Zezwolenie nie jest wymagane tylko wówczas, jeżeli osoba otrzymała zapłatę za pozowanie.

Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

  1. osoby powszechnie znanej, czyli związanej z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
  2. osoby stanowiącej szczegół całości takiej krajobraz.

Podmiotem prawa do wizerunku jest osoba fizyczna. Prawo do wizerunku przysługuje tylko osobie rzeczywistej. Wykorzystując bez zgody wizerunek osób fikcyjnych naruszamy osobiste prawa autorskie twórcy.
Prawo do wizerunku każdego człowieka jako jednego z dóbr osobistych, jest wyjątkowo istotna dla twórców. Najczęstszym tematem dzieł jest człowiek i jego problemy, a jego fizyczność i psychika są głównym elementem i centrum zainteresowania wielu dziedzin sztuki.

Naruszając prawo do wizerunku, które wynika z ochrony prawnoautorskiej, musimy się liczyć z naruszeniem także innych dóbr osobistych osoby takich jak zniewaga albo zniesławienie.

W celu dysponowania czyimś wizerunkiem musimy uzyskać zgodę na:

  1. sporządzenie wizerunku,
  2. utrwalenie go lub karykaturę,
  3. na rozpowszechnianie już sporządzonego wizerunku w uzgodniony sposób.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawo autorskie. Zarys problematyki

Prawo autorskie. Zarys problematyki

Maria Poźniak-Niedzielska, Jerzy Szczotka
Wolters Kluwer Polska
Książka zawiera syntetyczną prezentację całości problematyki polskiego prawa autorskiego i praw pokrewnych.
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Prawo prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawo prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego

Kakareko dr Ksenia
C.H. Beck
Prawo do prywatności jest pojęciem żywym, którego coraz to nowe aspekty ujawniają się w miarę rozwoju stosunków społecznych, wypadków politycznych oraz w wyniku rozwoju techniki. Z jednej strony istnieje niejako naturalna chęć ograniczania prawa do prywatności przez władze publiczne, z różnych zresz....
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Kluby i organizacje sportowe w prawie polskim na tle rozwiązań zagranicznych
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kluby i organizacje sportowe w prawie polskim na tle rozwiązań zagranicznych

Eligiusz Krześniak
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera nie tylko rozważania systemowe, lecz także analizę rozwiązań instytucjonalnych i prawnych dotyczących klubów i organizacji sportowych i jest jedynym tak kompleksowym opracowaniem tej tematyki w polskiej doktrynie prawa.
116,80 zł
146,00 zł
Więcej
Konstrukcja ochrony prawnoautorskiej na tle procesu europeizacji prawa prywatnego
Promocja!
Promocja!

Konstrukcja ochrony prawnoautorskiej na tle procesu europeizacji prawa prywatnego

Ewa Laskowska
Wolters Kluwer Polska
Ewa Laskowska doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka studiów podyplomowych (LL.M.) na Wydziale Prawa Ruprecht-Karls-Universit t w Heidelbergu oraz Szkoły Prawa Niemieckiego UJ. Specjalizuje....
88,80 zł
111,00 zł
Więcej
Cywilnoprawna ochrona wizerunku osób powszechnie znanych w dobie komercjalizacji dóbr osobistych

Cywilnoprawna ochrona wizerunku osób powszechnie znanych w dobie komercjalizacji dóbr osobistych

Joanna Banasiuk, Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Wolters Kluwer Polska
Publikacja jest całościowym opracowaniem problematyki cywilnoprawnej ochrony wizerunku osób powszechnie znanych w dobie komercjalizacji dóbr osobistych - z uwzględnieniem rozwiązań i orzecznictwa sądowego w wybranych państwach systemu prawa stanowionego i common law, a także dorobku Europejskiego Tr....
93,06 zł
99,00 zł
Więcej
Prawo sportowe

Prawo sportowe

Sławomir Fundowicz
Wolters Kluwer Polska
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów prawa, wychowania fizycznego i sportu. Skierowana jest ponadto do działaczy ruchu olimpijskiego, polskich związków sportowych i innych struktur organizacyjnych.  
55,46 zł
59,00 zł
Więcej
Choreografia i pantomima w świetle prawa autorskiego
Promocja!
Promocja!

Choreografia i pantomima w świetle prawa autorskiego

Krzysztof Felchner
Wolters Kluwer Polska
Książka jest pierwszą polską monografią dotyczącą autorskoprawnego statusu choreografii i pantomimy oraz jedną z nielicznych pozycji dotyczących tego zagadnienia w literaturze polskiej i zagranicznej. Autor przedstawia, także w perspektywie historyczno- i prawnoporównawczej, proces jurydycznej emanc....
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja

Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja

Justyna Balcarczyk
Wolters Kluwer Polska
Monografia jest adresowana do studentów, doktorantów oraz przedstawicieli doktryny prawa cywilnego. Z racji powołania oraz omówienia bogatego orzecznictwa zarówno krajowego, jak i zagranicznego pozycja ta będzie przydatna także dla osób zajmujących się problematyką reklamy oraz prasy.
68,62 zł
73,00 zł
Więcej
Media a dobra osobiste

Media a dobra osobiste

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Wolters Kluwer Polska
Autorzy stawiają sobie za cel uporządkowanie bogatego dorobku orzecznictwa i literatury prawniczej, poszukując pewnych generalnych tendencji i wspólnych zapatrywań, co stanowi punkt wyjścia do rozważań o istocie dóbr osobistych.
94,50 zł
105,00 zł
Więcej
Prawo mediów
Archiwum
Archiwum

Prawo mediów

Monika Nowikowska, Zofia Zawadzka, Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Wolters Kluwer Polska
W publikacji zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia prawa prasowego wraz z dorobkiem orzecznictwa sądów polskich, jak i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Omówiono w niej również aktualne problemy prawne.
Więcej