Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Wyprzedaż do -90%

Domniemanie prawne

Z domniemaniem prawnym mamy do czynienia wtedy, gdy prawo nakazuje podmiotowi uznać za istniejący jakiś fakt, jeśli został udowodniony inny fakt, mimo iż nie ma pewności co do tego, czy rzeczywiście on zaistniał. Przykładem może być domniemanie ojcostwa, czyli uznanie, że ojcem dziecka jest mąż matki.

Domniemanie oznacza uprawdopodobnienie pewnych faktów, których nie ma pewności, czy są prawdziwe, jednak wiele świadczy o tym, by je za takie uznać. Jest to zatem założenie prawdziwości danego faktu. Domniemanie ułatwia przeprowadzenie pewnych dowodów. Na podstawie określonych zdarzeń wyciągany jest wniosek o zaistnieniu bądź nie innych zdarzeń.

W ramach domniemania, zakłada się iż w danych okolicznościach, występuje zazwyczaj dany skutek. Osoba powołująca się na domniemanie nie musi natomiast udowadniać swojego twierdzenia.

Domniemania prawne dz...

Z domniemaniem prawnym mamy do czynienia wtedy, gdy prawo nakazuje podmiotowi uznać za istniejący jakiś fakt, jeśli został udowodniony inny fakt, mimo iż nie ma pewności co do tego, czy rzeczywiście on zaistniał. Przykładem może być domniemanie ojcostwa, czyli uznanie, że ojcem dziecka jest mąż matki.

Domniemanie oznacza uprawdopodobnienie pewnych faktów, których nie ma pewności, czy są prawdziwe, jednak wiele świadczy o tym, by je za takie uznać. Jest to zatem założenie prawdziwości danego faktu. Domniemanie ułatwia przeprowadzenie pewnych dowodów. Na podstawie określonych zdarzeń wyciągany jest wniosek o zaistnieniu bądź nie innych zdarzeń.

W ramach domniemania, zakłada się iż w danych okolicznościach, występuje zazwyczaj dany skutek. Osoba powołująca się na domniemanie nie musi natomiast udowadniać swojego twierdzenia.

Domniemania prawne dzieli się na:

  • wzruszalne (usuwalne) – można je obalić dowodem przeciwnym – np.: domniemanie niewinności, domniemanie dobrej wiary,
  • niewzruszalne (nieusuwalne) – nie można go obalić dowodem przeciwnym, jeżeli przesłanka jest prawdziwa – obecnie ten typ domniemywań prawnych jest już praktycznie niestosowany.

oraz:

  • domniemania formalne – za udowodniony przyjmuje się fakt A, do czasu, aż należycie udowodniony zostanie stan mu przeciwny (domniemanie niewinności)
  • domniemania materialne – uznawać należy za udowodniony jakiś stan B, jeżeli w postępowaniu został należycie wykazany stan A (domniemanie ojcostwa).

RozwińZwiń
Sortuj:
Nie tylko hipoteka... Zeszyt jubileuszowy dedykowany Profesorowi Jerzemu Pisulińskiemu
Promocja!
Promocja!

Nie tylko hipoteka... Zeszyt jubileuszowy dedykowany Profesorowi Jerzemu Pisulińskiemu

Michał Berek, Magdalena Bodzioch, Piotr Cybula, Barbara Jelonek-Jarco, Anna Józefiak-Molna...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja wydana z okazji 50. urodzin Profesora Jerzego Pisulińskiego.
81,60 zł
102,00 zł
Więcej
Nazwisko jako przedmiot ochrony w prawie polskim

Nazwisko jako przedmiot ochrony w prawie polskim

Joanna Buchalska
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi kompleksowe opracowanie problematyki ochrony nazwiska na gruncie prawa cywilnego, administracyjnego, autorskiego, prawa własności przemysłowej i prawa prywatnego międzynarodowego. W monografii przedstawiono ochronę nazwiska jako dobra osobistego, jak również elementu nazwy lub firm....
99,00 zł
Więcej
Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi

Dariusz Kasprzycki, Justyna Ożegalska-Trybalska
Wolters Kluwer Polska
Księga pamiątkowa będąca hołdem złożonym Profesorowi Michałowi du Vallowi.
164,00 zł
205,00 zł
Więcej
Najem i użyczenie egzemplarzy utworu jako odrębne pola eksploatacji
Promocja!
Promocja!

Najem i użyczenie egzemplarzy utworu jako odrębne pola eksploatacji

Jerzy Szczotka
Wolters Kluwer Polska
Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie instytucji najmu i użyczenia egzemplarzy utworu jako odrębnych pól eksploatacji dzieł chronionych na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pierwsza część pracy poświęcona została ukazaniu przesłanek, genezy i efektów normaty....
88,80 zł
111,00 zł
Więcej
Księgi wieczyste. Zasady materialnoprawne

Księgi wieczyste. Zasady materialnoprawne

Magdalena Deneka
Wolters Kluwer Polska
Publikacja Księgi wieczyste. Zasady materialnoprawne przedstawia całokształt problematyki związanej ze skutkami wpisu do księgi wieczystej. Z uwzględnieniem bogatego dorobku doktryny i judykatury w książce scharakteryzowano ustrój ksiąg wieczystych, pojęcie i rodzaje wpisów do ksiąg wieczystych, zas....
89,00 zł
Więcej
Reklama. Aspekty prawne
Promocja!
Promocja!

Reklama. Aspekty prawne

Monika Namysłowska
Wolters Kluwer Polska
W publikacji w kompleksowy sposób przedstawiono istotne w praktyce i dyskusyjne aspekty prawa reklamy, w tym zagadnienia z zakresu zwalczania nieuczciwej reklamy, reklamy wybranych towarów i usług, reklamy w mediach, ochrony własności intelektualnej i dóbr osobistych w reklamie, dochodzenia roszczeń....
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego

Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, Maciej Mataczyński, Rafał Sikorski
Wolters Kluwer Polska
136,00 zł
170,00 zł
Więcej
Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej
Promocja!
Promocja!

Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej

Ewa Habryn
Celem niniejszej książki jest porównanie poziomu ochrony konsumenta na gruncie nowej ustawy z ochroną gwarantowaną dotychczas przez rękojmię za wady rzeczy, uregulowaną w Kodeksie cywilnym.
62,04 zł
73,00 zł
Więcej
Zabezpieczenia w bankowości - aspekty prawne i wymogi regulacyjne

Zabezpieczenia w bankowości - aspekty prawne i wymogi regulacyjne

Jan Koleśnik, Maciej Rewieński
Wolters Kluwer Polska
"Książka wyróżnia się na tle innych publikacji nie tylko przejrzystą formą i dostępnym sposobemprzedstawienia najistotniejszych informacji, [...]"
41,00 zł
Więcej
Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
Archiwum
Archiwum

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Barbara Jelonek-Jarco
Wolters Kluwer Polska
Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych jest opracowaniem zawierającym wyczerpującą i kompleksową analizę tej konstrukcji prawnej. Należy ona do ważniejszych i najbardziej skomplikowanych instytucji polskiego prawa cywilnego. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych ma duże znaczenie dla obro....
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę