Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Wykroczenia

Sortuj:
Sposób wyświetlania
Promocja!

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny...

Stan prawny: 1 stycznia 2024 r.

Planowana data wydania: 2024.01.31
Już od: 94,06 zł
99,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 99,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-2678 W24P01 Rok publikacji: 2024
Darmowa dostawa - 0 zł!

Opiniowanie w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowyc...

Tadeusz Diupero, Marcin Fudalej, Bartosz Kozłowski, Piotr Krzemień, Kazimierz Pawelec, Mar...

W publikacji przedstawiono problematykę opiniowania zdarzeń drogowych, w tym rekonstrukcji kolizji pojazdów, potrąceń pieszych, identyfikacji sytuacji zagrożenia, a także ujawniania zdarzeń pozorowanych.

Już od: 233,10 zł
259,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 181,30 zł
Więcej
KAM-4808 W01P01 Rok publikacji: 2023

Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykr...

W 23. wydaniu uwzględniono zmiany wynikające m.in. z:
• ustawy z 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej,
• ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw.

Już od: 13,90 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 13,90 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-0538 W23P01 Rok publikacji: 2022
Promocja!

-50 % Metodyka pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz sek...

Andrzej Depko, Krzysztof Eichstaedt, Piotr Gałecki, Aleksandra Krasowska

Publikacja dostarcza niezbędnej wiedzy z zakresu mechanizmów sporządzania opinii psychiatrycznej, psychologicznej i seksuologicznej. Zawarta w niej treść pozwoli prawnikom formułować rzeczowe pytania do biegłych oraz ocenić ich merytoryczną treść, zaś biegłym poznać nie tylko elementy, jakie powinna zawierać opinia, ale także kryteria, według których powinna być sporządzona.

PROMOCJA -50%
Już od: 84,49 zł
169,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 50,69 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska NEX-0192 W04P01 Rok publikacji: 2022
Promocja!

-20 % Elementy prawa. Podręcznik z ćwiczeniami

Jolanta Jerzewska

W podręczniku przedstawiono ogólne pojęcia prawne oraz wybrane zagadnienia z zakresu prawa karnego materialnego i postępowania karnego, prawa wykroczeń, postępowania administracyjnego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, postępowania w sprawie nieletnich, a także prawa w Internecie. 

PROMOCJA -20%
Już od: 47,20 zł
59,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 41,30 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1359 W02D03 Rok publikacji: 2017
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz

Andrzej Kiełtyka, Joanna Paśkiewicz, Maciej Rogalski, Andrzej Ważny

Komentarz prezentuje konkretne rozwiązania we wszystkich sytuacjach, gdy stosowanie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia budzi wątpliwości interpretacyjne.

Już od: 179,10 zł
199,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 139,29 zł
Więcej
KAM-1261 W02P01 Rok publikacji: 2022
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks wykroczeń. Komentarz

Izabela Kosierb, Szymon Krajnik, Jerzy Lachowski, Jacek Wojciechowski, Małgorzata Żukowska

Komentarz w sposób praktyczny omawia m.in. zasady odpowiedzialności za wykroczenia, przewidziane za nie kary oraz reguły ich orzekania.

Już od: 239,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 239,00 zł
Więcej
EBO-3351 W01P01 Rok publikacji: 2021
Promocja!

-20 % Pisma procesowe i orzeczenia w sprawach o wykroczenia

Paweł Drembkowski
PROMOCJA -20%
Już od: 135,20 zł
169,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 126,75 zł
Więcej
C.H. Beck Rok publikacji: 2018
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

-20 % Źródła prawa w samorządzie terytorialnym

Bogdan Dolnicki

W monografii przedstawiono zagadnienie znaczenia aktów normatywnych oraz aktów prawa miejscowego jako podstawy prawnej działania samorządu terytorialnego - ze szczególnym uwzględnieniem aktów budzących wątpliwości teoretyczne i praktyczne.

PROMOCJA -20%
Już od: 159,20 zł
199,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 139,29 zł
Więcej
KAM-3275 W01P01 Rok publikacji: 2017
Promocja!

-40 % Postępowanie przed sądem I instancji w znowelizowanym p...

Anna Dziergawka, Wiesław Juchacz, Dariusz Kala, Maja Klubińska, Karolina Korkowska-Krokos,...

W publikacji autorzy odnoszą się do najważniejszych dla praktyków, zupełnie nowych kwestii, dotyczących np. kontrowersyjnej możliwości wykorzystania przez sąd dowodów pozyskanych w sposób nielegalny.

PROMOCJA -40%
Już od: 66,60 zł
111,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 77,70 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-2460 W01P01 Rok publikacji: 2017
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

-20 % Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz

Krzysztof Dąbkiewicz

W publikacji dokonano interpretacji instytucji procesowego prawa wykroczeń, wykorzystując zarówno orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, jak i Trybunału Konstytucyjnego, a także bogaty dorobek literatury.

PROMOCJA -20%
Już od: 191,21 zł
239,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 167,30 zł
Więcej
NEX-0138 W02P01 Rok publikacji: 2017

Wolność w prawie administracyjnym

Jan Zimmermann

Publikacja przedstawia dorobek kolejnego, siódmego już, Krakowsko-Wrocławskiego Spotkania Naukowego Administratywistów, które odbyło się w Krakowie w czerwcu 2016 r.

Już od: 149,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 149,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-2324 W01P01 Rok publikacji: 2017
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

-20 % Nauka o karze Sądowy wymiar kary Tom 5

Tomasz Kaczmarek
PROMOCJA -20%
Już od: 319,20 zł
399,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 399,00 zł
Więcej
Rok publikacji: 2017
Promocja!

-40 % Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne...

Tomasz Grzegorczyk, Radosław Olszewski

Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej.

PROMOCJA -40%
Już od: 133,20 zł
222,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 155,40 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-2225 W01P01 Rok publikacji: 2016

Zbieg odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej...

Anna Błachnio-Parzych
W publikacji kompleksowo przedstawiono problematykę zbiegu odpowiedzialności karnej i administracyjno-karnej.
Już od: 129,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 129,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-2231 W01P01 Rok publikacji: 2016
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

-20 % Kodeks wykroczeń Komentarz

Paweł Daniluk
PROMOCJA -20%
Już od: 239,20 zł
299,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 224,25 zł
Więcej
Rok publikacji: 2016
Darmowa dostawa - 0 zł!

Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileu...

Anna Błachnio-Parzych, Jolanta Jakubowska-Hara, Jacek Kosonoga, Hanna Kuczyńska
Już od: 198,00 zł
220,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 153,99 zł
Więcej
KAM-2208 W01P01 Rok publikacji: 2013
Darmowa dostawa - 0 zł!

Pozbawienie wolności - funkcje i koszty. Księga Jubileu...

Maria Niełaczna, Irena Rzeplińska, Andrzej Rzepliński, Paulina Wiktorska
Już od: 215,10 zł
239,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 167,30 zł
Więcej
KAM-2139 W01D01 Rok publikacji: 2013

Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym

Piotr Kardas
Już od: 116,10 zł
129,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 90,30 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1796 W01P01 Rok publikacji: 2011

Rekonstrukcja wypadku i zdarzenia drogowego

Tadeusz Diupero, Kazimierz Pawelec
Proces rozpoznawania znamion przestępstwa wypadku drogowego i wykroczenia w komunikacji
Już od: 52,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 52,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-0771 W01Z01 Rok publikacji: 2006

Książki i ebooki Wykroczenia

Wykroczenie jest czynem społecznie szkodliwym i zabronionym. W przypadku, gdy czyn jest niezawiniony sprawca czynu zabronionego nie popełnia wykroczenia.

Każdy, kto ukończył 17. rok życia ponosi odpowiedzialność za wykroczenie.

Wykroczenie a przestępstwo

Przede wszystkim wina i bezprawność czynu decydują o odpowiedzialności za wykroczenia. Te same czynniki stanowią o istocie przestępstwa. Wykroczenie jest jednak w stosunku do przestępstwa traktowane zdecydowanie łagodniej, kary są znacznie mniej surowe.

Rodzaje popełnianych wykroczeń

Wykroczenie może być popełnione w sposób umyślny, jak i nieumyślny. Gdy sprawca ma zamiar popełnienia czynu zabronionego, a więc chce ten czyn popełnić albo przewidując taką możliwość wówczas mamy do czynienia z wykroczeniem popełnionym umyślnie. Z kolei, w przypadku, gdy sprawca, nie mając zami...

Wykroczenie jest czynem społecznie szkodliwym i zabronionym. W przypadku, gdy czyn jest niezawiniony sprawca czynu zabronionego nie popełnia wykroczenia.

Każdy, kto ukończył 17. rok życia ponosi odpowiedzialność za wykroczenie.

Wykroczenie a przestępstwo

Przede wszystkim wina i bezprawność czynu decydują o odpowiedzialności za wykroczenia. Te same czynniki stanowią o istocie przestępstwa. Wykroczenie jest jednak w stosunku do przestępstwa traktowane zdecydowanie łagodniej, kary są znacznie mniej surowe.

Rodzaje popełnianych wykroczeń

Wykroczenie może być popełnione w sposób umyślny, jak i nieumyślny. Gdy sprawca ma zamiar popełnienia czynu zabronionego, a więc chce ten czyn popełnić albo przewidując taką możliwość wówczas mamy do czynienia z wykroczeniem popełnionym umyślnie. Z kolei, w przypadku, gdy sprawca, nie mając zamiaru jego popełnienia, mimo to popełnia je, nie zachowując ostrożności mamy miejsce z wykroczeniem popełnianym nieumyślnie.

Kara za popełnienie wykroczenia

Karami są:

Kodeks wykroczeń reguluje prawo wykroczeń. Określa on katalog wykroczeń oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności za wykroczenia.

Rozwiń Zwiń
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę