Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Subsydiarny akt oskarżenia

Subsydiarny akt oskarżenia definiuje w artykule 55. Kodeks postępowania karnego. To instytucja, która umożliwia pokrzywdzonym włączenie się do postępowania sądowego i przyjęcie na siebie roli oskarżyciela.

Subsydiarny akt oskarżenia może być wniesiony przez poszkodowanego, kiedy spełnione są określone w Kodeksie postępowania karnego przesłanki. Podstawowym wymogiem jest dwukrotne wydanie przez prokuratora postanowienia o umorzeniu postępowania bądź dwukrotna odmowa jego wszczęcia.

Proceduralnie wymaga się, by pokrzywdzony złożył zażalenie do sądu po pierwszym wydaniu postanowienia przez prokuratora. To jest podstawą dla sąd do rozpatrzenia zażalenia i uchylenia postanowienia. Ponowna odmowa prokuratora co do wszczęcia postępowania lub umorzenia go umożliwia złożenie subsydiarnego aktu oskarżenia.

Akt powinien być sporządzony z zachowaniem wszelkich warunków...

Subsydiarny akt oskarżenia definiuje w artykule 55. Kodeks postępowania karnego. To instytucja, która umożliwia pokrzywdzonym włączenie się do postępowania sądowego i przyjęcie na siebie roli oskarżyciela.

Subsydiarny akt oskarżenia może być wniesiony przez poszkodowanego, kiedy spełnione są określone w Kodeksie postępowania karnego przesłanki. Podstawowym wymogiem jest dwukrotne wydanie przez prokuratora postanowienia o umorzeniu postępowania bądź dwukrotna odmowa jego wszczęcia.

Proceduralnie wymaga się, by pokrzywdzony złożył zażalenie do sądu po pierwszym wydaniu postanowienia przez prokuratora. To jest podstawą dla sąd do rozpatrzenia zażalenia i uchylenia postanowienia. Ponowna odmowa prokuratora co do wszczęcia postępowania lub umorzenia go umożliwia złożenie subsydiarnego aktu oskarżenia.

Akt powinien być sporządzony z zachowaniem wszelkich warunków dotyczących elementów oskarżenia przez adwokata lub radcę prawnego i przez niego podpisany. Należy go wnieść do 30 dni od otrzymania drugiego postanowienia prokuratora.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Pisma procesowe w sprawach karnych z objaśnieniami i płytą CD
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Pisma procesowe w sprawach karnych z objaśnieniami i płytą CD

Ryszard A. Stefański
C.H. Beck
Niniejsze, 6. wydanie publikacji, zawiera prawie 500 wzorów pism procesowych zawartych w XIX rozdziałach, pogrupowanych na podstawie kryterium chronologicznego przepisów Kodeksu postępowania karnego. Wychodząc naprzeciw trudnościom, w niniejszym zbiorze zawarto wzory pism, których podstawę sporządze....
179,10 zł
199,00 zł
Więcej
System Prawa Karnego Procesowego. Tom IV. Dopuszczalność procesu
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

System Prawa Karnego Procesowego. Tom IV. Dopuszczalność procesu

Piotr Hofmański, Maria Jeż-Ludwichowska, Arkadiusz Lach
Wolters Kluwer Polska
Zagadnienia dopuszczalności procesu oraz przesłanek procesu zaliczane są do jednych z najtrudniejszych w nauce procesu karnego. Wiadomym tego przejawem są niejednokrotnie skrajnie różne stanowiska prezentowane w doktrynie odnośnie do pojęć przesłanek procesu, warunków dopuszczalności procesu, a takż....
287,20 zł
359,00 zł
Więcej
Z problematyki funkcji procesu karnego
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Z problematyki funkcji procesu karnego

Tomasz Grzegorczyk, Jacek Izydorczyk, Radosław Olszewski
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi wybór indywidualnych i zbiorowych opracowań obejmujących różne aspekty problematyki funkcji procesu karnego, uwzględniających także zagadnienia z zakresu prawa karnego skarbowego, prawa wykroczeń i materialnego prawa karnego. Omówiono w niej również rozwiązania międzynarodowe, w t....
128,00 zł
Więcej
Prawo karne. Praktyczne aspekty formułowania pism procesowych

Prawo karne. Praktyczne aspekty formułowania pism procesowych

Katarzyna Janowska, Krzysztof Masło
Wolters Kluwer Polska
Autorzy na przykładzie wzorów szczegółowo omawiają, w jaki sposób należy formułować każdy z elementów formalnoprawnych pisma procesowego, wskazują ponadto poglądy doktryny i judykatury w tym zakresie.
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Obrona obligatoryjna w polskim procesie karnym
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Obrona obligatoryjna w polskim procesie karnym

Ryszard A. Stefański
Wolters Kluwer Polska
Prezentowana publikacja to pierwsze kompleksowe opracowanie zagadnienia obrony obligatoryjnej w polskim procesie karnym - instytucji, której znaczenie praktyczne wrasta z roku na rok. Dotychczas ukazujące się opracowania koncentrowały się ogólnie na tematyce obrony oskarżonego. W książce Czyteln....
128,00 zł
Więcej
Iudicium et scientia. Księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Iudicium et scientia. Księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika

Anna Przyborowska-Klimczak, Adam Tarach
Wolters Kluwer Polska
107,10 zł
119,00 zł
Więcej
Studia i Analizy Sądu Najwyższego. TOM III

Studia i Analizy Sądu Najwyższego. TOM III

Krzysztof Ślebzak, Włodzimierz Wróbel
Wolters Kluwer Polska
Seria wydawnicza "Studia i Analizy Sądu Najwyższego" ma na celu prezentację opracowań przygotowanych w ramach działalności Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego ...
52,00 zł
Więcej