Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
do -90%

Środki przymusu bezpośredniego

Środki przymusu bezpośredniego to określone w ustawie z dnia 24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej czynności, przedmioty i metody za pomocą których wywierana jest presja (powodowanie bólu fizycznego oraz dyskomfortu psychicznego), powodująca konieczność działania wbrew własnej woli osób i zwierząt. Strażnicy straży gminnych (miejskich) chroniący porządek publiczny na terenie gminy z mocy prawa zostali uprawnieni do używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego ma na celu obezwładnienie osoby lub zwierzęcia w celu uzyskania określonego prawem zachowania. Przez obezwładnienie należy rozumieć pozbawienie swobody ruchów lub spowodowanie odwracalnej, krótkotrwałej dysfunkcji kończyn lub zmysłów w celu wyeliminowania zagrożenia ze strony osoby lub zw...

Środki przymusu bezpośredniego to określone w ustawie z dnia 24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej czynności, przedmioty i metody za pomocą których wywierana jest presja (powodowanie bólu fizycznego oraz dyskomfortu psychicznego), powodująca konieczność działania wbrew własnej woli osób i zwierząt. Strażnicy straży gminnych (miejskich) chroniący porządek publiczny na terenie gminy z mocy prawa zostali uprawnieni do używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego ma na celu obezwładnienie osoby lub zwierzęcia w celu uzyskania określonego prawem zachowania. Przez obezwładnienie należy rozumieć pozbawienie swobody ruchów lub spowodowanie odwracalnej, krótkotrwałej dysfunkcji kończyn lub zmysłów w celu wyeliminowania zagrożenia ze strony osoby lub zwierzęcia lub przełamania oporu osoby niepodporządkowującej się poleceniom wydanym na podstawie prawa.

Rodzaje środków przymusu bezpośredniego:

  1. Fizyczne, techniczne i chemiczne środki służące do obezwładniania,
  2. Pałki służbowe,
  3. Wodne środki obezwładniające,
  4. Psy i konie służbowe,
  5. Pociski niepenetracyjne.

Policjanci mogą stosować wymienione środki przymusu bezpośredniego, aby osiągnąć efekt w postaci podporządkowania się wydanym poleceniom. Rolą funkcjonariusza jest kierowanie się zasadą minimalizacji skutków oraz dostosowywanie odpowiednich środków przymusu do zaistniałej sytuacji.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz

C.H. Beck
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz to kompleksowe omówienie wszystkich kwestii związanych z postępowaniem w sprawach o wykroczenia, m.in.: właściwością i składem sadu, stronami, obrońcami i pełnomocnikami, czynnościami procesowymi, czynnościami wyjaśniającymi, dowodami, środkami....
251,10 zł
279,00 zł
Więcej