Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Ugoda administracyjna

Ugoda administracyjna jest rozstrzygnięciem toczącej się sprawy w ramach postępowania administracyjnego. Opisuje są Kodeks postępowania administracyjnego w rozdziale 8. Do zawarcia ugody może dojść pomiędzy stronami, które reprezentują sprzeczne interesy. Jednocześnie na jej zawarcie musi pozwalać charakter sprawy i nie może ona stać w sprzeczności z innymi przepisami szczególnymi.

Ugoda administracyjna może być zawarta na każdym etapie postępowania administracyjnego, przed organem, który je prowadzi, jednak zanim zostanie wydana decyzja w postępowaniu. Może być to postępowanie w pierwszej instancji i postępowanie odwoławcze. Do zawarcia ugody administracyjnej dochodzi na podstawie zgodnego oświadczenia stron w formie pisemnej. Wymaga ona zatwierdzenia ze strony organu prowadzącego postępowanie.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami

Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami

Roman Hauser, Jan Olszanowski, Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, Andrzej Skoczylas
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi całościowe opracowanie problematyki polskiego postępowania administracyjnego - zarówno ogólnego, jak i egzekucyjnego - oraz postępowania sądowoadministracyjnego.
69,00 zł
Więcej
Mediacja. Teoria, normy, praktyka
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Mediacja. Teoria, normy, praktyka

Michał Araszkiewicz, Janina Czapska, Mateusz Pękala, Krzysztof Płeszka
Wolters Kluwer Polska
Pierwsze opracowanie w języku polskim, które odnosi się w sposób kompleksowy do instytucji mediacji.
129,00 zł
Więcej
Aksjomaty prawa administracyjnego

Aksjomaty prawa administracyjnego

Jan Zimmermann
Wolters Kluwer Polska
W książce w sposób syntetyczny zaprezentowano podstawowe cechy prawa administracyjnego, przesądzające o swoistości i odrębności tej dziedziny prawa. Zostały one zebrane i przedstawione zarówno w świetle poglądów klasycznych, jak i współczesnych. Autor podkreśla wartość dotychczasowych ujęć nauki pra....
99,00 zł
Więcej
Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego

Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego

Michał Możdżeń-Marcinkowski
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik stanowi wprowadzenie do wiedzy o najważniejszych instytucjach prawa administracyjnego. W trzecim wydaniu omówiono m.in.: pojęcie prawa administracyjnego oraz jego źródła i miejsce w systemie prawa,podstawowe instytucje prawa administracyjnego,zarys ustrojowego prawa administracyjn....
44,10 zł
49,00 zł
Więcej