Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwany jest sądem antymonopolowym. Jest to sąd pierwszej instancji i w znaczeniu funkcjonalnym stanowi sąd gospodarczy. Sąd ten sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych i   wchodzi w skład struktury sądów powszechnych. Jako organ państwowy zajmuje się rozstrzyganiem spraw, które dotyczą przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajmuje się sprawami z zakresu:

  1. Ochrony konkurencji i konsumentów
  2. Regulacji energetyki
  3. Telekomunikacji i poczty
  4. Transportu kolejowego

Dla każdej z poniższych instytucji SOKiK zajmuje się odwołaniami od decyzji administracyjnych wydanych przez prezesów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Transportu...

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwany jest sądem antymonopolowym. Jest to sąd pierwszej instancji i w znaczeniu funkcjonalnym stanowi sąd gospodarczy. Sąd ten sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych i   wchodzi w skład struktury sądów powszechnych. Jako organ państwowy zajmuje się rozstrzyganiem spraw, które dotyczą przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajmuje się sprawami z zakresu:

  1. Ochrony konkurencji i konsumentów
  2. Regulacji energetyki
  3. Telekomunikacji i poczty
  4. Transportu kolejowego

Dla każdej z poniższych instytucji SOKiK zajmuje się odwołaniami od decyzji administracyjnych wydanych przez prezesów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Transportu Kolejowego oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz zażaleniami na postanowienia wydawane w postępowaniu.

Od wyroku SOKiK jest możliwość złożenia apelacji do sądu apelacyjnego.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego

Emil Kruk, Grzegorz Lubeńczuk, Marian Zdyb
C.H. Beck
Publikacja zwraca uwagę czytelnika na rozwiązania dysfunkcjonalne występujące w obrębie publicznego prawa gospodarczego. Zawarte w książce rozważania koncentrują się na wskazaniu rozwiązań dysfunkcjonalnych wynikających z błędnych założeń systemowych lub wadliwych rozwiązań legislacyjnych. To właśni....
152,09 zł
169,00 zł
Więcej
Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym
Promocja!
Promocja!

Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym

Cezary Banasiński
Wolters Kluwer Polska
Monografia zdobyła główną nagrodę w konkursie CARS 2016 (Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych) za najlepszą książkę z zakresu prawa konkurencji.   W prezentowanej publikacji dokonano analizy regulacji antymonopolowych pod kątem występujących w nich luzów normatywnych kształtują....
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Sądowa kontrola administracji w sprawach gospodarczych
Promocja!
Promocja!

Sądowa kontrola administracji w sprawach gospodarczych

Andrzej Kisielewicz, Jan Paweł Tarno
Wolters Kluwer Polska
Monografia stanowi dorobek VI Letnich Warsztatów Doktoranckich "Sądowa kontrola administracji w sprawach gospodarczych". Autorzy omawiają szereg problemów, z którymi na co dzień stykają się podmioty prowadzące działalność gospodarczą, takich jak np. odpowiedzialność administracyjna i karna w sprawac....
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Postępowania odrębne w procesie cywilnym

Postępowania odrębne w procesie cywilnym

Małgorzata Manowska
Wolters Kluwer Polska
Postępowania odrębne w procesie cywilnym to publikacja zawierająca kompleksową charakterystykę wszystkich postępowań odrębnych występujących w procesie cywilnym.Polska procedura cywilna przewiduje w sądowym postępowaniu rozpoznawczym dwa tryby: procesowy bądź nieprocesowy. W ramach pierwszego z....
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym
Promocja!
Promocja!

Sprawy o ochronę indywidualnych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym

Katarzyna Gajda-Roszczynialska
Wolters Kluwer Polska
W monografii omówiono m.in. pojęcie konsumenta w polskim i europejskim systemie prawnym, charakter prawny oraz rodzaje spraw o ochronę konsumentów, ze wskazaniem, które z nich mogą być rozpoznawane i rozstrzygane w postępowaniu cywilnym. Przedmiotem analizy są także relacje europejskiego prawa konsu....
68,00 zł
85,00 zł
Więcej