Facebook

Darmowa_dostawa_adaptacja_SPRING-3867_1920x60.jpg [55.23 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Polski Proces Cywilny
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Polski Proces Cywilny - Nr 1/2017

Czasopismo prawnicze z tradycjami. 

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
89,10 89,10
Cena regularna: 99,00
99,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Polski Proces Cywilny. Czasopismo prawnicze z tradycjami.

Kwartalnik poświęcony zagadnieniom prawa procesowego cywilnego, problematyce sądownictwa polubownego i mediacji oraz postępowania upadłościowego i naprawczego. W czasopiśmie publikowane są: artykuły, glosy i przeglądy orzecznictwa, analizy praktycznych zagadnień prawnych, odpowiedzi na pytania prawne, recenzje najważniejszych prac, opracowania na temat projektowanych rozwiązań normatywnych oraz informacje dotyczące środowiska procesowego.

Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. Karol Weitz, a jego wydawcą Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych.

Czasopismo to, ukazujące się w okresie międzywojennym, zapisało się chlubnie w polskiej tradycji, a publikacje, które ukazały się na jego łamach, do dnia dzisiejszego stanowią ważne źródło wiedzy o postępowaniu cywilnym. Nowy „Polski Proces Cywilny”, nawiązujący bezpośrednio do poprzednika z okresu międzywojenn...

Polski Proces Cywilny. Czasopismo prawnicze z tradycjami.

Kwartalnik poświęcony zagadnieniom prawa procesowego cywilnego, problematyce sądownictwa polubownego i mediacji oraz postępowania upadłościowego i naprawczego. W czasopiśmie publikowane są: artykuły, glosy i przeglądy orzecznictwa, analizy praktycznych zagadnień prawnych, odpowiedzi na pytania prawne, recenzje najważniejszych prac, opracowania na temat projektowanych rozwiązań normatywnych oraz informacje dotyczące środowiska procesowego.

Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. Karol Weitz, a jego wydawcą Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych.

Czasopismo to, ukazujące się w okresie międzywojennym, zapisało się chlubnie w polskiej tradycji, a publikacje, które ukazały się na jego łamach, do dnia dzisiejszego stanowią ważne źródło wiedzy o postępowaniu cywilnym. Nowy „Polski Proces Cywilny”, nawiązujący bezpośrednio do poprzednika z okresu międzywojennego, jest kwartalnikiem kierowanym do środowiska naukowego i praktyki wymiaru sprawiedliwości.

Za publikację na łamach „Polskiego Procesu Cywilnego” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30344 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+)

Liczba numerów w prenumeracie: 4

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń
I. ARTYKUŁY I STUDIA

ROBERT OBRĘBSKI (Uniwersytet Warszawski), Zarys istoty zdolności procesowej w postępowaniu cywilnym | str. 7

IRENEUSZ WOLWIAK (Uniwersytet Śląski), Spełnienie świadczenia w toku procesu (część pierwsza) | str. 44

MAREK SZYMANOWSKI (Sąd Apelacyjny w Białymstoku, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury), Stan rzeczy jako podstawa orzeczenia w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
...
I. ARTYKUŁY I STUDIA

ROBERT OBRĘBSKI (Uniwersytet Warszawski), Zarys istoty zdolności procesowej w postępowaniu cywilnym | str. 7

IRENEUSZ WOLWIAK (Uniwersytet Śląski), Spełnienie świadczenia w toku procesu (część pierwsza) | str. 44

MAREK SZYMANOWSKI (Sąd Apelacyjny w Białymstoku, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury), Stan rzeczy jako podstawa orzeczenia w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych | str. 65

KRZYSZTOF RIEDL (Uniwersytet Warszawski), Materialnoprawne skutki zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym | str. 88

II. ZAGADNIENIA PRAWNE

FELIKS ZEDLER (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), Czy pełnienie przez kogoś funkcji tymczasowego nadzorcy sądowego, ustanowionego w postępowaniu zabezpieczającym prowadzonym w ramach postępowania sanacyjnego, wyklucza możliwość późniejszego powołania go na stanowisko zarządcy w tym postępowaniu? | str. 119

III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA

DAMIAN KOZIOŁ (referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Tychach, doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego), Dokonanie wpisu w księdze wieczystej na podstawie dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 20.11.2014 r. (V CSK 9/14) | str. 127

IV. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH

Rozstrzygnięcie III Konkursu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę "Polskiego Procesu Cywilnego" za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego | str. 137

ANNA KOŚCIÓŁEK (Uniwersytet Rzeszowski), Sprawozdanie z Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych (Warszawa, 10.10.2016 r.). 142

Zaproszenie na Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego | str. 156

Table of contents

Rozwiń Zwiń
I. ARTICLES AND STUDIES

ROBERT OBRĘBSKI (University of Warsaw), The Outline of the Essence of Capacity to Sue and Be Sued in Civil Proceedings | p. 7

IRENEUSZ WOLWIAK (University of Silesia in Katowice), Rendering a Performance in the Course of Proceedings (Part 1) | p. 44

MAREK SZYMANOWSKI (Court of Appeal in Białystok,
...
I. ARTICLES AND STUDIES

ROBERT OBRĘBSKI (University of Warsaw), The Outline of the Essence of Capacity to Sue and Be Sued in Civil Proceedings | p. 7

IRENEUSZ WOLWIAK (University of Silesia in Katowice), Rendering a Performance in the Course of Proceedings (Part 1) | p. 44

MAREK SZYMANOWSKI (Court of Appeal in Białystok, National School of Judiciary and Public Prosecution), The Legal and Factual State of Affairs as Grounds for Giving a Decision in Social Security Matters | p. 65

KRZYSZTOF RIEDL (University of Warsaw), Substantive Law Consequences of Renouncing a Claim in Civil Proceedings | p. 88

II. LEGAL ISSUES

FELIKS ZEDLER (University of Social Sciences and Humanities, Faculty in Poznań), Is the Fact of Being a Temporary Court Supervisor in Claim Securing Proceedings Instigated in Sanation Proceedings a Factor Excluding the Admissibility of Subsequent Appointment of Such Person as an Administrator in Such Sanation Proceedings? | p. 119

III. CASE-LAW

DAMIAN KOZIOŁ (court clerk in the Regional Court in Tychy, doctoral student in the Chair of Civil Procedure of the University of Silesia), Entry in Land and Mortgage Register Based on the Document Authenticated by a Civil Law Notary. A Gloss to the Resolution of the Supreme Court of 20 November 2014 (no. V CSK 9/14) | p. 127

IV. SCHOLARLY LIFE OF CIVIL PROCEDURE LAWYERS

Winners of the "Polish Civil Procedure" Award in the 3rd Competition of the Scholarly Society of Civil Procedure Lawyers for the Best Master Thesis in the Field of Civil Procedure | p. 137

ANNA KOŚCIÓŁEK (University of Rzeszów), A Report on the Seminar of Young Civil-Procedure Lawyers (Warsaw, 10 October 2016) | p. 142

Invitation to Participate in and Call for Papers for the Nation-wide Convent of Chairs and Departments of Civil Procedure | p. 156

Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - prof. dr hab. Karol Weitz
sekretarz redakcji - dr Piotr Rylski

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

Katarzyna Bojarska - redaktor prowadzący
kom.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/polski-proces-cywilny

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (1)

Marcin
02-08-2017
Ocena: 5/5
Czasopismo kupuję od dwóch lat. Zawiera ono ciekawe tematy dla studenta prawa i nie tylko. Treści pisane przez kompetentne osoby (zajmujące się pośrednio i bezpośrednio prawem) są bardzo profesjonalnie. Polecam!
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty