Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.

Ugoda

Ugoda w ogólnym rozumieniu jest umową zawartą pomiędzy stronami, mającą na celu doprowadzenie do ich porozumienia, które ma zakończyć istniejący lub mogący wystąpić w przyszłości spór. Najczęściej ugoda wiąże się z koniecznością poczynienia wzajemnych ustępstw lub ustępstw jednej ze stron. Ugoda jest regulowana prawnie przez Kodeks cywilny (art. 917-918) i zalicza się ona do umów konsensualnych, czyli do jej zawarcia wystarczy złożenie zgodnych oświadczeń woli. Ponadto ugoda może zarówno ustalać stosunek prawny, jak i go kształtować np. może zmienić stan praw rzeczowych.

Ugoda sądowa i administracyjna

W postępowaniu sądowym i administracyjnym także funkcjonuje pojęcie ugody. Ugoda sądowa za...

Ugoda w ogólnym rozumieniu jest umową zawartą pomiędzy stronami, mającą na celu doprowadzenie do ich porozumienia, które ma zakończyć istniejący lub mogący wystąpić w przyszłości spór. Najczęściej ugoda wiąże się z koniecznością poczynienia wzajemnych ustępstw lub ustępstw jednej ze stron. Ugoda jest regulowana prawnie przez Kodeks cywilny (art. 917-918) i zalicza się ona do umów konsensualnych, czyli do jej zawarcia wystarczy złożenie zgodnych oświadczeń woli. Ponadto ugoda może zarówno ustalać stosunek prawny, jak i go kształtować np. może zmienić stan praw rzeczowych.

Ugoda sądowa i administracyjna

W postępowaniu sądowym i administracyjnym także funkcjonuje pojęcie ugody. Ugoda sądowa zakańcza spór pomiędzy stronami. Zasady ugody sądowej reguluje Kodeks postępowania cywilnego. Zawarcie ugody sądowej jest równoznaczne z umorzeniem postępowania. Natomiast ugoda administracyjna jest pojęciem z zakresu prawa administracyjnego i jest regulowana Kodeksem postępowania administracyjnego (art. 114-122).

RozwińZwiń
Sortuj:
Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki

Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki

Michał Barłowski, Jan Ciećwierz, Monika Hartung, Marcin Lemkowski, Agnieszka Lisiecka, Wie...
Wolters Kluwer Polska
Niniejsza książka ukazuje się jako druga publikacja w nowej serii "Prawo w praktyce". Podstawowym walorem książek tej serii jest pokazanie praktycznego stosowania prawa z punktu widzenia prawnika. Syntetyczne objaśnienia mają uzasadniać podjęcie konkretnych decyzji i prowadzić do konkluzji: "w tak....
99,00 zł
Więcej