Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Śledztwo i dochodzenie

Śledztwo jest postępowaniem przygotowawczym w sprawie karnej większej wagi prowadzonym przez prokuratora. Prokurator może zlecić prowadzenie śledztwa w całości lub części organom Policji.

Dochodzenie oznacza postępowanie przygotowawcze w sprawie karnej mniejszej wagi. Jest ono prowadzone przez policję lub pod nadzorem prokuratora przez Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerię Wojskową, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Krajową Administrację Skarbową. Przepisy kodeksu postępowania karnego regulują szczegółowy sposób prowadzenia dochodzenia odnoszącego się do śledztwa.

Zakres przedmiotowy dochodzenia

Dochodzenie prowadzi się w sprawach o przestępstwa zagrożone karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Takie sprawy prowadzone są przez sądy rejonowe. W przypadku przestępstw przeciwko mieniu doc...

Śledztwo jest postępowaniem przygotowawczym w sprawie karnej większej wagi prowadzonym przez prokuratora. Prokurator może zlecić prowadzenie śledztwa w całości lub części organom Policji.

Dochodzenie oznacza postępowanie przygotowawcze w sprawie karnej mniejszej wagi. Jest ono prowadzone przez policję lub pod nadzorem prokuratora przez Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerię Wojskową, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Krajową Administrację Skarbową. Przepisy kodeksu postępowania karnego regulują szczegółowy sposób prowadzenia dochodzenia odnoszącego się do śledztwa.

Zakres przedmiotowy dochodzenia

Dochodzenie prowadzi się w sprawach o przestępstwa zagrożone karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. Takie sprawy prowadzone są przez sądy rejonowe. W przypadku przestępstw przeciwko mieniu dochodzenie jest prowadzone, gdy wartość przedmiotu przestępstwa nie przekracza 200 000 złotych.

Dochodzenie a śledztwo

Zasadniczą różnicą pomiędzy dwoma rodzajami postępowań jest rodzaj, czyli ciężar gatunkowy spraw, dla których są prowadzone. Ponadto pomiędzy dochodzeniem a śledztwem występują różnice w aspektach formalnych oraz w zakresie podmiotów uprawnionych do prowadzenia tych postępowań. Czas trwania postępowań jest także różny.

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Metodyka pracy prokuratora w sprawach karnych
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Metodyka pracy prokuratora w sprawach karnych

Ryszard A. Stefański
Wolters Kluwer Polska
W książce zostały zaprezentowane wskazówki dotyczące wykonywania przez prokuratora czynności w śledztwie lub dochodzeniu, nadzoru procesowego i służbowego nad nimi, jak również jego udziału w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji.
199,00 zł
Więcej
System Prawa Karnego Procesowego. Tom VI. Strony i inni uczestnicy postępowania karnego
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

System Prawa Karnego Procesowego. Tom VI. Strony i inni uczestnicy postępowania karnego

Ryszard A. Stefański, Ewa Bieńkowska, Katarzyna Boratyńska, Rossana Broniecka, Łukasz Choj...
Wolters Kluwer Polska
Przekazywany do rąk Czytelników VI tom Systemu Prawa Karnego Procesowego poświęcony jest problematyce stron i innych uczestników postępowania karnego. Główną ideą Systemu, zgodnie z charakterem tego wielotomowego cyklu publikacji, jest zebranie dotychczasowego dorobku literatury i po części orzecz....
287,20 zł
359,00 zł
Więcej
System Prawa Karnego Procesowego. Tom XIV. Tryby szczególne
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

System Prawa Karnego Procesowego. Tom XIV. Tryby szczególne

Piotr Hofmański, Feliks Prusak
Wolters Kluwer Polska
135,20 zł
169,00 zł
Więcej
Unijne standardy programów sprawiedliwości naprawczej

Unijne standardy programów sprawiedliwości naprawczej

Lidia Mazowiecka
Wolters Kluwer Polska
Autorzy, wybitni specjaliści - teoretycy oraz praktycy - zwracają uwagę na mankamenty uregulowania i stosowania mediacji oraz przedstawiają propozycje koniecznych zmian.
39,00 zł
Więcej
Z problematyki funkcji procesu karnego
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Z problematyki funkcji procesu karnego

Tomasz Grzegorczyk, Jacek Izydorczyk, Radosław Olszewski
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi wybór indywidualnych i zbiorowych opracowań obejmujących różne aspekty problematyki funkcji procesu karnego, uwzględniających także zagadnienia z zakresu prawa karnego skarbowego, prawa wykroczeń i materialnego prawa karnego. Omówiono w niej również rozwiązania międzynarodowe, w t....
128,00 zł
Więcej
Oględziny. Aspekty procesowe i kryminalistyczne

Oględziny. Aspekty procesowe i kryminalistyczne

Krystyna Witkowska
Wolters Kluwer Polska
Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie problematyki procesowych i kryminalistycznych związanych z dokonywaniem oględzin. W książce szczegółowo omówiono zagadnienia związanie m.in. z: dokonywaniem oględzin miejsca, osoby, rzeczy i zwłoką, utrwalaniem przebiegu oględzin, udziałem stron proces....
99,00 zł
Więcej
Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego
Darmowa dostawa - 0 zł!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego

Anna Błachnio-Parzych, Jolanta Jakubowska-Hara, Jacek Kosonoga, Hanna Kuczyńska
Wolters Kluwer Polska
Słowo wstępne Prezentowana księga jest zbiorem opracowań ofiarowanych Profesorowi Janowi Skupińskiemu z okazji jubileuszu urodzin oraz pracy naukowej. Profesor Jan Skupiński od przeszło 50 lat jest związany z Instytutem Nauk Prawnych PAN, w którym od 1974 r. do kwietnia 2013 r. pełnił funkcję ki....
198,00 zł
220,00 zł
Więcej
Studia i Analizy Sądu Najwyższego. TOM III

Studia i Analizy Sądu Najwyższego. TOM III

Krzysztof Ślebzak, Włodzimierz Wróbel
Wolters Kluwer Polska
Seria wydawnicza "Studia i Analizy Sądu Najwyższego" ma na celu prezentację opracowań przygotowanych w ramach działalności Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego ...
52,00 zł
Więcej