Facebook

Darmowa_dostawa_adaptacja_SPRING-3867_1920x60.jpg [55.23 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Polski Proces Cywilny
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Polski Proces Cywilny - Nr 3/2016

Czasopismo prawnicze z tradycjami. 

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
89,10 89,10
Cena regularna: 99,00
99,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Polski Proces Cywilny. Czasopismo prawnicze z tradycjami.

Kwartalnik poświęcony zagadnieniom prawa procesowego cywilnego, problematyce sądownictwa polubownego i mediacji oraz postępowania upadłościowego i naprawczego. W czasopiśmie publikowane są: artykuły, glosy i przeglądy orzecznictwa, analizy praktycznych zagadnień prawnych, odpowiedzi na pytania prawne, recenzje najważniejszych prac, opracowania na temat projektowanych rozwiązań normatywnych oraz informacje dotyczące środowiska procesowego.

Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. Karol Weitz, a jego wydawcą Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych.

Czasopismo to, ukazujące się w okresie międzywojennym, zapisało się chlubnie w polskiej tradycji, a publikacje, które ukazały się na jego łamach, do dnia dzisiejszego stanowią ważne źródło wiedzy o postępowaniu cywilnym. Nowy „Polski Proces Cywilny”, nawiązujący bezpośrednio do poprzednika z okresu międzywojenn...

Polski Proces Cywilny. Czasopismo prawnicze z tradycjami.

Kwartalnik poświęcony zagadnieniom prawa procesowego cywilnego, problematyce sądownictwa polubownego i mediacji oraz postępowania upadłościowego i naprawczego. W czasopiśmie publikowane są: artykuły, glosy i przeglądy orzecznictwa, analizy praktycznych zagadnień prawnych, odpowiedzi na pytania prawne, recenzje najważniejszych prac, opracowania na temat projektowanych rozwiązań normatywnych oraz informacje dotyczące środowiska procesowego.

Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. Karol Weitz, a jego wydawcą Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych.

Czasopismo to, ukazujące się w okresie międzywojennym, zapisało się chlubnie w polskiej tradycji, a publikacje, które ukazały się na jego łamach, do dnia dzisiejszego stanowią ważne źródło wiedzy o postępowaniu cywilnym. Nowy „Polski Proces Cywilny”, nawiązujący bezpośrednio do poprzednika z okresu międzywojennego, jest kwartalnikiem kierowanym do środowiska naukowego i praktyki wymiaru sprawiedliwości.

Za publikację na łamach „Polskiego Procesu Cywilnego” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30344 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+)

Liczba numerów w prenumeracie: 4

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń
MARCIN DZIURDA, Skarb Państwa w procesie cywilnym - problemy wciąż aktualne | str. 373

KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach),Ograniczenia dopuszczalności dowodów nielegalnych w postępowaniu cywilnym - granica czy fundament dążenia do prawdy w postępowaniu cywilnym? | str. 393

PAWEŁ GRZEGORCZYK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),Zawieszenie postępowania cywilnego ze względu
...
MARCIN DZIURDA, Skarb Państwa w procesie cywilnym - problemy wciąż aktualne | str. 373

KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Ograniczenia dopuszczalności dowodów nielegalnych w postępowaniu cywilnym - granica czy fundament dążenia do prawdy w postępowaniu cywilnym? | str. 393

PAWEŁ GRZEGORCZYK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Zawieszenie postępowania cywilnego ze względu na postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 407

JACEK GUDOWSKI (Sąd Najwyższy), Niezawisłość a związanie sędziego oceną prawną sądu wyższej instancji | str. 433

ANDRZEJ JAKUBECKI (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Zagrożenie nakazaniem obowiązanemu zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego jako środek przymusu w postępowaniu zabezpieczającym - zagadnienia wybrane | str. 446

KRYSTIAN MARKIEWICZ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Dokumenty i ich wtórniki w postępowaniu cywilnym | str. 461

