Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wyprzedaż do -90%

Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego

Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego gwarantowane i zdefiniowane jest w ramach Konwencji o ochronie praw człowieka sporządzonej w Rzymie 4 listopada 1950 r. Prawa do wolności i bezpieczeństwa dotyczy 5 art. Konwencji. Zgodnie z nim każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Tych praw nikt nie może być pozbawiony za wyjątkiem:

  • zgodnego z prawem skazania, zatrzymania, aresztowania, w tym osoby nieletniej,
  • zgodnego z prawem pozbawiania wolności: osoby, by zapobiec rozprzestrzenianiu przez nią choroby zakaźnej, osoby chorej umysłowo, narkomana, alkoholika, włóczęgi,
  • zgodnego z prawem zatrzymania osoby, która nielegalnie chce wkroczyć na teren innego państwa bądź przeciw której w toku jest postępowanie ekstradycyjne lub postępowanie o wydalenie z kraju.

Każdy z zatrzymanych lub aresztowanych ma prawo do poinformowania...

Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego gwarantowane i zdefiniowane jest w ramach Konwencji o ochronie praw człowieka sporządzonej w Rzymie 4 listopada 1950 r. Prawa do wolności i bezpieczeństwa dotyczy 5 art. Konwencji. Zgodnie z nim każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Tych praw nikt nie może być pozbawiony za wyjątkiem:

  • zgodnego z prawem skazania, zatrzymania, aresztowania, w tym osoby nieletniej,
  • zgodnego z prawem pozbawiania wolności: osoby, by zapobiec rozprzestrzenianiu przez nią choroby zakaźnej, osoby chorej umysłowo, narkomana, alkoholika, włóczęgi,
  • zgodnego z prawem zatrzymania osoby, która nielegalnie chce wkroczyć na teren innego państwa bądź przeciw której w toku jest postępowanie ekstradycyjne lub postępowanie o wydalenie z kraju.

Każdy z zatrzymanych lub aresztowanych ma prawo do poinformowania w zrozumiałym dla niej języku o przyczynach zatrzymania i zarzutach, jakie są jej stawiane i do niezwłocznego postawienia przed sędzią. Ma również prawo do odwołania od zatrzymania/aresztowania. W przypadku nielegalnego zatrzymania lub aresztowania ma prawo do odszkodowania.

RozwińZwiń
Sortuj:
Prawa człowieka. Zarys wykładu

Prawa człowieka. Zarys wykładu

Zbigniew Hołda, Joanna Hołda, Dorota Ostrowska, Agnieszka Rybczyńska Julita
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik stanowi zarys wykładu z zakresu problematyki prawa człowieka, w tym tematów dotyczących m.in.: praw człowieka w wewnętrznym porządku prawnym,praw człowieka w Unii Europejskiej,międzynarodowej ochrony praw człowieka,międzynarodowej ochrony mniejszości narodowych. Adresaci:....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Dane osobowe Polska UE USA Współczesne wyzwania administracyjnoprawne zagadnienia odpowiednio
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Dane osobowe Polska UE USA Współczesne wyzwania administracyjnoprawne zagadnienia odpowiednio

Bartosz Marcinkowski
C.H. Beck
Dane osobowe mają, wobec bezprecedensowego rozwoju środków gromadzenia i wykorzystywania informacji, wartość szczególną. Jednocześnie, międzynarodowe transfery danych są kluczowe m.in. dla transatlantyckiej współpracy gospodarczej, naukowej i kulturalnej. Ta współpraca zasadza się i umacnia północno....
143,65 zł
169,00 zł
Więcej
Przestępstwa motywowane kulturowo
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Przestępstwa motywowane kulturowo

Magdalena Grzyb
Wolters Kluwer Polska
Publikacja jako pierwsza na rynku wydawniczym porusza problematykę przestępstw motywowanych kulturowo popełnianych przez imigrantów.
129,00 zł
Więcej
Ochrona bezpieczeństwa państwa jako przesłanka ograniczenia praw i wolności jednostki w świetle Euro
Promocja!
Promocja!

Ochrona bezpieczeństwa państwa jako przesłanka ograniczenia praw i wolności jednostki w świetle Euro

Marta Szuniewicz
C.H. Beck
Monografia porusza problematykę dopuszczalności ograniczenia praw i wolności człowieka w imię ochrony bezpieczeństwa państwa w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ustanowienie granicy między władczymi uprawnieniami państwa a gwarancjami ochrony praw jednostki, zwłaszcza w sytuacjach szcz....
84,16 zł
99,00 zł
Więcej
Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór Orzeczeń 2012
Promocja!
Promocja!

Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór Orzeczeń 2012

Antoni Nowicki Marek
Wolters Kluwer Polska
Książka jest kolejnym tomem opracowywanych przez Autora od ponad 20 lat obszernych omówień wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Przez bardzo staranny, fachowy wybór, obejmujący 71 najbardziej reprezentatywnych orzeczeń wydanych w 2012 r. Autor pokazuje dorobek orzecznictwa, o....
81,60 zł
102,00 zł
Więcej
Traktowanie osób pozbawionych wolności we współczesnej Polsce na tle standardów międzynarodowych
Promocja!
Promocja!

Traktowanie osób pozbawionych wolności we współczesnej Polsce na tle standardów międzynarodowych

Ewa Dawidziuk
Wolters Kluwer Polska
W publikacji przedstawiono, w jakim stopniu postępowanie ze skazanymi w polskich jednostkach penitencjarnych odpowiada przyjętym standardom międzynarodowym.W książce omówiono przepisy dotyczące traktowania więźniów i zestawiono je z rekomendacjami instytucji prewencyjnych, których zadaniem jes....
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy

Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy

Krzysztof Krajewski, Barbara Stańdo-Kawecka
Wolters Kluwer Polska
Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy powstała z inicjatywy pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym od 1992 r. kierował On Katedrą Prawa i Polityki Penitencjarnej UJ, przekształconą w roku 2007 w Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej UJ. Pocz....
107,10 zł
119,00 zł
Więcej
Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych

Anna Błachnio-Parzych, Jacek Kosonoga, Hanna Kuczyńska, Celina Nowak, Paweł Wiliński
Wolters Kluwer Polska
Książka zawiera przystępną analizę współczesnego procesu karnego z punktu widzenia pojęcia rzetelnego procesu.
126,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę