Facebook

Darmowa_dostawa_adaptacja_SPRING-3867_1920x60.jpg [55.23 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Polski Proces Cywilny
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Polski Proces Cywilny - Nr 2/2019

Czasopismo prawnicze z tradycjami. 

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
89,10 89,10
Cena regularna: 99,00
99,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Polski Proces Cywilny. Czasopismo prawnicze z tradycjami.

Kwartalnik poświęcony zagadnieniom prawa procesowego cywilnego, problematyce sądownictwa polubownego i mediacji oraz postępowania upadłościowego i naprawczego. W czasopiśmie publikowane są: artykuły, glosy i przeglądy orzecznictwa, analizy praktycznych zagadnień prawnych, odpowiedzi na pytania prawne, recenzje najważniejszych prac, opracowania na temat projektowanych rozwiązań normatywnych oraz informacje dotyczące środowiska procesowego.

Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. Karol Weitz, a jego wydawcą Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych.

Czasopismo to, ukazujące się w okresie międzywojennym, zapisało się chlubnie w polskiej tradycji, a publikacje, które ukazały się na jego łamach, do dnia dzisiejszego stanowią ważne źródło wiedzy o postępowaniu cywilnym. Nowy „Polski Proces Cywilny”, nawiązujący bezpośrednio do poprzednika z okresu międzywojenn...

Polski Proces Cywilny. Czasopismo prawnicze z tradycjami.

Kwartalnik poświęcony zagadnieniom prawa procesowego cywilnego, problematyce sądownictwa polubownego i mediacji oraz postępowania upadłościowego i naprawczego. W czasopiśmie publikowane są: artykuły, glosy i przeglądy orzecznictwa, analizy praktycznych zagadnień prawnych, odpowiedzi na pytania prawne, recenzje najważniejszych prac, opracowania na temat projektowanych rozwiązań normatywnych oraz informacje dotyczące środowiska procesowego.

Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. Karol Weitz, a jego wydawcą Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych.

Czasopismo to, ukazujące się w okresie międzywojennym, zapisało się chlubnie w polskiej tradycji, a publikacje, które ukazały się na jego łamach, do dnia dzisiejszego stanowią ważne źródło wiedzy o postępowaniu cywilnym. Nowy „Polski Proces Cywilny”, nawiązujący bezpośrednio do poprzednika z okresu międzywojennego, jest kwartalnikiem kierowanym do środowiska naukowego i praktyki wymiaru sprawiedliwości.

Za publikację na łamach „Polskiego Procesu Cywilnego” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30344 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+)

Liczba numerów w prenumeracie: 4

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

ARTYKUŁY I STUDIA

Aurelia Nowicka
Klauzula porządku publicznego jako podstawa odmowy stwierdzenia wykonalności zagranicznego orzeczenia sądowego – uwagi krytyczne na temat postanowienia niemieckiego Trybunału Federalnego z 19.07.2018 r. | str. 131

Bartosz Wołodkiewicz
Prorogacja jurysdykcji krajowej w sprawach spadkowych w świetle prawa unijnego | str. 153

María Luisa Villamarín López
Justice of The Peace in Spain
...

ARTYKUŁY I STUDIA

Aurelia Nowicka
Klauzula porządku publicznego jako podstawa odmowy stwierdzenia wykonalności zagranicznego orzeczenia sądowego – uwagi krytyczne na temat postanowienia niemieckiego Trybunału Federalnego z 19.07.2018 r. | str. 131

Bartosz Wołodkiewicz
Prorogacja jurysdykcji krajowej w sprawach spadkowych w świetle prawa unijnego | str. 153

María Luisa Villamarín López
Justice of The Peace in Spain (Instytucja sędziego pokoju w Hiszpanii) | str. 174

Hubert Zieliński
Materialnoprawne skutki umorzenia postępowania egzekucyjnego i cesji wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym | str. 188

Marek Szymanowski
Pojęcie nowego żądania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych | str. 206

Daniel Jakimiec
Standardy prawne procedury cywilnej w Zaleceniach Komitetu Ministrów Rady Europy a wpis wieczystoksięgowy ostrzeżenia o prowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | str. 223

Anna Bicz-Kordonets
Angielskie postanowienie zabezpieczające freezing injunction w sprawach cywilnych i gospodarczych | str. 236

NA MARGINESIE ORZECZNICTWA

Katarzyna Gajda-Roszczynialska
Pierwsze podejście Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do zagadnienia dowodów nielegalnych w postępowaniu cywilnym. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 27.09.2017 r., C-73/16, Peter Puškár v. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kriminálny úrad finančnej správy | str. 258

Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH

Łukasz Czarnecki
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Od stwierdzenia nabycia spadku do poświadczenia dziedziczenia”, która odbyła się w Łodzi w dniu 30.11.2018 r. | str. 273

Table of contents

Rozwiń Zwiń

ARTICLES

Aurelia Nowicka
Public Policy as a Ground for Refusal of Enforcement of Judgments: Critical Remarks on the German Federal Court of Justice’s Decision of 19 July 2018 | p. 131

Bartosz Wołodkiewicz
Prorogation of Jurisdiction in Matters of Succession and Wills under EU Law | p. 153

María Luisa Villamarín López
Justice of
...

ARTICLES

Aurelia Nowicka
Public Policy as a Ground for Refusal of Enforcement of Judgments: Critical Remarks on the German Federal Court of Justice’s Decision of 19 July 2018 | p. 131

Bartosz Wołodkiewicz
Prorogation of Jurisdiction in Matters of Succession and Wills under EU Law | p. 153

María Luisa Villamarín López
Justice of the Peace in Spain | p. 174

Hubert Zieliński
The Substantive Consequences of Discontinuance of Enforcement Proceedings and Assignment of the Claim Upheld by a Banking Enforcement Title | p. 188

Marek Szymanowski
The Term ,,New Request” in the Social Security Matters | p. 206

Daniel Jakimiec
Legal Standards of the Civil Procedure Accepted in Recommendations of the Committee of Ministers of the European Council versus the Land and Mortgage Register Entry Warning about Conducting Restructuring Proceedings | p. 223

Anna Bicz-Kordonets
English Freezing Orders in Civil and Commercial Matters | p. 236

CASE LAW

Katarzyna Gajda-Roszczynialska
The First Approach of the Court of Justice of the European Union to the Issue of Illegal Evidence in Civil Proceedings. Gloss to the Judgment of the Court of Justice of 27/09/2017, C-73/16, Peter Puškár v. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kriminálny úrad finančnej správy | p. 258

SCHOLARLY LIFE OF CIVIL PROCEDURE LAWYERS

Łukasz Czarnecki
Report from the National Scholarly Conference “From the Ascertainment of the Acquisition of the Estate till the Confirmation of Succession”, held in Łódź on 30 November 2018 | p. 273

Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - prof. dr hab. Karol Weitz
sekretarz redakcji - dr Piotr Rylski

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

Katarzyna Bojarska - redaktor prowadzący
kom.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/polski-proces-cywilny

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (1)

Marcin
02-08-2017
Ocena: 5/5
Czasopismo kupuję od dwóch lat. Zawiera ono ciekawe tematy dla studenta prawa i nie tylko. Treści pisane przez kompetentne osoby (zajmujące się pośrednio i bezpośrednio prawem) są bardzo profesjonalnie. Polecam!
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty