Facebook

Teksty_Ustaw_2021_Bannery_SPRING-3595_1920x60.jpg [39.58 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Rabat -50%
Koronawirus a prawo Koronawirus a prawo

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w firmie

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w firmie

Joanna Kaleta, Sebastian Kryczka, Katarzyna Pietruszyńska, Anna Sokołowska , Aleksandra To...
Wolters Kluwer Polska

Publikacja stanowi poradnik, który w przystępny sposób przedstawia regulacje prawne w zakresie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz przygotowuje pracodawcę do odpowiedniego przyjęcia inspektora.

71,20 zł
Więcej
Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz
Promocja!

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy. Komentarz

Adrianna Jasińska-Cichoń
Wolters Kluwer Polska

Komentarz zawiera <strong>szczegółowe omówienie uregulowań zawartych w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy</strong>, ze szczególnym uwzględnieniem nowych, nieznanych w poprzednio obowiązującej ustawie uprawnień inspektorów pracy (m.in. związanych z kontrolą legalności zatrudnienia), nowych rodzajów decyzji, postanowień o zachowaniu w tajemnicy danych osoby lub świadka, surowszych kar za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.<br><br> <strong>Załącznik do komentarza</strong> stanowią konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy i akty wykonawcze wydane na podstawie zawartych w ustawie delegacji.

43,20 zł
54,00 zł
Więcej