HENRYK PIETRZKOWSKI (Sąd Najwyższy), Skarga na czynności komornika po zmianach przepisów kodeksu postępowania cywilnego dokonanych w latach 2004-2015 | str. 477

PIOTR RYLSKI (Uniwersytet Warszawski), Stopień dowodu w postępowaniu cywilnym - zagadnienia podstawowe | str. 491

ANDRZEJ WACH (Uniwersytet Warszawski), W sprawie wyroków koniecznych w postępowaniu cywilnym | str. 506

MARCIN WALASIK (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Struktura cywilnego postępowania zabezpieczającego | str. 524

KAROL WEITZ (Uniwersytet Warszawski), Instancyjność postępowania przed sądem polubownym | str. 539

TADEUSZ WIŚNIEWSKI (Akademia Leona Koźmińskiego), Kilka słów na temat prawa sędziowskiego w postaci moratorium sędziowskiego | str. 558

FELIKS ZEDLER (SWPS Uniwersytet Humanistyczny Wydział Zamiejscowy w Poznaniu), Podstawy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego | str. 577

TADEUSZ ZEMBRZUSKI (Uniwersytet Warszawski), Sądowe miarkowanie opłaty egzekucyjnej | str. 595

Table of contents

Rozwiń Zwiń
MARCIN DZIURDA, State Treasury in civil proceedings - problems still remain | p. 373

KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA (University of Silesia in Katowice),Limitations of admissibility of illegal evidence in civil proceedings - borders or basis for revealing the truth in civil procedure? | p. 393

PAWEŁ GRZEGORCZYK (Adam Mickiewicz University in Poznań), Staying civil
...
MARCIN DZIURDA, State Treasury in civil proceedings - problems still remain | p. 373

KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA (University of Silesia in Katowice), Limitations of admissibility of illegal evidence in civil proceedings - borders or basis for revealing the truth in civil procedure? | p. 393

PAWEŁ GRZEGORCZYK (Adam Mickiewicz University in Poznań), Staying civil proceedings due to proceedings before the Court of Justice of the European Union | p. 407

JACEK GUDOWSKI (Supreme Court), Independence of a judge versus a binding decision of the court of higher instance | p. 433

ANDRZEJ JAKUBECKI (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin), Threat of imposing the obligation of the payment of a specified sum of money on the obliged party on behalf of the entitled party as means of coercion in securing proceedings - selected issues | p. 446

KRYSTIAN MARKIEWICZ (University of Silesia in Katowice), Documents and their copies / derivatives in civil proceedings | p. 461

HENRYK PIETRZKOWSKI (Supreme Court), Complaint against an enforcement officer's acts after the amendments of the Polish Code of Civil Procedure in 2004-2015 | p. 477

PIOTR RYLSKI (Warsaw University), Standard of proof in Polish civil procedure - basic issues | p. 491

ANDRZEJ WACH (Warsaw University), On Necessary Judgments in Civil Procedure | p. 506

MARCIN WALASIK (Adam Mickiewicz University in Poznań), The stages of civil proceedings for securing claims | p. 524

KAROL WEITZ (Warsaw University), Instances of proceedings before arbitration tribunal | p. 539

TADEUSZ WIŚNIEWSKI (Leon Koźmiński Academy), A few words on judicial law in the form of judge's moratorium | p. 558

FELIKS ZEDLER (University of Social Sciences and Humanities, Faculty in Poznań), Opening the restructuring proceedings | p. 577

TADEUSZ ZEMBRZUSKI (Warsaw University), Judicial measuring out the execution fee | p. 595

Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - prof. dr hab. Karol Weitz
sekretarz redakcji - dr Piotr Rylski

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

Katarzyna Bojarska - redaktor prowadzący
kom.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/polski-proces-cywilny

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (1)

Marcin
02-08-2017
Ocena: 5/5
Czasopismo kupuję od dwóch lat. Zawiera ono ciekawe tematy dla studenta prawa i nie tylko. Treści pisane przez kompetentne osoby (zajmujące się pośrednio i bezpośrednio prawem) są bardzo profesjonalnie. Polecam!
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty