Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Ruch drogowy

Ruch drogowy określa ruch pojazdów, zwierząt oraz pieszych po drogach. Przepisy regulujące zasady ruchu zawarte są w Prawie o ruchu drogowym.

Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” określa

  • zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;
  • zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, a także działalność właściwych organów i podmiotów w tym zakresie;
  • wymagania w stosunku do innych uczestników ruchu niż kierujący pojazdami;
  • zasady i warunki kontroli ruchu drogowego.

Zasady ruchu drogowego

Zasady ruchu drogowego dotyczą wszystkich jego uczestników.

Obowiązkiem każdego uczestnika ruchu jest uniknięcie kolizji z innym uczestnikiem. Nie ma znaczenia czy dany uczestnik postąpił zgodnie z zasadami ruchu drogowego czy tez nie.

Uczestnik ruchu to pi...

Ruch drogowy określa ruch pojazdów, zwierząt oraz pieszych po drogach. Przepisy regulujące zasady ruchu zawarte są w Prawie o ruchu drogowym.

Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” określa

  • zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;
  • zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, a także działalność właściwych organów i podmiotów w tym zakresie;
  • wymagania w stosunku do innych uczestników ruchu niż kierujący pojazdami;
  • zasady i warunki kontroli ruchu drogowego.

Zasady ruchu drogowego

Zasady ruchu drogowego dotyczą wszystkich jego uczestników.

Obowiązkiem każdego uczestnika ruchu jest uniknięcie kolizji z innym uczestnikiem. Nie ma znaczenia czy dany uczestnik postąpił zgodnie z zasadami ruchu drogowego czy tez nie.

Uczestnik ruchu to pieszy, kierujący oraz każda inna osoba przebywająca w pojeździe, na pojeździe lub na drodze.

Pieszy jest osobą znajdująca się poza pojazdem na drodze i niewykonująca na niej robót. Za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl czy wózek dziecięcy.

Przy wykonywaniu niebezpiecznych manewrów jakimi są na przykład wyprzedzanie lub zmiana kierunku jazdy i w niebezpiecznych miejscach (między innymi na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych) Prawo o ruchu drogowym wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

RozwińZwiń
Sortuj:
Prawo o ruchu drogowym

Prawo o ruchu drogowym

Wolters Kluwer Polska
Zobacz nowe wysokie mandaty i grzywny za wykroczenia drogowe.
33,21 zł
36,90 zł
Więcej
Prawo o ruchu drogowym. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawo o ruchu drogowym. Komentarz

Michał Burtowy
Wolters Kluwer Polska
W komentarzu szczegółowo ale bardzo praktycznie omówiono przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Książka uwzględnia zmiany, które wchodzą w życie w latach 2019-2022.
139,00 zł
Więcej
Hulajnogi elektryczne oraz inne mikropojazdy. Regulacje prawne i rozwiązania samorządowe
Promocja!
Promocja!

Hulajnogi elektryczne oraz inne mikropojazdy. Regulacje prawne i rozwiązania samorządowe

Michał Burtowy, Wojciech Kotowski
Wolters Kluwer Polska
Pierwsza na rynku polskim publikacja poświęcona tematyce mikromobilności. Stanowi kompendium rozwiązań dla miast, które stają przed wyzwaniem uregulowania ruchu użytkowników indywidualnych oraz działalności operatorów Urządzeń Transportu Osobistego.
79,20 zł
99,00 zł
Więcej
Wypadki i inne zdarzenia drogowe. Opiniowanie w sprawach rekonstrukcji
Promocja!
Promocja!

Wypadki i inne zdarzenia drogowe. Opiniowanie w sprawach rekonstrukcji

Tadeusz Diupero, Marcin Pawelec, Andrzej Sekuła, Piotr Krzemień, Kazimierz Pawelec
Wolters Kluwer Polska
W publikacji szczegółowo omówiono m.in zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym i użycie nowoczesnych technik w opiniowaniu w sprawach wypadków drogowych.
88,00 zł
110,00 zł
Więcej
Zarządzanie ruchem drogowym. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Zarządzanie ruchem drogowym. Komentarz

Jonatan Hasiewicz
Wolters Kluwer Polska
Komentarz w przystępny sposób opisuje skomplikowane procedury związane z projektowaniem, opiniowaniem, zatwierdzaniem i wprowadzaniem organizacji ruchu drogowego.
129,00 zł
Więcej
Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

Przymus leczenia i inne interwencje medyczne bez zgody pacjenta

Natalia Karczewska-Kamińska
Wolters Kluwer Polska
W publikacji omówiono prawne aspekty interwencji medycznych wykonywanych bez zgody pacjenta jako wyjątków od zasady autonomii woli pacjenta.
99,00 zł
Więcej
Niezbędnik uważnego kierowcy

Niezbędnik uważnego kierowcy

Katarzyna Kozak-Piskorska, Agata Sobiecka
Difin
Książka skierowana jest do każdego kierowcy, któremu zdarzyło się zostać wyprowadzonym z równowagi lub który z braku uwagi doprowadził do nieszczęśliwego zdarzenia. Nigdy nie jest zbyt późno, aby zrewidować swoje nawyki i zacząć stawać się uważnym kierowcą, czyli bardziej świadomym tego, co się dzie....
35,10 zł
39,00 zł
Więcej
Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy

Rafał Szczepaniak
Wolters Kluwer Polska
Jaką odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi gmina w związku z realizacją przez nią nałożonych zadań?
159,20 zł
199,00 zł
Więcej
Kodeks drogowy Część 1

Kodeks drogowy Część 1

Michalczuk Damian
Infor Biznes
W poradniku: Co zmienia się w przepisach Taryfikator mandatów Punkty karne Ustawa – Prawo o ruchu drogowym Książka z aktualną wersją ustawy prawo o ruchu drogowym, z wyraźnie oznaczonymi i opisanymi w przypisach, ostatnimi i nadchodzącymi zmianami w tej ustawie. W części poradnikowej m.in. omówienie....
17,90 zł
19,90 zł
Więcej
Kodeks drogowy Część 2

Kodeks drogowy Część 2

Michalczuk Damian
Infor Biznes
W poradniku: Co zmienia się w przepisach Taryfikator mandatów Punkty karne Ustawa – Prawo o ruchu drogowymKsiążka z aktualną wersją ustawy prawo o ruchu drogowym, z wyraźnie oznaczonymi i opisanymi w przypisach, ostatnimi i nadchodzącymi zmianami w tej ustawie. W części poradnikowej....
16,11 zł
17,90 zł
Więcej
Taryfikator mandatów i punktów karnych
Promocja!
Promocja!

Taryfikator mandatów i punktów karnych

Anna Prus
Od.Nowa
Najnowsze wydanie Taryfikatora mandatów i punktów karnych zawiera aktualny wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczbę punktów odpowiadającą tym naruszeniom, wysokość grzywien określonych w załączniku do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze ma....
13,52 zł
16,90 zł
Więcej
Odpowiedzialność za szkodę na ziemi wyrządzoną ruchem statku powietrznego
Promocja!
Promocja!

Odpowiedzialność za szkodę na ziemi wyrządzoną ruchem statku powietrznego

Anna Konert
Wolters Kluwer Polska
W książce omówiono kwestię odpowiedzialności za szkody spowodowane na ziemi przez statki powietrzne, szczegółowo analizując prawo międzynarodowe oraz rozwiązania przyjęte przez poszczególne kraje, w tym przez rząd USA po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 r., dotyczące kompensacji szkód, za....
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego

Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego

Gerard Bieniek, Henryk Pietrzkowski
Wolters Kluwer Polska
Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego to ważne i złożone zagadnienie, a jego znajomość jest nieodzowna przy rozstrzyganiu w sprawach, w których podmioty te mają status strony.W obecnym, trzecim już wydaniu książki uwzględniono wszystkie dotychczasowe zmiany ustawodawc....
69,00 zł
Więcej
Dowody w rekonstrukcji wypadku drogowego

Dowody w rekonstrukcji wypadku drogowego

Ryszard Zahorski
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi merytoryczno-techniczne opracowanie metodologii rekonstrukcji wypadku drogowego. Autor prezentuje dowody z miejsca wypadku i wyjaśnia, jak należy je prawidłowo zbierać i zabezpieczać. Książka zawiera m.in. informacje o tym:jak właściwie zrobić zdjęcia miejsca wypadku drogowe....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe

Odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe

Gerard Bieniek
Wolters Kluwer Polska
Opracowanie ma na celu przedstawienie praktycznych zagadnień związanych z odpowiedzialnością cywilną posiadaczy pojazdów mechanicznych i kierujących takimi pojazdami na tle obowiązkowego ubezpieczenia ich odpowiedzialności cywilnej.Obecne trzecie wydanie książki uwzględnia stan prawny obowiązujący....
89,00 zł
Więcej
Transgraniczny system ochrony ofiar wypadków drogowych

Transgraniczny system ochrony ofiar wypadków drogowych

Dorota Maśniak
Wolters Kluwer Polska
Monografia stanowi wynik systemowego podejścia do problematyki ochrony ofiar wypadków drogowych przezwyciężającego bariery międzydyscyplinarne istniejące między ekonomią a  prawem czy prawem a organizacją i zarządzaniem.
105,00 zł
Więcej
Odpowiedzialność cywilna uczestników wypadku komunikacyjnego

Odpowiedzialność cywilna uczestników wypadku komunikacyjnego

Paweł Bucoń
Wolters Kluwer Polska
W książce omówione zostały zasady rządzące odpowiedzialnością cywilną za wypadki komunikacyjne z uwzględnieniem dotychczasowych regulacji.
79,70 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę