Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Umowa dożywocia

Umowa dożywocia stanowi rodzaj umowy cywilnoprawnej. Umowa polega na przeniesieniu własności nieruchomości przez dożywotnika w zamian za gwarancję dożywotniego utrzymania. Obligatoryjnym jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

Umowa dożywocia może być jednym ze sposobów zagwarantowania spokojnej starości poprzez otrzymanie dożywotniej opieki w zamian za przekazanie prawa własności do nieruchomości.

Charakter umowy

Umowa o dożywocie jest umową zobowiązującą i wzajemną. Długość życia dożywotnika decyduje o czasie trwania obowiązków nabywcy nieruchomości.

Prawo dożywocia

Zgodnie z umową o dożywocie osoba uprawniona nazywa się dożywotnikiem. Umowa o dożywocie określa dokładny zakres uprawnień. Naby...

Umowa dożywocia stanowi rodzaj umowy cywilnoprawnej. Umowa polega na przeniesieniu własności nieruchomości przez dożywotnika w zamian za gwarancję dożywotniego utrzymania. Obligatoryjnym jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

Umowa dożywocia może być jednym ze sposobów zagwarantowania spokojnej starości poprzez otrzymanie dożywotniej opieki w zamian za przekazanie prawa własności do nieruchomości.

Charakter umowy

Umowa o dożywocie jest umową zobowiązującą i wzajemną. Długość życia dożywotnika decyduje o czasie trwania obowiązków nabywcy nieruchomości.

Prawo dożywocia

Zgodnie z umową o dożywocie osoba uprawniona nazywa się dożywotnikiem. Umowa o dożywocie określa dokładny zakres uprawnień. Nabywca nieruchomości powinien przyjąć zbywającego jako domownika, zapewnić wyżywienie, ubranie, mieszkanie, światło i opał. Należy także zapewnić dożywotnikowi odpowiednią pomoc w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb.

Zamiana dożywocia na rentę

W sytuacji, gdy między dożywotnikiem a zobowiązanym wytworzyły się złe relacje i strony umowy nie mogą pozostawać w bezpośredniej ze sobą styczności sąd może zmienić uprawnienia wynikające z umowy na dożywotnią rentę.

Przedmiotem umowy dożywocia może być:

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawo cywilne w pigułce

Prawo cywilne w pigułce

C.H. Beck
Opracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości zakresu: Prawa cywilnego ogólnego:osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, przedsiębiorcy, konsumenci,czynności prawne – rodzaje i formy, tryby zawarcia umowy (oferta, przetarg, aukcja, negocjacj....
26,91 zł
29,90 zł
Więcej
Użytkowanie. Konstrukcja prawna

Użytkowanie. Konstrukcja prawna

Anna Sylwestrzak
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi pierwsze w polskiej literaturze monograficzne opracowanie problematyki konstrukcji prawnej użytkowania. W książce zawarto pogłębioną analizę elementów tej instytucji, uzupełnioną o badania prawnoporównawcze, rys historyczny oraz liczne wnioski de lege lata i de lege ferenda. P....
85,00 zł
Więcej