Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Umowa kupna-sprzedaży

Książki i ebooki Umowa kupna-sprzedaży

Umowa kupna-sprzedaży to rodzaj umowy cywilnoprawnej, w której jedna strona (sprzedawca) zobowiązuje się przenieść własność rzeczy (towaru) na drugą stronę (nabywcę), a nabywca zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy uzgodnioną cenę. Jest to jedna z najbardziej podstawowych i powszechnych umów regulujących wymianę dóbr na rynku. Umowa kupna-sprzedaży ma zazwyczaj formę pisemną. W przypadku sprzedaży nieruchomości wymagana jest forma pisemna z notarialnym poświadczeniem.

Umowa kupna-sprzedaży, co powinna zawierać?

Umowa kupna-sprzedaży obejmuje zwykle następujące elementy:

  • Przedmiot umowy – rzecz, która ma być sprzedana i nabyta, może to być nieruchomość, samochód, maszyna, czy też inny towar. Przedmiot umowy powinien być dokładnie określony,...

Umowa kupna-sprzedaży to rodzaj umowy cywilnoprawnej, w której jedna strona (sprzedawca) zobowiązuje się przenieść własność rzeczy (towaru) na drugą stronę (nabywcę), a nabywca zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy uzgodnioną cenę. Jest to jedna z najbardziej podstawowych i powszechnych umów regulujących wymianę dóbr na rynku. Umowa kupna-sprzedaży ma zazwyczaj formę pisemną. W przypadku sprzedaży nieruchomości wymagana jest forma pisemna z notarialnym poświadczeniem.

Umowa kupna-sprzedaży, co powinna zawierać?

Umowa kupna-sprzedaży obejmuje zwykle następujące elementy:

  • Przedmiot umowy – rzecz, która ma być sprzedana i nabyta, może to być nieruchomość, samochód, maszyna, czy też inny towar. Przedmiot umowy powinien być dokładnie określony, tak, aby obie strony znały swoje prawa i obowiązki.
  • Cena – kwota pieniężna, którą nabywca zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy za rzecz będącą przedmiotem umowy.
  • Warunki dostawy – sposób i termin dostarczenia rzeczy do nabywcy, może obejmować również koszty transportu i ubezpieczenia.
  • Warunki płatności – sposób i termin zapłaty ceny przez nabywcę, np. gotówką, przelewem, czy też w ratach.
  • Ewentualne gwarancje, rękojmi i inne zobowiązania – sprawy związane z jakością, stanem technicznym czy prawnym rzeczy.

Niewywiązanie się z obowiązków wynikających z umowy kupna-sprzedaży przez jedną ze stron może prowadzić do odpowiedzialności cywilnej, np. w formie odszkodowania, kary umownej czy też odstąpienia od umowy. Dokładne informacje na ten temat zawierają aktualne publikacje z zakresu prawa cywilnego obejmującego transakcję kupna i sprzedaży.

Rozwiń Zwiń
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę