Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) to organ należący do administracji państwowej, którego zadaniem jest ochrona konsumentów oraz kształtowanie polityki antymonopolowej poprzez wydawanie decyzji odnośnie praktyk ograniczających konkurencję. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr zapisów, które są niezgodne z prawem i nazywane klauzulami niedozwolonymi.

Organizacja

Prezes Urzędu stanowi centralny organ administracji rządowej w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów Jest on powoływany przez Prezesa Rady Ministrów.

Jakie zadanie ma Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

  • przeciwdziałanie praktykom ograniczającym k...

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) to organ należący do administracji państwowej, którego zadaniem jest ochrona konsumentów oraz kształtowanie polityki antymonopolowej poprzez wydawanie decyzji odnośnie praktyk ograniczających konkurencję. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi rejestr zapisów, które są niezgodne z prawem i nazywane klauzulami niedozwolonymi.

Organizacja

Prezes Urzędu stanowi centralny organ administracji rządowej w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów Jest on powoływany przez Prezesa Rady Ministrów.

Jakie zadanie ma Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

  • przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję,
  • przeciwdziałanie praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów,
  • przeciwdziałanie stosowaniu niedozwolonych postanowień zawartych w umowach,

Do zakresu działania Prezesa Urzędu należy m.in.:

  • nadzór nad przestrzeganiem przez przedsiębiorców przepisów ustawy;
  • wydawanie decyzji w zakresie praktyk ograniczających konkurencję;
  • przygotowywanie projektów rządowych programów rozwoju konkurencji;
  • współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami;
  • opracowywanie projektów aktów prawnych;
  • opracowywanie i wydawanie publikacji na temat wiedzy o ochronie konkurencji i konsumentów.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Ustawa deweloperska. Komentarz
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ustawa deweloperska. Komentarz

Tomasz Czech
Wolters Kluwer Polska
W książce przedstawiono obszerną analizę przepisów ustawy deweloperskiej wraz z powiązanymi z nią przepisami.
127,20 zł
159,00 zł
Więcej
Przestępczość gospodarcza
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Przestępczość gospodarcza

Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski, Tomasz Safjański
C.H. Beck
Publikacja ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie cennych oraz praktycznych zagadnień z zakresu przestępczości gospodarczej, która w dzisiejszych czasach przybiera różnorodne formy i wykazuje się dużą zmiennością. Publikacja pozwoli zapoznać się nie tylko z taktyką przestępczą sprawcy działającego....
116,10 zł
129,00 zł
Więcej
Prawa konsumenta w teorii i praktyce
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawa konsumenta w teorii i praktyce

Mariusz Fras, Monika Jagielska, Krzysztof Podgórski, Elżbieta Sługocka-Krup
C.H. Beck
Monografia omawia istotne problemy dotyczące praw konsumentów zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym. Prawo do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, prawo do informacji i edukacji, prawo do ochrony interesów ekonomicznych, prawo do zrzeszania się i reprezentacji oraz prawo do efektywnego doch....
107,10 zł
119,00 zł
Więcej
Cywilnoprawne środki ochrony pacjenta jako konsumenta

Cywilnoprawne środki ochrony pacjenta jako konsumenta

Anna Wojtczyk
CeDeWu
Każdy człowiek był lub będzie pacjentem, co oznacza, że stanie się on elementem coraz bardziej konkurencyjnego i komercjalnego rynku usług medycznych. Prezentowane opracowanie to pierwsza w polskiej literaturze prawniczej publikacja odnosząca się do problematyki cywilnoprawnych środków ochrony pacje....
63,00 zł
70,00 zł
Więcej
Życie umowy konsumenckiej po uznaniu jej postanowienia za nieuczciwe na tle orzecznictwa TSUE
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Życie umowy konsumenckiej po uznaniu jej postanowienia za nieuczciwe na tle orzecznictwa TSUE

Michał Romanowski
C.H. Beck
Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawno porównawcze) i praktykę....
134,10 zł
149,00 zł
Więcej
Prawo własności przemysłowej Tom 14C
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawo własności przemysłowej Tom 14C

Ryszard Skubisz
C.H. Beck
Prawo własności przemysłowej –ze względu na obszerność, rozległość omawianej tematyki i stopień skomplikowania poruszanych w nim zagadnień – jest przedmiotem analizy trzech tomów Systemu Prawa Prywatnego – Tomu 14A, 14B i 14C. Tom 14C z serii Systemu Prawa Prywatnego jest poświęcony szczególnym zaga....
359,10 zł
399,00 zł
Więcej
Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu
Darmowa dostawa - 0 zł!
269,09 zł
299,00 zł
Więcej
Prawo konsumenta

Prawo konsumenta

Agnieszka Kaszok
Od.Nowa
Publikacja zawiera tekst jednolity ustaw: o prawach konsumenta, o kredycie konsumenckimi, o ochronie konkurencji i konsumentów. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Zmiany, oczekujące....
11,61 zł
12,90 zł
Więcej
Podstawy marketingu Podręcznik

Podstawy marketingu Podręcznik

Aldona Nowacka, Robert Nowacki
Difin
Nowoczesny podręcznik zawierający fundamentalną wiedzę marketingową zgodną z obowiązującym programem nauczania i rozszerzoną o treści nawiązujące do najnowszych osiągnięć z tej dziedziny.
25,20 zł
28,00 zł
Więcej
Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym

Dyskrecjonalność w prawie antymonopolowym

Cezary Banasiński
Wolters Kluwer Polska
Monografia zdobyła główną nagrodę w konkursie CARS 2016 (Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych) za najlepszą książkę z zakresu prawa konkurencji.   W prezentowanej publikacji dokonano analizy regulacji antymonopolowych pod kątem występujących w nich luzów normatywnych kształtują....
76,49 zł
85,00 zł
Więcej