Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Przedawnienie karalności przestępstwa i wykonania kary

Przedawnienie  karalności odnosi się do odpowiedzialności karnej w dwóch aspektach – karalności przestępstwa oraz wykonania orzeczonej kary.

Przedawnienie karalności

Upływ terminu oznacza, że nie jest możliwe wszczęcie postępowania karnego o dane przestępstwo, natomiast postępowanie już prowadzone należy umorzyć.

W zależności od rodzaju popełnionego czynu karalność przestępstwa ustaje po upływie :

 • 30 lat – w przypadku zabójstwa,
 • 20 lat – w przypadku innej zbrodni,
 • 15 lat – w przypadku czynu zagrożonego karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,
 • 10 lat – w przypadku czynu zagrożonego karą pozbawienia wo...

Przedawnienie  karalności odnosi się do odpowiedzialności karnej w dwóch aspektach – karalności przestępstwa oraz wykonania orzeczonej kary.

Przedawnienie karalności

Upływ terminu oznacza, że nie jest możliwe wszczęcie postępowania karnego o dane przestępstwo, natomiast postępowanie już prowadzone należy umorzyć.

W zależności od rodzaju popełnionego czynu karalność przestępstwa ustaje po upływie :

 • 30 lat – w przypadku zabójstwa,
 • 20 lat – w przypadku innej zbrodni,
 • 15 lat – w przypadku czynu zagrożonego karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat,
 • 10 lat – w przypadku czynu zagrożonego karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata.

Nie ulegają przedawnieniu zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

Przedawnienie wykonania kary

Upływ terminów powoduje ustanie wykonalności wyroku. Nie można wówczas wykonać kary orzeczonej wobec skazanego za przestępstwo.

Wykonalność kary ulega przedawnieniu, jeśli od daty uprawomocnienia się wyroku upłynęło:

 • 30 lat – w przypadku kary pozbawienia wolności przekraczającej lat 5,
 • 15 lat – w przypadku kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej lat 5,
 • 10 lat – w przypadku innej kary.

Upływ określonych w przepisie terminów przedawnienia powoduje, że nie jest możliwe wykonanie orzeczonych, ale jeszcze niewykonanych kar i środków karnych.

RozwińZwiń
Sortuj:
Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów

Prawo karne materialne. Kazusy dla aplikantów

Michał Błoński
Wolters Kluwer Polska
Opracowanie jest zbiorem przeszło 200 kazusów uwzględniających zarówno przepisy kodeksu karnego, jak i innych ustaw karnych penalizujących określone zachowania.
89,00 zł
Więcej
Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-52 (cz.1). Komentarz do art. 53-116 (cz. 2)
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1-52 (cz.1). Komentarz do art. 53-116 (cz. 2)

Agnieszka Barczak-Oplustil, Marek Bielski, Grzegorz Bogdan, Zbigniew Ćwiąkalski, Małgorzat...
Wolters Kluwer Polska
Publikacja zawiera szczegółową analizę przepisów części ogólnej kodeksu karnego.
266,40 zł
333,00 zł
Więcej
Kodeks karny. Komentarz
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Kodeks karny. Komentarz

Marcin Berent, Marek Bojarski, Janusz Bojarski, Paweł Czarnecki, Marian Filar, Wojciech Fi...
Wolters Kluwer Polska
Kanon literatury karnistycznej zawierający konkretne propozycje rozwiązań problemów interpretacyjnych prezentowane przez największe autorytety w prawie karnym.
263,19 zł
329,00 zł
Więcej
Przedawnienie w prawie karnym w systemie kontynentalnym i anglosaskim

Przedawnienie w prawie karnym w systemie kontynentalnym i anglosaskim

Katarzyna Banasik
Wolters Kluwer Polska
Monografia stanowi analizę zagadnień dotyczących przedawnienia karalności przestępstw oraz przedawnienia wykonalności środków reakcji karnej. Jest pierwszym w literaturze polskiej opracowaniem poświęconym komparatystycznemu spojrzeniu na karnoprawne przedawnienie w systemie prawa kontynentalnego (ci....
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Iudicium et scientia. Księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika

Iudicium et scientia. Księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika

Anna Przyborowska-Klimczak, Adam Tarach
Wolters Kluwer Polska
107,10 zł
119,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę