Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Analiza urbanistyczna

Zwana też analizą urbanistyczno-architektoniczną to swoistego rodzaju rejestr cech zlokalizowanej (istniejącej) zabudowy oraz warunków zagospodarowania terenu (działek) w obszarze analizowanym w zakresie funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności zabudowy. Analiza powyższych parametrów ma umożliwić ich określenie (wymagania) dla nowej zabudowy.

Obecnie wykonywana jest na potrzeby ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, określanych w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Więcej sprawdź w publikacji

Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni
Promocja!
Promocja!

Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni

Hubert Izdebski
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy w dzisiejszej Polsce należy uważać za obowiązującą zasadę wolności zabudowy, w wyniku której interes publiczny - w szczególności wymogi ładu przestrzennego - zajmuje miejsce podrzędne wobec prawa własności, a efektem jest rosnący nieład prz....
47,20 zł
59,00 zł
Więcej