Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Weksel trasowany

Weksel trasowany zwany inaczej tratą to papier wartościowy sporządzony według zasad określonych w prawie wekslowym, w którym wystawca weksla nazywany trasantem zobowiązuje inną osobę nazywaną trasatem do bezwarunkowej zapłaty kwoty określonej na wekslu osobie trzeciej zwanej remitentem. Remitentem jest osoba, na której rzecz ma być dokonana zapłata z weksla. Remitent musi wykazać nieprzerwany szereg indosów. Dokonanie akceptu weksla powoduje, że staje się on pełnowartościowy.

Elementy prawidłowo wystawionego weksla trasowanego to:

 • nazwę "weksel" w treści dokumentu;
 • bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej kwoty pieniężnej;
 • nazwisko osoby zobowiązanej do zapłaty (trasata);
 • określenie czasu i miejsca płatności,
 • nazwisko remitenta, na któr...

Weksel trasowany zwany inaczej tratą to papier wartościowy sporządzony według zasad określonych w prawie wekslowym, w którym wystawca weksla nazywany trasantem zobowiązuje inną osobę nazywaną trasatem do bezwarunkowej zapłaty kwoty określonej na wekslu osobie trzeciej zwanej remitentem. Remitentem jest osoba, na której rzecz ma być dokonana zapłata z weksla. Remitent musi wykazać nieprzerwany szereg indosów. Dokonanie akceptu weksla powoduje, że staje się on pełnowartościowy.

Elementy prawidłowo wystawionego weksla trasowanego to:

 • nazwę "weksel" w treści dokumentu;
 • bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej kwoty pieniężnej;
 • nazwisko osoby zobowiązanej do zapłaty (trasata);
 • określenie czasu i miejsca płatności,
 • nazwisko remitenta, na której rzecz należy dokonać płatność;
 • data i miejsce wystawienia weksla;
 • podpis wystawcy weksla.

Charakterystyczną cechą weksla, z którą związana jest jego przydatność dla obrotu, jest abstrakcyjność stosunku wekslowego, która wyraża się w określeniu „bezwarunkowe zobowiązanie”, co oznacza, że sam dokument weksla nie jest związany z jakimikolwiek innymi czynnościami prawnymi np. umową.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Solidarność bierna w stosunkach dłużników z wierzycielem
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Solidarność bierna w stosunkach dłużników z wierzycielem

Michał Berek
Wolters Kluwer Polska
Kompleksowe opracowanie problematyki solidarności biernej w prawie polskim w zakresie stosunków łączących dłużników solidarnych i wierzyciela.
139,00 zł
Więcej
Zabezpieczenia w bankowości - aspekty prawne i wymogi regulacyjne

Zabezpieczenia w bankowości - aspekty prawne i wymogi regulacyjne

Jan Koleśnik, Maciej Rewieński
Wolters Kluwer Polska
"Książka wyróżnia się na tle innych publikacji nie tylko przejrzystą formą i dostępnym sposobemprzedstawienia najistotniejszych informacji, [...]"
41,00 zł
Więcej
Obrót wierzytelnościami
Archiwum
Archiwum

Obrót wierzytelnościami

Jan Mojak
Wolters Kluwer Polska
Obrót wierzytelnościami to publikacja, w której przedstawiono ? w prosty i usystematyzowany sposób ? instytucje prawne obsługujące obrót wierzytelnościami.W trzecim, zaktualizowanym i rozszerzonym wydaniu tej cennej publikacji Autor omawia pojęcie wierzytelności i roszczeń, analizuje różnorodne po....
Więcej