Facebook

Pakiety_zbiorow_bannery_SPRING-3812_Pakiet_1_1920x60.jpg [52.60 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Polski Proces Cywilny
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Polski Proces Cywilny - Nr 3/2015

Czasopismo prawnicze z tradycjami. 

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
89,10 89,10
Cena regularna: 99,00
99,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Polski Proces Cywilny. Czasopismo prawnicze z tradycjami.

Kwartalnik poświęcony zagadnieniom prawa procesowego cywilnego, problematyce sądownictwa polubownego i mediacji oraz postępowania upadłościowego i naprawczego. W czasopiśmie publikowane są: artykuły, glosy i przeglądy orzecznictwa, analizy praktycznych zagadnień prawnych, odpowiedzi na pytania prawne, recenzje najważniejszych prac, opracowania na temat projektowanych rozwiązań normatywnych oraz informacje dotyczące środowiska procesowego.

Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. Karol Weitz, a jego wydawcą Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych.

Czasopismo to, ukazujące się w okresie międzywojennym, zapisało się chlubnie w polskiej tradycji, a publikacje, które ukazały się na jego łamach, do dnia dzisiejszego stanowią ważne źródło wiedzy o postępowaniu cywilnym. Nowy „Polski Proces Cywilny”, nawiązujący bezpośrednio do poprzednika z okresu międzywojenn...

Polski Proces Cywilny. Czasopismo prawnicze z tradycjami.

Kwartalnik poświęcony zagadnieniom prawa procesowego cywilnego, problematyce sądownictwa polubownego i mediacji oraz postępowania upadłościowego i naprawczego. W czasopiśmie publikowane są: artykuły, glosy i przeglądy orzecznictwa, analizy praktycznych zagadnień prawnych, odpowiedzi na pytania prawne, recenzje najważniejszych prac, opracowania na temat projektowanych rozwiązań normatywnych oraz informacje dotyczące środowiska procesowego.

Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. Karol Weitz, a jego wydawcą Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych.

Czasopismo to, ukazujące się w okresie międzywojennym, zapisało się chlubnie w polskiej tradycji, a publikacje, które ukazały się na jego łamach, do dnia dzisiejszego stanowią ważne źródło wiedzy o postępowaniu cywilnym. Nowy „Polski Proces Cywilny”, nawiązujący bezpośrednio do poprzednika z okresu międzywojennego, jest kwartalnikiem kierowanym do środowiska naukowego i praktyki wymiaru sprawiedliwości.

Za publikację na łamach „Polskiego Procesu Cywilnego” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30344 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+)

Liczba numerów w prenumeracie: 4

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń
I. ARTYKUŁY I STUDIA

ANDRZEJ TORBUS (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Wytoczenie powództwa przed sądem państwa obcego jako przyczyna przerwy biegu przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 1 k.c.) | str. 321

KRYSTIAN MARKIEWICZ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Oznaczenie środka zaskarżenia a jego wybór (uwagi na tle art. 130 § 1 zd. 2 k.p.c.)
...
I. ARTYKUŁY I STUDIA

ANDRZEJ TORBUS (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Wytoczenie powództwa przed sądem państwa obcego jako przyczyna przerwy biegu przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 1 k.c.) | str. 321

KRYSTIAN MARKIEWICZ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Oznaczenie środka zaskarżenia a jego wybór (uwagi na tle art. 130 § 1 zd. 2 k.p.c.) | str. 337

KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Udział podmiotów innych niż materialnie uprawnione jako stron w procesie cywilnym a kryterium interesu prawnego - zagadnienia wybrane | str. 356

ANETTA MALMUK-CIEPLAK (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Wpływ postępowania upadłościowego na postępowanie egzekucyjne | str. 383

II. ZAGADNIENIA PRAWNE

ARKADIUSZ SADZA, Czy przedstawienie w zarzutach od nakazu zapłaty niewykazanej wierzytelności do potrącenia (art. 493 § 3 k.p.c.) prowadzi do odrzucenia zarzutów? | str. 404

III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA

IRENEUSZ WOLWIAK (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Niewskazanie adresu miejsca zamieszkania strony pozwanej jako brak formalny pozwu. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 17.07.2014 r., III CZP 43/14 | str. 413

ALEKSANDRA ROŻNOWSKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Obowiązek dopuszczenia przez sąd z urzędu dowodu z opinii biegłego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 11.12.2014 r., IV CA 1/14 | str. 425

IV. RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE

Krystian Markiewicz, Zasady orzekania w postępowaniu nieprocesowym, C.H. Beck, Warszawa 2013, stron 478 (rec. Feliks ZEDLER, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu) | str. 437

V. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH

ALEKSANDRA ROŻNOWSKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Sprawozdanie z konferencji "Postępowanie kasacyjne w sprawach cywilnych - aspekty teoretyczne i praktyczne", Katowice, 5.12.2014 r. | str. 446

VI. BIBLIOGRAFIA

Bibliografia postępowania cywilnego za rok 2014 (oprac. JACEK KUDŁA, Uniwersytet Warszawski, BARTOSZ WOŁODKIEWICZ, Uniwersytet Warszawski) | str. 452

Table of contents

Rozwiń Zwiń
I. ARTICLES AND STUDIES

ANDRZEJ TORBUS (University of Silesia in Katowice), Bringing an Action before a Foreign Court as a Reason for Interrupting the Limitation Period (art. 123 paragraph 1 point 1 of the Polish Civil Code) | p. 321

KRYSTIAN MARKIEWICZ (University of Silesia in Katowice), Name of a Remedy versus its
...
I. ARTICLES AND STUDIES

ANDRZEJ TORBUS (University of Silesia in Katowice), Bringing an Action before a Foreign Court as a Reason for Interrupting the Limitation Period (art. 123 paragraph 1 point 1 of the Polish Civil Code) | p. 321

KRYSTIAN MARKIEWICZ (University of Silesia in Katowice), Name of a Remedy versus its Choice (in the Light of art. 130 paragraph 1 sentence 2 of the Polish Code of Civil Procedure) | p. 337

KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA (University of Silesia in Katowice), Participation of Entities other than Substantively Entitled Ones as Parties in Civil Proceedings versus a Criterion of Legal Interest - Selected Issues | p. 356

ANETTA MALMUK-CIEPLAK (University of Silesia in Katowice), Impact of Insolvency Proceedings on Execution Proceedings | p. 383

II. LEGAL ISSUES

ARKADIUSZ SADZA, Does Including a Not Proven Claim for Setting-off in Objections against the Writ of Payment (art. 493 paragraph 3 the Polish Code of Civil Procedure) Result in Overruling the Objections? | p. 404

III. CASE-LAW

IRENEUSZ WOLWIAK (University of Silesia in Katowice), Failure to Include the Residence of the Defendant or Respondent as a Formal Defect of a Claim. A Gloss to the Resolution of the Supreme Court of 17 July 2014, no. III CZP 43/14 | p. 413

ALEKSANDRA ROŻNOWSKA (University of Silesia in Katowice), Obligation of Admitting Ex Officio Evidence from an Expert Opinion. A Gloss to the Judgment of the Supreme Court of 11 December 2014, no. IV CA 1/14 | p. 425

V. REVIEWS AND REVIEW ARTICLES

Krystian Markiewicz, Principles and Rules of Adjudication in Non-Contentious Proceedings, C.H. Beck, Warsaw 2013, pp. 478 (reviewed by FELIKS ZEDLER, University of Social Sciences and Humanities, Faculty in Poznań) | p. 437

VI. SCHOLARLY LIFE OF CIVIL PROCEDURE LAWYERS

ALEKSANDRA ROŻNOWSKA (University of Silesia in Katowice), A Report from a Conference "Cassation Proceedings in Civil Cases - Theoretical and Practical Issues", Katowice 5 December 2014 | p. 446

VI. BIBLIOGRAFIA

Bibliography of Civil Procedure publications of 2014 (collected by JACEK KUDŁA, University of Warsaw, and BARTOSZ WOŁODKIEWICZ, University of Warsaw) | p. 452

Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - prof. dr hab. Karol Weitz
sekretarz redakcji - dr Piotr Rylski

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

Katarzyna Bojarska - redaktor prowadzący
kom.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/polski-proces-cywilny

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (1)

Marcin
02-08-2017
Ocena: 5/5
Czasopismo kupuję od dwóch lat. Zawiera ono ciekawe tematy dla studenta prawa i nie tylko. Treści pisane przez kompetentne osoby (zajmujące się pośrednio i bezpośrednio prawem) są bardzo profesjonalnie. Polecam!
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty