Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Prawo proceduralne

Sortuj:
Sposób wyświetlania
Darmowa dostawa - 0 zł!

-30 % Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Zbigniew Kmieciak, Joanna Wegner, Maciej Wojtuń

Komentarz zawiera przekrojową i wyczerpującą analizę przepisów w przedmiocie postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego (ogólnego), skarg i wniosków, wydawania zaświadczeń oraz rozstrzygania sporów o właściwość w obrębie administracji publicznej, jak również administracyjnych kar pieniężnych i europejskiej współpracy administracyjnej.

Cena regularna: 299,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 209,30 zł
Cena regularna: 299,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 209,30 zł
Już od: 209,30 zł
Więcej
KAM-4426 W01P01 Rok publikacji: 2023
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadminist...

Hanna Knysiak-Sudyka

Komentarz uwzględnia przepisy dotyczące doręczeń elektronicznych, wprowadzone art. 96 ust. 1–17 i 19 ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Cena regularna: 179,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 130,67 zł
Cena regularna: 179,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 130,67 zł
Już od: 161,10 zł
Więcej
NEX-0843 W05P01 Rok publikacji: 2021

-60 % Kodeks postępowania administracyjnego. Orzecznictwo. Pi...

Małgorzata Niezgódka-Medek, Marek Szubiakowski

Książka zawiera wybór orzeczeń i piśmiennictwa do poszczególnych artykułów Kodeksu postępowania administracyjnego i zagadnień związanych z jego przepisami.

Cena regularna: 199,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,50 zł
Cena regularna: 199,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,50 zł
Już od: 79,60 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4214 W01P01 Rok publikacji: 2021
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Piotr Przybysz

Trzynaste wydanie komentarza uwzględnia m.in. najnowsze zmiany prawne wynikające z ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, w tym m.in. z ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych, która wejdzie w życie 1.07.2021 r.

Cena regularna: 269,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 269,00 zł
Cena regularna: 269,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 269,00 zł
Już od: 269,00 zł
Więcej
NEX-0119 W13P01 Rok publikacji: 2021

Ogólne postępowanie administracyjne jurysdykcyjne

Agata Cebera, Jakub Firlus, Anna Golęba, Hanna Knysiak-Sudyka

Kompleksowe przedstawienie zagadnień dotyczących problematyki postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego ogólnego.

Cena regularna: 69,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 50,37 zł
Cena regularna: 69,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 50,37 zł
Już od: 62,10 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4255 W01D03 Rok publikacji: 2021
Promocja!

-60 % Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym i sądowoadm...

Agata Cebera, Jakub Firlus, Hanna Knysiak-Sudyka

Omówienie najważniejszych etapów postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego.

Cena regularna: 169,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 67,60 zł
Cena regularna: 169,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 67,60 zł
Już od: 67,60 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-3898 W01D01 Rok publikacji: 2020
Promocja!

-20 % Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej

Andrzej Matan

Książka dotyczy instytucji stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej ze względu na: wymóg wynikający z przepisów prawa, interes społeczny lub interes strony, niedopełnienie warunku przez stronę.

Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 72,27 zł
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 72,27 zł
Już od: 79,20 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-3937 W01P01 Rok publikacji: 2020

Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych

Barbara Adamiak, Janusz Borkowski

Publikacja omawia od strony praktycznej problemy pojawiające się w toku stosowania prawa procesowego i materialnego we wszystkich stadiach rozpoznawania spraw sądowoadministracyjnych.

Cena regularna: 149,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 149,00 zł
Cena regularna: 149,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 149,00 zł
Już od: 149,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1290 W04D01 Rok publikacji: 2020
Promocja!

-20 % Postępowanie administracyjne dla jednostek samorządu te...

Michał Bursztynowicz, Martyna Sługocka

Komentarz do najistotniejszych z punktu widzenia praktyki jednostek samorządu terytorialnego przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Cena regularna: 159,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 116,07 zł
Cena regularna: 159,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 116,07 zł
Już od: 127,20 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-4010 W01P01 Rok publikacji: 2020

Problemy legislacji administracyjnej

Dorota Dąbek, Jan Zimmermann

Omówienie najciekawszych i najbardziej aktualnych zagadnień z zakresu współczesnej legislacji administracyjnej.

Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Cena regularna: 99,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 99,00 zł
Już od: 99,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-3979 W01P01 Rok publikacji: 2020
Promocja!

-20 % Kontrola działalności administracji publicznej sprawowa...

Katarzyna Małysa-Ptak

W publikacji kompleksowo omówiono problematykę kontroli działalności administracji publicznej sprawowanej przez sądy powszechne.

Cena regularna: 119,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 86,87 zł
Cena regularna: 119,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 86,87 zł
Już od: 95,19 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-3658 W01P01 Rok publikacji: 2019
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

-20 % System Prawa Administracyjnego Procesowego. TOM II. Czę...

Wojciech Chróścielewski, Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan

W publikacji omówiono ogólne uregulowania przedmiotowego i podmiotowego zakresu postępowania administracyjnego, zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Cena regularna: 329,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 240,17 zł
Cena regularna: 329,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 240,17 zł
Już od: 263,19 zł
Więcej
KAM-3121 W01P01 Rok publikacji: 2018
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

-20 % System Prawa Administracyjnego Procesowego. TOM II. Czę...

Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan, Wojciech Piątek, Jan Tarno

W tomie II w części drugiej Sytemu Prawa Administracyjnego Procesowego przedstawiono najważniejszą dla prawa administracyjnego procesowego problematykę jego zasad ogólnych

Cena regularna: 329,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 240,17 zł
Cena regularna: 329,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 240,17 zł
Już od: 263,19 zł
Więcej
KAM-3122 W01P01 Rok publikacji: 2018
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

-20 % Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego proces...

Wojciech Chróścielewski, Zbigniew Kmieciak

Niniejsza księga to wyraz pamięci o wybitnej postaci Uniwersytetu Łódzkiego – o Profesorze Januszu Borkowskim.

Cena regularna: 222,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 189,07 zł
Cena regularna: 222,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 189,07 zł
Już od: 207,21 zł
Więcej
KAM-3225 W01P01 Rok publikacji: 2018

Książki i ebooki Prawo proceduralne

Prawo proceduralne wraz z prawem materialnym i prawem o ustroju administracji państwowej stanowi część prawa administracyjnego, które, w szerokim kontekście, odnosi się do norm regulujących organizacje i organy administracji państwowej.

Rola prawa proceduralnego

Prawo proceduralne zawiera normy, które, na drodze konkretyzacji, mają doprowadzić do wykonania przepisów prawnych zawartych w prawie materialnym i prawie administracyjnym. Realizacja przepisów prawnych może odbywać się poprzez nadzór nad ich wykonaniem, ich stosowanie i stanowienie, a także przez ustanawianie sankcji za ich nieprzestrzeganie lub pominięcie.

Wartościowe książki i ebooki dot. prawa proceduralnego

Przepisy prawa proceduralnego oraz towarzys...

Prawo proceduralne wraz z prawem materialnym i prawem o ustroju administracji państwowej stanowi część prawa administracyjnego, które, w szerokim kontekście, odnosi się do norm regulujących organizacje i organy administracji państwowej.

Rola prawa proceduralnego

Prawo proceduralne zawiera normy, które, na drodze konkretyzacji, mają doprowadzić do wykonania przepisów prawnych zawartych w prawie materialnym i prawie administracyjnym. Realizacja przepisów prawnych może odbywać się poprzez nadzór nad ich wykonaniem, ich stosowanie i stanowienie, a także przez ustanawianie sankcji za ich nieprzestrzeganie lub pominięcie.

Wartościowe książki i ebooki dot. prawa proceduralnego

Przepisy prawa proceduralnego oraz towarzyszący im obszerny komentarz można znaleźć w licznych publikacjach poświęconych tematyce postępowania administracyjnego. Te specjalistyczne opracowania stanowią cenne źródło informacji dla prawników, studentów oraz innych zainteresowanych osób. Dzięki nim możliwe jest lepsze zrozumienie zawiłości procesu administracyjnego oraz skuteczne stosowanie przepisów w praktyce. W publikacjach tych omawiane są m.in. zasady postępowania, tryby odwoławcze, wymogi formalne oraz prawa i obowiązki stron. Komentarze do przepisów pozwalają na ich dogłębne poznanie, interpretację oraz wskazówki dotyczące praktycznego stosowania.

Rozwiń Zwiń
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę