Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Akt notarialny

W znaczeniu formalnym akt notarialny to forma dokumentu urzędowego sporządzona w drodze czynności przez notariusza, natomiast w znaczeniu materialnym to kwalifikowana forma czynności prawnej. Jest to sporządzany przez notariusza lub upoważnionego do tego konsula dokument urzędowy, gdy wymaga tego przepis prawa lub gdy taka jest wola stron. Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości oraz umowa przenosząca własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości, powinny być zawarte w formie aktu notarialnego. Forma aktu notarialnego jest też wymagana dla oświadczenia właściciela nieruchomości ustanawiającego dla niej ograniczone prawo rzeczowe.

Zgodnie z art.91 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. – Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz.U. z201...

W znaczeniu formalnym akt notarialny to forma dokumentu urzędowego sporządzona w drodze czynności przez notariusza, natomiast w znaczeniu materialnym to kwalifikowana forma czynności prawnej. Jest to sporządzany przez notariusza lub upoważnionego do tego konsula dokument urzędowy, gdy wymaga tego przepis prawa lub gdy taka jest wola stron. Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości oraz umowa przenosząca własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości, powinny być zawarte w formie aktu notarialnego. Forma aktu notarialnego jest też wymagana dla oświadczenia właściciela nieruchomości ustanawiającego dla niej ograniczone prawo rzeczowe.

Zgodnie z art.91 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. – Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz.U. z2014r. poz.164 z późn. zm.; dalej jako pr. not.) notariusz sporządza akt notarialny, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron. Typowym przykładem sytuacji, kiedy przepis prawa wymaga formy aktu notarialnego, jest art.158 k.c., zgodnie z którym umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego. Strony mogą także winnych sytuacjach, kiedy nie wymaga tego dla ważności czynności przepis prawa, zlecić notariuszowi sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego, np.w przypadku umowy najmu lokalu mieszkalnego. Akt notarialny powinien zawierać datę sporządzenia, a w razie potrzeby lub na żądanie strony – godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu. Ponadto akt zawiera miejsce sporządzenia oraz imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządził zastępca notariusza –imię i nazwisko zastępcy. 

Więcej sprawdź w publikacji

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Prawo o notariacie. Komentarz. Tom I. Ustrój notariatu
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Prawo o notariacie. Komentarz. Tom I. Ustrój notariatu

Aleksander Oleszko
Wolters Kluwer Polska
W publikacji skomentowano przepisy ustawy - Prawo o notariacie, przede wszystkim te, które dotyczą problemów ustrojowych polskiego notariatu.
239,20 zł
299,00 zł
Więcej
Akt notarialny jako podstawa odpowiedzialności prawnej notariusza

Akt notarialny jako podstawa odpowiedzialności prawnej notariusza

Aleksander Oleszko
Wolters Kluwer Polska
Kompleksowa analiza jednoczesnego ujęcia odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej oraz karnej notariusza, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzonych wadliwie aktów notarialnych stwierdzających dokonanie czynności prawnej.
76,49 zł
85,00 zł
Więcej
Wpis w księdze wieczystej na podstawie aktu notarialnego. Komentarze do orzeczeń referendarzy sądowych
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Wpis w księdze wieczystej na podstawie aktu notarialnego. Komentarze do orzeczeń referendarzy sądowych

Aleksander Oleszko
Wolters Kluwer Polska
Orzecznictwo wieczystoksięgowe stanowi istotny element kształtowania bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami oraz praw i obowiązków związanych z wpisami w księgach wieczystych. Wnioski o wpis w księdze wieczystej rozpatrują przeważnie referendarze sądowi, których decyzje w formie orzeczeń w najszersz....
149,00 zł
Więcej
Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Komentarz

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Komentarz

Radosław Skwarło
Wolters Kluwer Polska
Komentarz uzupełniony został wyborem orzeczeń sądowych, przydatnych do rozwiązywania problemów praktycznych.
40,50 zł
45,00 zł
Więcej