Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Rękojmia za wady

Rękojmia to obok gwarancji, jedna z możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta. Mamy z nią do czynienia w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego. Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy. Odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego warunkuje umowa sprzedaży. Przedmiotem odpowiedzialności jest sprzedaż wadliwej rzeczy. Wada powoduje zmniejszenie wartości rzeczy lub jej użyteczności.

Kupujący ma możliwość odstąpienia od umowy lub też obniżenia ceny sprzedaży z tytułu rękojmi.

Rękojmia ma na celu ochronę konsumenta, gdy odpowiedzialność za wady przerzuca się na sprzedawcę. Odpowiedzialność związana z rękojmią trwa dwa lata. W przypadku nieruchomości  rękojmia wynosi 5 lat.

W prz...

Rękojmia to obok gwarancji, jedna z możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta. Mamy z nią do czynienia w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego. Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy. Odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego warunkuje umowa sprzedaży. Przedmiotem odpowiedzialności jest sprzedaż wadliwej rzeczy. Wada powoduje zmniejszenie wartości rzeczy lub jej użyteczności.

Kupujący ma możliwość odstąpienia od umowy lub też obniżenia ceny sprzedaży z tytułu rękojmi.

Rękojmia ma na celu ochronę konsumenta, gdy odpowiedzialność za wady przerzuca się na sprzedawcę. Odpowiedzialność związana z rękojmią trwa dwa lata. W przypadku nieruchomości  rękojmia wynosi 5 lat.

W przypadku, gdy kupujący jest świadomy wady produktu w czasie zakupu, sprzedawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności związanej z rękojmią. W sytuacji, gdy produkt kupuje konsument, to sprzedawca może skrócić swoją odpowiedzialność, ale nie może ona być krótsza niż 12 miesięcy.

Wada fizyczna rzeczy

Niezgodność rzeczy sprzedanej z umową powoduje powstanie wady fizycznej.

Przykładami takich niezgodności są:

  • brak właściwości, które rzecz powinna posiadać zgodnie z celem oznaczonym lub wynikającym z przeznaczenia,
  • brak właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • bezużyteczność, przedmiot nie nadaje się do celu o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • niekompletne wydanie rzeczy.

RozwińZwiń
Sortuj:
Last Minute Prawo cywilne Część II
Promocja!
Promocja!

Last Minute Prawo cywilne Część II

Anna Gólska, Alicja Maciejowska, Sebastian Pietrzyk
Od.Nowa
Szukasz sprawdzonego rozwiązania, które pomogło już tysiącom studentów w skutecznych przygotowaniach do egzaminu z KC? Mamy dla ciebie receptę na efektywną powtórkę!
27,92 zł
34,90 zł
Więcej
Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Leopold Kruszka, Lidia Więcław-Bator
Wolters Kluwer Polska
W publikacji przedstawiono m.in.: analizę techniczno-prawną dotyczącą umów o roboty budowlane oraz wykaz najczęściej popełnianych błędów w zakresie sporządzania, realizacji i rozliczania umów o roboty budowlane, usług projektowych i usług nadzoru inwestorskiego.
122,40 zł
153,00 zł
Więcej
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 4 i 5. Zobowiązania. Część szczegółowa
Promocja!
Promocja!

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 4 i 5. Zobowiązania. Część szczegółowa

Teresa Bielska-Sobkowicz, Helena Ciepła, Przemysław Drapała, Jacek Gudowski, Marek Sychowi...
Wolters Kluwer Polska
Tomy IV i V poświęcone są części szczegółowej zobowiązań i zawierają omówienie problematyki umów oraz innych instytucji prawa obligacyjnego unormowanych w art. 535-921(16).
39,90 zł
399,00 zł
Więcej
System Prawa Handlowego Tom 5 Prawo umów handlowych
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

System Prawa Handlowego Tom 5 Prawo umów handlowych

Mirosław Stec
C.H. Beck
Piąte wydanie Prawa umów handlowych uwzględnia wszystkie zmiany, które ukazały się od poprzedniego wydania, m.in. wynikające z: ustawy z 23.3.2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. z 2017 r. poz. 819), gdzie w rozdziale poświęconym umow....
339,15 zł
399,00 zł
Więcej
Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu

Maria Boratyńska
Wolters Kluwer Polska
Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu.
129,60 zł
162,00 zł
Więcej
Prawne aspekty jakości towarów
Promocja!
Promocja!

Prawne aspekty jakości towarów

Gnela Bogusława, Paweł Dąbek, Bogusława Gnela, Piotr Kukuryk, Jacek Lachner, Jolanta Loran...
Wolters Kluwer Polska
W publikacji omówiono polskie i europejskie regulacje w zakresie prawnych wymogów bezpieczeństwa i jakości towarów.
27,20 zł
34,00 zł
Więcej
Środki ochrony zamawiającego program komputerowy. Odpowiedzialność twórcy za usterki utworu
Promocja!
Promocja!

Środki ochrony zamawiającego program komputerowy. Odpowiedzialność twórcy za usterki utworu

Krzysztof Żok
Wolters Kluwer Polska
Pierwsze kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących środków ochrony przysługujących podmiotowi zamawiającemu program komputerowy.
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Obligacyjne skutki ustawowego prawa odstąpienia od umowy
Promocja!
Promocja!

Obligacyjne skutki ustawowego prawa odstąpienia od umowy

Dominika Mróz-Krysta
Wolters Kluwer Polska
Nagroda w konkursie Złote Skrzydła Dziennika Gazety Prawnej. W monografii przedstawiono koncepcję ukształtowania treści zobowiązania łączącego strony, powstałego po odstąpieniu od umowy w sytuacji, gdy spełnione są przesłanki ustawowego odstąpienia od umowy. Autorka prezentuje komple....
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym
Promocja!
Promocja!

Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym

Mieczysław Goettel
Wolters Kluwer Polska
W pracy w sposób kompleksowy przedstawiono problem zwierzęcia na gruncie prawa prywatnego. Jednym z głównych zamierzeń autora było uchwycenie miejsca zwierzęcia w stosunkach prawnorzeczowych, z położeniem szczególnego nacisku na istotę, treść, kwestię nabycia i utraty, ochrony itd. prawa podmiotoweg....
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Rękojmia za wady prawne rzeczy sprzedanej
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Rękojmia za wady prawne rzeczy sprzedanej

Małgorzata Podrecka
Wolters Kluwer Polska
Rękojmia za wady prawne rzeczy sprzedanej to opracowanie poświęcone zagadnieniom związanym z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady prawne, opartą na zasadzie ryzyka, a jednocześnie mogącą pozostawać w zbiegu z odpowiedzialnością za niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania.W pracy przedsta....
129,00 zł
Więcej
Oświadczenia i zapewnienia w umowie sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (w świetle zasady swobody umów)

Oświadczenia i zapewnienia w umowie sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (w świetle zasady swobody umów)

Beata Gessel-Kalinowska-vel-Kalisz
Wolters Kluwer Polska
"Prezentowane opracowanie jest analizą jednego ze standardowych elementów umowy sprzedaży udziałów, znanego w praktyce pod nazwą oświadczeń i zapewnień..."
105,00 zł
Więcej
Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej
Promocja!
Promocja!

Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej

Ewa Habryn
Celem niniejszej książki jest porównanie poziomu ochrony konsumenta na gruncie nowej ustawy z ochroną gwarantowaną dotychczas przez rękojmię za wady rzeczy, uregulowaną w Kodeksie cywilnym.
62,04 zł
73,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę