Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Zawieszenie postępowania

Sortuj:
Sposób wyświetlania
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego

Bogusław Dauter, Agnieszka Dauter-Kozłowska

W opracowaniu omówiono wszystkie instytucje procedury sądowoadministracyjnej, którymi powinien posługiwać się sędzia sądu administracyjnego w swojej codziennej pracy.

Już od: 233,10 zł
259,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 181,30 zł
Więcej
NEX-0193 W07P01 Rok publikacji: 2023
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!

-90 % Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do art. 1...

Jacek Kosonoga, Jerzy Skorupka, Ryszard A. Stefański, Stanisław Zabłocki

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie naczelnych zasad procesu karnego, właściwości i składu sądu, statusu stron, obrońców i pełnomocników oraz czynności procesowych. 

PROMOCJA -90%
Już od: 32,90 zł
329,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 230,30 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-3236 W01P01 Rok publikacji: 2017
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

-20 % Pisma, postanowienia, decyzje i odwołania z zakresu pos...

Paweł Drembkowski
PROMOCJA -20%
Już od: 151,20 zł
189,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 141,75 zł
Więcej
Rok publikacji: 2017
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

-20 % Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Barbara Adamiak, Janusz Borkowski
PROMOCJA -20%
Już od: 239,20 zł
299,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 224,25 zł
Więcej
Rok publikacji: 2017

Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybr...

Paweł Banasik, Radosław Baraniewicz, Stanisław Bogucki, Tomasz Brzezicki, Bogumił Brzezińs...

Publikacja zawiera analizę 31 ważnych i kontrowersyjnych wyroków w sprawach podatkowych wydanych przez sądy polskie i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Już od: 149,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 149,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-2186 W01P01 Rok publikacji: 2016

Klauzula generalna unikania opodatkowania. Komentarz do...

Grzegorz Kujawski

Kompleksowe omówienie wprowadzonej w dniu 15 lipca 2016 r. generalnej klauzuli unikania opodatkowania.

Już od: 129,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 129,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-3021 W01P01 Rok publikacji: 2016

Zbieg egzekucji w sądowym i administracyjnym postępowan...

Jan Olszanowski

W publikacji omówiono najczęściej pojawiające się problemy na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego oraz wskazano tok postępowania i sposób eliminacji zbiegu egzekucji w zależności od sytuacji procesowej.

Już od: 119,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 119,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-1980 W01P01 Rok publikacji: 2016
Promocja!

-20 % Umorzenie procesu cywilnego

Andrzej Olaś
PROMOCJA -20%
Już od: 103,20 zł
129,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 129,00 zł
Więcej
C.H. Beck Rok publikacji: 2016

-20 % Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych

Bogusława Gnela, Monika Szaraniec
W publikacji przedstawiono zagadnienia prawne informacji kierowanej do ubezpieczyciela oraz prawne aspekty wykonywania i naruszenia jego obowiązków informacyjnych.
PROMOCJA -20%
Już od: 79,20 zł
99,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 69,30 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-2830 W01P01 Rok publikacji: 2015
Promocja!

-40 % Zarys teorii postępowania administracyjnego

Zbigniew Kmieciak
Stawiając pytania o wizję postępowania administracyjnego, autor zrywa z dotychczasowym sposobem myślenia o funkcjach i instytucjach procedury...
PROMOCJA -40%
Już od: 61,19 zł
102,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 71,40 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-1560 W01P01 Rok publikacji: 2014

Studia i Analizy Sądu Najwyższego. TOM VII

Krzysztof Ślebzak
Już od: 71,11 zł
79,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 55,30 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-2372 W01P01 Rok publikacji: 2014
Promocja!

-40 % Sądowa kontrola administracji w sprawach gospodarczych

Andrzej Kisielewicz, Jan Paweł Tarno
PROMOCJA -40%
Już od: 51,00 zł
85,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 59,49 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska EBO-1313 W01P01 Rok publikacji: 2013

Administracyjne środki prawne w postępowaniu egzekucyjn...

Piotr Przybysz
Już od: 99,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 99,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1854 W01Z01 Rok publikacji: 2012

Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowyc...

Andrzej Wróbel
Już od: 119,00 zł
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 119,00 zł
Więcej
Wolters Kluwer Polska KAM-1529 W01P01 Rok publikacji: 2011

Książki i ebooki Zawieszenie postępowania

Zawieszenie postępowania polega na wstrzymaniu biegu toczącego się postępowania karnego, cywilnego bądź administracyjnego, jeśli zachodzą określone przesłanki. Szczegółowo regulują je odpowiednio Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania cywilnego oraz Kodeks postępowania administracyjnego.

Do zawieszenia postępowania karnego dochodzi w wyniku zaistnienia długotrwałych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie postępowania. W szczególności jest to niemożność ujęcia skazanego, choroba psychiczna lub inna długotrwała choroba, która uniemożliwia udział skazanego w postępowaniu.

Zawieszenie postępowania cywilnego może mieć formę:

 • zawieszenia z mocy prawa (zaprzestanie czynności przez sąd wskutek siły wyższej),
 • obligatoryjnego zawieszenia z urzędu (np. śmierć strony postępowania),
 • zawieszenia w razie śmierci pełnomocnika,
 • z...

Zawieszenie postępowania polega na wstrzymaniu biegu toczącego się postępowania karnego, cywilnego bądź administracyjnego, jeśli zachodzą określone przesłanki. Szczegółowo regulują je odpowiednio Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania cywilnego oraz Kodeks postępowania administracyjnego.

Do zawieszenia postępowania karnego dochodzi w wyniku zaistnienia długotrwałych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie postępowania. W szczególności jest to niemożność ujęcia skazanego, choroba psychiczna lub inna długotrwała choroba, która uniemożliwia udział skazanego w postępowaniu.

Zawieszenie postępowania cywilnego może mieć formę:

 • zawieszenia z mocy prawa (zaprzestanie czynności przez sąd wskutek siły wyższej),
 • obligatoryjnego zawieszenia z urzędu (np. śmierć strony postępowania),
 • zawieszenia w razie śmierci pełnomocnika,
 • zawieszenia na wniosek spadkobiercy lub Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • zawieszenia fakultatywnego (np. gdy rozstrzygnięcie toczącej się sprawy zależy od wyniku innej, toczącej się równolegle),
 • zawieszenia na zgodny wniosek stron.

Zawieszenie postępowania administracyjnego może być:

 • obligatoryjne (np. w wyniku śmierci strony czy utraty przez nią zdolności do czynności prawnych),
 • fakultatywne – z wnioskiem o zawieszenie występuje strona, na której żądanie zostało ono wszczęte; postępowanie może być zawieszone, jeśli wnioskowi nie sprzeciwiają się strony i jeśli nie zagraża to społecznemu interesowi.
Rozwiń Zwiń
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę