Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Zasady techniki prawodawczej

Zasady techniki prawodawczej, w szerokim ujęciu, to zbiór spójnych wskazówek adresowany do redaktorów tekstów prawnych. Reguły dotyczące konstruowania aktów normatywnych pozwalają legislatorom na formułowanie rozstrzygnięć w sposób klarowny, adekwatny i jak najmniej uciążliwy dla ich adresatów. Zasady te mogą mieć formę aktu prawnego.

Zasady techniki prawodawczej, w wąskim ujęciu, to normatywny zbiór zasad techniki prawodawczej, który jest załącznikiem do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Źródła prawa w samorządzie terytorialnym
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Źródła prawa w samorządzie terytorialnym

Bogdan Dolnicki
Wolters Kluwer Polska
W monografii przedstawiono zagadnienie znaczenia aktów normatywnych oraz aktów prawa miejscowego jako podstawy prawnej działania samorządu terytorialnego - ze szczególnym uwzględnieniem aktów budzących wątpliwości teoretyczne i praktyczne.
159,20 zł
199,00 zł
Więcej
Określenia nieostre i klauzule generalne w prawie podatkowym
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Określenia nieostre i klauzule generalne w prawie podatkowym

Paweł Borszowski
Wolters Kluwer Polska
Monografia dotyczy zagadnienia trudnego dla całego prawa podatkowego, tj. używania w przepisach tego prawa określeń nieostrych i klauzul generalnych.
103,20 zł
129,00 zł
Więcej
Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz

Grzegorz Wierczyński
Wolters Kluwer Polska
Publikacja przeznaczona dla legislatorów i innych osób zajmujących się redagowaniem i ogłaszaniem aktów normatywnych, a także dla pracowników organów nadzoru i kontroli w procesie stanowienia prawa.
199,20 zł
249,00 zł
Więcej
Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego

Wojciech Białończyk, Andrzej Bielecki, Łukasz Kasiak
C.H. Beck
W prezentowanym Komentarzu do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20.6.20002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” Autorzy szczegółowo przedstawili zasady techniki prawodawczej ze szczególnym omówieniem zasad tworzenia aktów prawa miejscowego.Publikacja jest skompilowanym źródłem wiedzy d....
134,10 zł
149,00 zł
Więcej
Wpływ zmian prawa na jego wykładnię

Wpływ zmian prawa na jego wykładnię

Tomasz Grzybowski
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie zagadnienia wpływu zmian prawa na jego wykładnię w ujęciu teoretycznoprawnym. Jest próbą uporządkowania podstawowych pojęć dotyczących zmiany prawa, jej przedmiotu, możliwego zakresu i przyczyn, jak również charakterystyki wykładni odwołującej się do....
99,00 zł
Więcej
Rozporządzenie jako akt wykonawczy do ustawy w polskim prawie konstytucyjnym

Rozporządzenie jako akt wykonawczy do ustawy w polskim prawie konstytucyjnym

Bartosz Skwara
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera charakterystykę rozporządzenia wykonawczego w świetle konstytucyjnej regulacji prawotwórstwa, również na tle konstytucyjnych zasad ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej, a także bogatą analizę teoretyczną instytucji rozporządzenia.
83,00 zł
Więcej
Polski tekst prawny. Opracowanie treściowe i redakcyjne
Archiwum
Archiwum

Polski tekst prawny. Opracowanie treściowe i redakcyjne

Andrzej Malinowski
Wolters Kluwer Polska
Książka przeznaczona jest zarówno dla prawnika - redaktora aktu normatywnego, takiego jak ustawa, rozporządzenie, zarządzenie - jak i dla autora jakiegokolwiek innego tekstu wyrażającego oświadczenia woli mające na celu wywołanie skutków prawnych, takiego jak umowa, pełnomocnictwo, wyrok, decyzja ad....
Więcej