Facebook
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Świadek koronny

Świadkiem koronnym jest osoba podejrzana, który wyraziła zgodę na zeznania jako świadek w zamian za odstąpienie od wykonania na nim kary, ewentualnie jej złagodzenie. Zazwyczaj jest nim sprawca czynu, który przyjął korzystną propozycję w zakresie ścigania lub ukarania w zamian za zeznania obciążające innych współuczestników.

Cel instytucji świadka koronnego

Instytucja świadka koronnego ma na celu przełamanie zmowy milczenia oraz stanowi nowy środek dowodowy, który ma podnieść wykrywalność ścigania karnego najpoważniejszych przestępstw oraz ich sprawców. Dzięki tej instytucji mogą zostać ujawnione przestępstwa popełnione w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym oraz przestępstwa takie jak łapownictwo,

Świadkiem koronnym jest osoba podejrzana, który wyraziła zgodę na zeznania jako świadek w zamian za odstąpienie od wykonania na nim kary, ewentualnie jej złagodzenie. Zazwyczaj jest nim sprawca czynu, który przyjął korzystną propozycję w zakresie ścigania lub ukarania w zamian za zeznania obciążające innych współuczestników.

Cel instytucji świadka koronnego

Instytucja świadka koronnego ma na celu przełamanie zmowy milczenia oraz stanowi nowy środek dowodowy, który ma podnieść wykrywalność ścigania karnego najpoważniejszych przestępstw oraz ich sprawców. Dzięki tej instytucji mogą zostać ujawnione przestępstwa popełnione w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym oraz przestępstwa takie jak łapownictwo, płatna protekcja, nadużycie funkcji przez funkcjonariusza państwowego, kupowanie głosów wyborczych.

Świadek koronny w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ma prawo:

  • zostać objętym ochroną osobistą,
  • zmienić miejsce pobytu lub zatrudnienia,
  • używać na podstawie dokumentacji danych osobowych innych niż własne.

Świadkiem koronnym nie może zostać osoba, która:

  • dopuściła się zabójstwa,
  • uczestniczyła w nakłanianiu innej osoby do popełnienia przestępstwa,
  • zakładała lub kierowała związkiem przestępczym.

RozwińZwiń
Sortuj:
PAKIET KARNY - Egzamin Adwokacki i Radcowski 2023 [PRZEDSPRZEDAŻ]
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

PAKIET KARNY - Egzamin Adwokacki i Radcowski 2023 [PRZEDSPRZEDAŻ]

Dariusz Świecki, Mateusz Woiński
Wolters Kluwer Polska
>>> Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym <<<Publikacja kompleksowo omawia zasady zaskarżenia wyroku od otwarcia drogi do wniesienia apelacji poprzez złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia aż do jej rozpoznania przez sąd odwoławcz....
380,88 zł
586,00 zł
Więcej
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Wspieranie i resocjalizacja nieletnich. Świadek koronny
Nowość
Promocja!
58,80 zł
84,00 zł
Więcej
Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!
Promocja!
Darmowa dostawa - 0 zł!

Verba volant, scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń po zmianach z lat 2015-2016. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej

Tomasz Grzegorczyk, Radosław Olszewski
Wolters Kluwer Polska
Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Monice Zbrojewskiej.
155,40 zł
222,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę