Facebook

Pakiety_zbiorow_bannery_SPRING-3812_Pakiet_1_1920x60.jpg [52.60 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Polski Proces Cywilny
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Polski Proces Cywilny - Nr 3/2020

Czasopismo prawnicze z tradycjami. 

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
94,50 94,50
Cena regularna: 105,00
105,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Polski Proces Cywilny. Czasopismo prawnicze z tradycjami.

Kwartalnik poświęcony zagadnieniom prawa procesowego cywilnego, problematyce sądownictwa polubownego i mediacji oraz postępowania upadłościowego i naprawczego. W czasopiśmie publikowane są: artykuły, glosy i przeglądy orzecznictwa, analizy praktycznych zagadnień prawnych, odpowiedzi na pytania prawne, recenzje najważniejszych prac, opracowania na temat projektowanych rozwiązań normatywnych oraz informacje dotyczące środowiska procesowego.

Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. Karol Weitz, a jego wydawcą Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych.

Czasopismo to, ukazujące się w okresie międzywojennym, zapisało się chlubnie w polskiej tradycji, a publikacje, które ukazały się na jego łamach, do dnia dzisiejszego stanowią ważne źródło wiedzy o postępowaniu cywilnym. Nowy „Polski Proces Cywilny”, nawiązujący bezpośrednio do poprzednika z okresu międzywojenn...

Polski Proces Cywilny. Czasopismo prawnicze z tradycjami.

Kwartalnik poświęcony zagadnieniom prawa procesowego cywilnego, problematyce sądownictwa polubownego i mediacji oraz postępowania upadłościowego i naprawczego. W czasopiśmie publikowane są: artykuły, glosy i przeglądy orzecznictwa, analizy praktycznych zagadnień prawnych, odpowiedzi na pytania prawne, recenzje najważniejszych prac, opracowania na temat projektowanych rozwiązań normatywnych oraz informacje dotyczące środowiska procesowego.

Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. Karol Weitz, a jego wydawcą Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych.

Czasopismo to, ukazujące się w okresie międzywojennym, zapisało się chlubnie w polskiej tradycji, a publikacje, które ukazały się na jego łamach, do dnia dzisiejszego stanowią ważne źródło wiedzy o postępowaniu cywilnym. Nowy „Polski Proces Cywilny”, nawiązujący bezpośrednio do poprzednika z okresu międzywojennego, jest kwartalnikiem kierowanym do środowiska naukowego i praktyki wymiaru sprawiedliwości.

Za publikację na łamach „Polskiego Procesu Cywilnego” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30344 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+)

Liczba numerów w prenumeracie: 4

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Od Redakcji | str. 343

Łukasz Błaszczak
Zwyczaj i prawo zwyczajowe w sądowym stosowaniu prawa a potrzeba wprowadzenia normy na kształt art. 344 Kodeksu postępowania cywilnego z 1932 r. | str. 346

Tadeusz Ereciński, Bartosz Wołodkiewicz
O kształcie apelacji w Kodeksie postępowania cywilnego z 1930 r. z dzisiejszej perspektywy | str. 368

Katarzyna Gajda-Roszczynialska
Ewolucja koncepcji
...

Od Redakcji | str. 343

Łukasz Błaszczak
Zwyczaj i prawo zwyczajowe w sądowym stosowaniu prawa a potrzeba wprowadzenia normy na kształt art. 344 Kodeksu postępowania cywilnego z 1932 r. | str. 346

Tadeusz Ereciński, Bartosz Wołodkiewicz
O kształcie apelacji w Kodeksie postępowania cywilnego z 1930 r. z dzisiejszej perspektywy | str. 368

Katarzyna Gajda-Roszczynialska
Ewolucja koncepcji przedmiotu procesu w Kodeksie postępowania cywilnego z 1932 r. oraz Kodeksie postępowania cywilnego z 1964 r. | str. 385

Paweł Grzegorczyk
O czasowych granicach zarzutu potrącenia i konsekwencjach ich naruszenia (art. 2031 § 2 i art. 840 § 1 pkt 2 in fine k.p.c.) | str. 405

Jacek Gudowski
Normatywny, jurysdykcyjny i kulturowy kryzys uzasadnienia wyroku. Droga znikąd donikąd | str. 441

Józef Jagieła
Organizacja postępowania w postępowaniu nieprocesowym | str. 460

Andrzej Jakubecki
Wezwanie do udzielenia informacji w postępowaniu odrębnym w sprawach własności intelektualnej | str. 478

Andrzej Olaś
Kolegialność a jednoosobowość – skład sądu I instancji w procesie cywilnym: doświadczenia i perspektywy | str. 497

Henryk Pietrzkowski
Zastrzeżenia do oszacowania wartości ruchomości zajętych przez komornika (art. 853 k.p.c. po nowelizacji) | str. 528

Andrzej Torbus
Kilka uwag o naturze prawnej zarzutu potrącenia w rozwoju historycznym | str. 541

Marcin Walasik
Szlakiem erozji systemu eliminowania konkurencji praw | str. 557

Tadeusz Wiśniewski
Kilka refleksji na temat wzajemnych zależności między prawem cywilnym materialnym i procesowym | str. 579

Feliks Zedler
Zmiana rozumienia terminu „zarządzenie” występującego w Kodeksie postępowania cywilnego | str. 600

Table of contents

Rozwiń Zwiń

The Editorial | p. 343

Łukasz Błaszczak
Custom and customary law in the judicial application of the law and the need to introduce a standard such as Article 344 of the Polish Code of Civil Procedure of 1932 | p. 346

Tadeusz Ereciński, Bartosz Wołodkiewicz
The civil appeal model in the Polish Code
...

The Editorial | p. 343

Łukasz Błaszczak
Custom and customary law in the judicial application of the law and the need to introduce a standard such as Article 344 of the Polish Code of Civil Procedure of 1932 | p. 346

Tadeusz Ereciński, Bartosz Wołodkiewicz
The civil appeal model in the Polish Code of Civil Procedure of 1930 from today’s perspective | p. 368

Katarzyna Gajda-Roszczynialska
The evolution of the concept of proceedings object in the Polish Code of Civil Procedure of 1932 and Code of Civil Procedure of 1964 | p. 385

Paweł Grzegorczyk
On the time-limits of the set-off in the court proceedings and the consequences of its infringement (Art. 2031 § 2 and Art. 840 § 1 point 2 in fine of the Polish Code of Civil Procedure) | p. 405

Jacek Gudowski
The normative, jurisdiction and cultural crisis of judgment grounds – a path from nowhere to nowhere | p. 441

Józef Jagieła
The organization of proceedings in non-contentious proceedings | p. 460

Andrzej Jakubecki
A request to provide information in the proceedings in intellectual property cases | p. 478

Andrzej Olaś
Collegiality versus individuality – composition of courts of first instance in civil proceedings in contentious matters: experiences and future prospects | p. 497

Henryk Pietrzkowski
Objections to the appraisal of immovable property attached by the debt enforcement officer (art. 853 of the Polish Code of Civil Procedure as amended) | p. 528

Andrzej Torbus
A few remarks on the legal nature of the set-off in a historical perspective | p. 541

Marcin Walasik
Following the path of the erosion of the system of elimination of rights’ competition | p. 557

Tadeusz Wiśniewski
Some reflections on the interaction between the procedural and substantive civil law | p. 579

Feliks Zedler
The change of the comprehension of the term ‘order’ in the Polish Code of Civil Procedure | p. 600

Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - prof. dr hab. Karol Weitz
sekretarz redakcji - dr Piotr Rylski

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

Katarzyna Bojarska - redaktor prowadzący
kom.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/polski-proces-cywilny

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (1)

Marcin
02-08-2017
Ocena: 5/5
Czasopismo kupuję od dwóch lat. Zawiera ono ciekawe tematy dla studenta prawa i nie tylko. Treści pisane przez kompetentne osoby (zajmujące się pośrednio i bezpośrednio prawem) są bardzo profesjonalnie. Polecam!
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty