Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej

To rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowania gruntów. Wyłączenie to może być trwałe lub czasowe.

Ochrona gruntów rolnych i leśnych jest dwustopniowa i realizowana w ramach procedury planistycznej związanej z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przez wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej. Jak wynika z powyższego, uchwalenie planu miejscowego i przeznaczenie w nim gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne to wstępny warunek umożliwiający zainteresowanym ubieganie się o wyłączenie z produkcji rolnej lub leśnej.

Wyłączenie z produkcji dotyczy użytków rolnych wytworzonych zgleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, III a, III b oraz użytków rolnych klas IV–...

To rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowania gruntów. Wyłączenie to może być trwałe lub czasowe.

Ochrona gruntów rolnych i leśnych jest dwustopniowa i realizowana w ramach procedury planistycznej związanej z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przez wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej. Jak wynika z powyższego, uchwalenie planu miejscowego i przeznaczenie w nim gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne to wstępny warunek umożliwiający zainteresowanym ubieganie się o wyłączenie z produkcji rolnej lub leśnej.

Wyłączenie z produkcji dotyczy użytków rolnych wytworzonych zgleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, III a, III b oraz użytków rolnych klas IV–VI wytworzonych zgleb pochodzenia organicznego, a także stawów rybnych, gruntów pod budynkami wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych, gruntów parków wiejskich, zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, pracowniczych ogrodów działkowych, gruntów pod rowami, gruntów zrekultywowanych dla potrzeb rolnictwa, torfowisk i oczek wodnych itp.

Odnosi się ono także do gruntów leśnych, tj. określonych jako lasy w przepisach o lasach, o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokrytych roślinnością leśną, uprawami leśnymi – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawionych:

Więcej sprawdź w publikacji

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Ochrona gruntów rolnych i leśnych. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ]
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ochrona gruntów rolnych i leśnych. Komentarz [PRZEDSPRZEDAŻ]

Daria Danecka, Wojciech Radecki
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi kolejne, zaktualizowane wydanie komentarza do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
134,10 zł
149,00 zł
Więcej
Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

Maksymilian Cherka, Filip Elżanowski, Mariusz Swora, Andrzej Wąsowski Krzysztof
Wolters Kluwer Polska
"Monografia Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym stanowi przykład kompleksowej analizy węzłowych problemów pojawiających się w toku realizacji przedsięwzięć budowlanych. Wspomnianą analizę należy jednocześnie uznać za ważny przyczynek do zobrazowania postępujących przekształceń o....
81,00 zł
90,00 zł
Więcej