Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji

To prewencyjna ocena oddziaływania na różne elementy środowiska oraz dobra materialne i dobra kultury przez akt planistyczny, programy lub przedsięwzięcie. Przeprowadzana jest na etapie projektowania ustaleń danego aktu planistycznego, programu lub inwestycji i ma realizować dwa szczegółowe cele, tj.:

  1. zidentyfikować zagrożenia dla środowiska (rodzaj i skala oddziaływań), jakie może wywołać przyjęcie aktów planistycznych lub realizacja inwestycji;
  2. wskazywać sposoby minimalizacji lub ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Istotą oceny jest wskazanie i opisanie skutków działalności człowieka przez przeanalizowanie wszystkich, zmiennych i stałych, danych z jednoczesnym uwzględnieniem możliwyc...

To prewencyjna ocena oddziaływania na różne elementy środowiska oraz dobra materialne i dobra kultury przez akt planistyczny, programy lub przedsięwzięcie. Przeprowadzana jest na etapie projektowania ustaleń danego aktu planistycznego, programu lub inwestycji i ma realizować dwa szczegółowe cele, tj.:

  1. zidentyfikować zagrożenia dla środowiska (rodzaj i skala oddziaływań), jakie może wywołać przyjęcie aktów planistycznych lub realizacja inwestycji;
  2. wskazywać sposoby minimalizacji lub ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Istotą oceny jest wskazanie i opisanie skutków działalności człowieka przez przeanalizowanie wszystkich, zmiennych i stałych, danych z jednoczesnym uwzględnieniem możliwych scenariuszy. Ma to być realizowane przez naukowe, zobiektywizowane przewidywanie możliwych zagrożeń dla środowiska i umożliwienie ograniczenia rozmiaru tych zagrożeń przez wskazanie odpowiednich działań. Ma to następować już na etapie planowania, przez ewentualną modyfikację ustaleń zawartych w dokumentach poddanych ocenie, jak również na etapie planowanych przedsięwzięć (A. Fogel, Prawna ochrona przyrody w lokalnym planowaniu przestrzennym, Warszawa 2011, s. 175). W ocenie tej muszą zostać zdefiniowane rodzaje zagrożeń, określona ich skala i zakres negatywnego oddziaływania (oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe i chwilowe).

Biorąc pod uwagę ochronę środowiska, istotny jest również drugi cel tej oceny. Ma ona wskazywać konkretne, szczegółowe rozwiązania umożliwiające zapobieganie, ograniczanie lub kompensatę przyrodniczą w przypadku zaistnienia negatywnego oddziaływania na środowisko oraz rozwiązania alternatywne możliwe do wprowadzenia w aktach planistycznych lub programach albo dokumentach danego przedsięwzięcia (lokalizowanego w konkretnym miejscu).

Więcej sprawdź w publikacji

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym

Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym

Wojciech Federczyk, Anna Fogel, Agata Kosieradzka-Federczyk
Wolters Kluwer Polska
W publikacji zostały omówione m.in. takie zagadnienia, jak: informacje o środowisku, opłaty za korzystanie ze środowiska, odpowiedzialność w prawie ochrony środowiska oraz planowanie przestrzenne.
76,49 zł
85,00 zł
Więcej