Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Weksle

Weksle są niczym innym, jak rodzajem papierów wartościowych, których formę prawną reguluje i określa ustawa Prawo wekslowe z 28 kwietnia 1936 roku (Dz. U. Z 2016 r. poz. 160). Ich charakterystyczną cechą jest bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty, które nie jest w żaden sposób powiązane z innymi czynnościami prawnymi, warunkami ani okolicznościami. Przyczyną i podstawą zobowiązania wekslowego jest podpis trasata (wystawca weksla), czyli osoby, która jest wskazana jako płatnik sumy wekslowej.

Rodzaje i funkcje weksli

Rozróżnia się przede wszystkim dwa rodzaje weksli, są to:

Weksle są niczym innym, jak rodzajem papierów wartościowych, których formę prawną reguluje i określa ustawa Prawo wekslowe z 28 kwietnia 1936 roku (Dz. U. Z 2016 r. poz. 160). Ich charakterystyczną cechą jest bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty, które nie jest w żaden sposób powiązane z innymi czynnościami prawnymi, warunkami ani okolicznościami. Przyczyną i podstawą zobowiązania wekslowego jest podpis trasata (wystawca weksla), czyli osoby, która jest wskazana jako płatnik sumy wekslowej.

Rodzaje i funkcje weksli

Rozróżnia się przede wszystkim dwa rodzaje weksli, są to:

Poza tym istnieją również weksle in blanco, które celowo nie zostają całkowicie uzupełnione. Najczęściej pominiętym elementem, który może zostać uzupełniony w późniejszym czasie, jest suma wekslowa. W takiej sytuacji zazwyczaj zawierana jest dodatkowa umowa pomiędzy remitentem i wystawcą weksla (tzw. deklaracja wekslowa). Weksle posiadają wiele funkcji, takich jak obiegowa, kredytowa, płatnicza, gwarancyjna i refinansowa.

RozwińZwiń
Sortuj:
Obrót wierzytelnościami
Promocja!
Promocja!

Obrót wierzytelnościami

Jan Mojak
Wolters Kluwer Polska
W książce omówiono wszystkie zmiany legislacyjne wprowadzone na przestrzeni lat 2014–2021, w tym zmiany prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
77,41 zł
129,00 zł
Więcej
Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu
Promocja!
Promocja!

Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu

Jan Mojak
Wolters Kluwer Polska
Autor w przystępny sposób przedstawia m.in. pojęcie, rodzaje i funkcje papierów wartościowych, przenoszenie praw z papierów wartościowych, podstawowe wierzycielskie papiery wartościowe, towarowe papiery wartościowe, udziałowe papiery wartościowe, regulacje związane z obrotem papierami wartościowymi....
55,20 zł
69,00 zł
Więcej
Europejskie modele instrumentów finansowych
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Europejskie modele instrumentów finansowych

Mariola Lemonnier
Wolters Kluwer Polska
Książka zawiera informacje o obecnie obowiązujacych regulacjach prawnych rynku finansowego w Polsce i za granicą.
176,00 zł
220,00 zł
Więcej
Solidarność bierna w stosunkach dłużników z wierzycielem
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Solidarność bierna w stosunkach dłużników z wierzycielem

Michał Berek
Wolters Kluwer Polska
Kompleksowe opracowanie problematyki solidarności biernej w prawie polskim w zakresie stosunków łączących dłużników solidarnych i wierzyciela.
139,00 zł
Więcej
Prawo handlowe

Prawo handlowe

Małgorzata Modrzejewska, Józef Okolski
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu prawa handlowego i omawia wszystkie najważniejsze instytucje tej dziedziny prawa.
79,00 zł
Więcej
Polskie prawo handlowe

Polskie prawo handlowe

Jerzy Ciszewski, Jerzy Ciszewski, Marcin Glicz, Bartłomiej Gliniecki, Rafał Morek, Anna S...
Wolters Kluwer Polska
Najważniejsze zagadnienia analizowanej dziedziny prawa przedstawione w sposób zwięzły i uporządkowany. Autorzy podręcznika posiadają bogate doświadczenie praktyczne w zawodach prawniczych, które starali się wykorzystać w tym opracowaniu.
69,00 zł
Więcej
Weksel w obrocie gospodarczym

Weksel w obrocie gospodarczym

Izabela Heropolitańska
Wolters Kluwer Polska
Książka w prosty i praktyczny sposób opisuje instytucję weksla oraz zawiera przykłady jego wypełnienia. Omówione w niej zostały m.in.: ustawowe elementy weksla, klauzule wekslowe, formy poręczenia na wekslu i akceptowania weksla, sposoby przenoszenia praw z weksla, podstawowe zasady dochod....
99,00 zł
Więcej
Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz

Jacek Jastrzębski, Maciej Kaliński
Wolters Kluwer Polska
Prawo wekslowe i prawo czekowe należą do najtrudniejszych dziedzin prawa, i to nie tylko dlatego, że weksle i czeki powróciły do obrotu gospodarczego po długim okresie zastoju w czasach PRL, lecz także ze względu na daleko idące skutki prawne, jakie wywołuje posługiwanie się tymi papierami wartościo....
161,10 zł
179,00 zł
Więcej
Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz
Promocja!
Promocja!

Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz

Izabela Heropolitańska
Komentarz zawiera dokładne omówienie często stosowanych w praktyce instytucji związanych z prawem wekslowym i czekowym. Szeroko i drobiazgowo zostały przedstawione te zagadnienia, które stwarzają w praktyce najwięcej problemów, jak np.:- elementy weksla, - indosy, - zarzuty wekslowe, - inst....
84,16 zł
99,00 zł
Więcej
Zabezpieczenia w bankowości - aspekty prawne i wymogi regulacyjne

Zabezpieczenia w bankowości - aspekty prawne i wymogi regulacyjne

Jan Koleśnik, Maciej Rewieński
Wolters Kluwer Polska
"Książka wyróżnia się na tle innych publikacji nie tylko przejrzystą formą i dostępnym sposobemprzedstawienia najistotniejszych informacji, [...]"
41,00 zł
Więcej
Obrót wierzytelnościami
Archiwum
Archiwum

Obrót wierzytelnościami

Jan Mojak
Wolters Kluwer Polska
Obrót wierzytelnościami to publikacja, w której przedstawiono ? w prosty i usystematyzowany sposób ? instytucje prawne obsługujące obrót wierzytelnościami.W trzecim, zaktualizowanym i rozszerzonym wydaniu tej cennej publikacji Autor omawia pojęcie wierzytelności i roszczeń, analizuje różnorodne po....
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę