Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Odpady

Odpady są uciążliwymi i nieprzydatnymi dla środowiska substancjami i przedmiotami, powstałymi w wyniku bytowania człowieka, a także w efekcie prowadzonych przez niego działalności, których posiadacze chcą się pozbyć lub są do tego zobligowani. Klasyfikacja odpadów opiera się na kryteriach o niezwykle szerokim charakterze, gdzie znaczenie ma pochodzenie odpadów, rodzaj surowców, z jakich są wykonane, ich składu chemicznego, toksyczności dla środowiska i otoczenia oraz możliwości ich recyklingu i ponownego wykorzystania.

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami obejmuje zarówno składowanie i magazynowanie, jak i utylizację odpadów. W zakresie tych działań znajduje się również segregacja odpadów oraz ich recykling. Kwestie gospodarki odpadami w Polsce normalizuje 

Odpady są uciążliwymi i nieprzydatnymi dla środowiska substancjami i przedmiotami, powstałymi w wyniku bytowania człowieka, a także w efekcie prowadzonych przez niego działalności, których posiadacze chcą się pozbyć lub są do tego zobligowani. Klasyfikacja odpadów opiera się na kryteriach o niezwykle szerokim charakterze, gdzie znaczenie ma pochodzenie odpadów, rodzaj surowców, z jakich są wykonane, ich składu chemicznego, toksyczności dla środowiska i otoczenia oraz możliwości ich recyklingu i ponownego wykorzystania.

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami obejmuje zarówno składowanie i magazynowanie, jak i utylizację odpadów. W zakresie tych działań znajduje się również segregacja odpadów oraz ich recykling. Kwestie gospodarki odpadami w Polsce normalizuje ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. Jej zapisy miały na celu wprowadzenie szeregu regulacji, których zadaniem było zmniejszenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko. Ustawa ta zmieniła przede wszystkim zasady finansowania i gospodarowania odpadami komunalnymi, a także sposób ich odbioru od właścicieli nieruchomości.

RozwińZwiń
Sortuj:
Ustawa o odpadach. Komentarz
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!
Nowość
Darmowa dostawa - 0 zł!

Ustawa o odpadach. Komentarz

Daria Danecka, Wojciech Radecki
Wolters Kluwer Polska
W komentarzu zostały omówione obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników w obrocie oraz organów administracji publicznej.
181,30 zł
259,00 zł
Więcej
Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz

Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz

Magdalena Budziarek, Aneta Szymczak
Wolters Kluwer Polska
Komentarz zawiera wyczerpujące i przystępne omówienie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Odnosi się również do problematyki wyliczania wysokości opłaty, zwłaszcza w oparciu o kryterium zużycia wody.
89,40 zł
149,00 zł
Więcej
Usuwanie odpadów

Usuwanie odpadów

Marek Górski
Wolters Kluwer Polska
W opracowaniu przybliżono, na czym polegają zmiany wprowadzone przez nową instytucję prawną ustawy o odpadach, a także jakie problemy praktyczne mogą wystąpić w czasie ich stosowania.
29,70 zł
99,00 zł
Więcej
Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Przewodnik z wzorami
Promocja!
Promocja!

Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Przewodnik z wzorami

Kamila Lewandowska, Katarzyna Stróżyk, Anna Szajerka, Tomasz Lewandowski, Andrzej Springer
Wolters Kluwer Polska
Autorzy w przystępny sposób przedstawili trudne zmiany w systemie odpadowym.
35,70 zł
119,00 zł
Więcej
Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo

Anna Barczak, Paulina Bieś-Srokosz, Łukasz Buczkowski, Rafał Budzisz, Katarzyna Celińska-G...
Wolters Kluwer Polska
W książce omówiono ogólne, systemowe zasady prawa administracyjnego, ich charakter i znaczenie, a także konstrukcję nadużycia prawa.
159,20 zł
199,00 zł
Więcej
Odzysk i recykling materiałów polimerowych

Odzysk i recykling materiałów polimerowych

K.Andrzej Błędzki, Regina Jeziórska, Jacek Kijeński
Wydawnictwo Naukowe PWN
W strategii zrównoważonego rozwoju tworzywa polimerowe są zarówno środkiem, jak i celem. Środkiem, bo między innymi poprzez swoją lekkość i znakomite własności użytkowe, mogą z powodzeniem zastępować metale a poprzez swoją odporność być znakomitym budulcem trwałych dóbr konsumpcyjnych, co prowadzi d....
66,60 zł
74,00 zł
Więcej
Gospodarka a środowisko i ekologia

Gospodarka a środowisko i ekologia

Krzysztof Małachowski
CeDeWu
Celem niniejszej publikacji jest przestawienie związków zachodzących między gospodarką a środowiskiem, a więc odpowiedź na pytanie: jaki wpływ ma gospodarka człowieka na środowisko przyrodnicze i odwrotnie, chociaż oddziaływanie środowiska na systemy społeczno - gospodarcze było zawsze wyraźne i rza....
40,50 zł
45,00 zł
Więcej
Produkt uboczny - nowe rozwiązanie. Szansa dla przedsiębiorców
Promocja!
Promocja!

Produkt uboczny - nowe rozwiązanie. Szansa dla przedsiębiorców

Agnieszka Oleksyn-Wajda
Wolters Kluwer Polska
7,20 zł
9,00 zł
Więcej
Ustawa o odpadach. Komentarz

Ustawa o odpadach. Komentarz

Karolina Karpus, Bartosz Rakoczy
Wolters Kluwer Polska
Ustawa o odpadach z 2012 r. jest już kolejnym aktem prawnym regulującym tę problematykę w prawie polskim. Ustawodawca doszedł do wniosku, że niecelowe jest nowelizowanie poprzednio obowiązującej ustawy o odpadach z 2001 r., i uznał, że konieczne jest uchwalenie nowego aktu prawnego. Na taką decyzję....
107,10 zł
119,00 zł
Więcej
Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poradnik dla gmin
Promocja!
Promocja!

Gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poradnik dla gmin

Jędrzej Klatka, Michał Kuźniak
Wolters Kluwer Polska
Opracowanie stanowi kompleksową i usystematyzowaną analizę prawną najważniejszych zmian wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2012 r. do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, W książce przedstawiono problemy, które mogą pojawić się przy stosowaniu tej ustawy, oraz zagadnienia związane m.in.....
40,80 zł
51,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę