Facebook

Czerwiec_hot_deal_1920x60_a.jpg [40.55 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Polski Proces Cywilny
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Polski Proces Cywilny - Nr 2/2021

Czasopismo prawnicze z tradycjami. 

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
100,80 100,80
Cena regularna: 112,00
112,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 24h (dni robocze)

Opis produktu

Polski Proces Cywilny. Czasopismo prawnicze z tradycjami.

Kwartalnik poświęcony zagadnieniom prawa procesowego cywilnego, problematyce sądownictwa polubownego i mediacji oraz postępowania upadłościowego i naprawczego. W czasopiśmie publikowane są: artykuły, glosy i przeglądy orzecznictwa, analizy praktycznych zagadnień prawnych, odpowiedzi na pytania prawne, recenzje najważniejszych prac, opracowania na temat projektowanych rozwiązań normatywnych oraz informacje dotyczące środowiska procesowego.

Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. Karol Weitz, a jego wydawcą Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych.

Czasopismo to, ukazujące się w okresie międzywojennym, zapisało się chlubnie w polskiej tradycji, a publikacje, które ukazały się na jego łamach, do dnia dzisiejszego stanowią ważne źródło wiedzy o postępowaniu cywilnym. Nowy „Polski Proces Cywilny”, nawiązujący bezpośrednio do poprzednika z okresu międzywojenn...

Polski Proces Cywilny. Czasopismo prawnicze z tradycjami.

Kwartalnik poświęcony zagadnieniom prawa procesowego cywilnego, problematyce sądownictwa polubownego i mediacji oraz postępowania upadłościowego i naprawczego. W czasopiśmie publikowane są: artykuły, glosy i przeglądy orzecznictwa, analizy praktycznych zagadnień prawnych, odpowiedzi na pytania prawne, recenzje najważniejszych prac, opracowania na temat projektowanych rozwiązań normatywnych oraz informacje dotyczące środowiska procesowego.

Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. Karol Weitz, a jego wydawcą Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych.

Czasopismo to, ukazujące się w okresie międzywojennym, zapisało się chlubnie w polskiej tradycji, a publikacje, które ukazały się na jego łamach, do dnia dzisiejszego stanowią ważne źródło wiedzy o postępowaniu cywilnym. Nowy „Polski Proces Cywilny”, nawiązujący bezpośrednio do poprzednika z okresu międzywojennego, jest kwartalnikiem kierowanym do środowiska naukowego i praktyki wymiaru sprawiedliwości.

Za publikację na łamach „Polskiego Procesu Cywilnego” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30344 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+)

Liczba numerów w prenumeracie: 4

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

 ARTYKUŁY i STUDIA


Patryk Filipiak
Kto nie jest związany układem na podstawie art. 166 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne?  | str. 185

Krzysztof Mularski
Zakres podmiotowy układu. Przyczynek do wykładni art. 166 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne | str. 205

Adam Mika
Skarga kasacyjna a nowe Prawo zamówień publicznych | str. 218

Anna Bicz-Kordonets
Freezing injunction a polskie
...

 ARTYKUŁY i STUDIA


Patryk Filipiak
Kto nie jest związany układem na podstawie art. 166 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne?  | str. 185

Krzysztof Mularski
Zakres podmiotowy układu. Przyczynek do wykładni art. 166 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne | str. 205

Adam Mika
Skarga kasacyjna a nowe Prawo zamówień publicznych | str. 218

Anna Bicz-Kordonets
Freezing injunction a polskie sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych | str. 233

Jerzy P. Naworski
Tenor wyroku po uznaniu za zasadne w części zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym  | str. 248

GLOSY

Anna Juryk
O kilku nieporozumieniach z ustaleniem jurysdykcji w sprawach alimentów, czyli jak (nie)stosować art. 3 rozporządzenia nr 4/2009.
Uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 5.09.2019 r., C-468/18, R przeciwko P | str. 262

Agnieszka Laskowska-Hulisz
Dopuszczenie przez sąd spóźnionych twierdzeń i dowodów. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 9.08.2019 r., II CSK 353/18 | str. 277

ZAGADNIENIA PRAWNE

Andrzej Olaś
Czy w razie cofnięcia przez powoda pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym wskutek zapłaty powodowi
przysługuje wobec pozwanego roszczenie o zwrot kosztów procesu? | str. 288

Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH

Andrzej Olaś
Sprawozdanie z konferencji międzynarodowej „Frontiers in Civil Justice”, 16–17.11.2020 r., Rotterdam, Holandia | str. 295

BIBLIOGRAFIA

Joanna Derlatka, Magdalena Skibińska Bibliografia postępowania cywilnego za rok 2019 | str. 304

Uchwała Nr 1/2021 Zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych z dnia 8 marca 2021 roku,
w sprawie komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów
z konferencji międzynarodowych wraz z późniejszymi zmianami | str. 346

Table of contents

Rozwiń Zwiń

ARTICLES AND STUDIES

Patryk Filipiak
Who is not bound by Art. 166(2) of the Restructuring Law? | p. 185

Krzysztof Mularski
The personal scope of the arrangement. A contribution to the interpretation of Article 166(2) of the Restructuring Law  | p. 205

Adam Mika
The cassation appeal and new Public Procurement Law | p. 
...

ARTICLES AND STUDIES

Patryk Filipiak
Who is not bound by Art. 166(2) of the Restructuring Law? | p. 185

Krzysztof Mularski
The personal scope of the arrangement. A contribution to the interpretation of Article 166(2) of the Restructuring Law  | p. 205

Adam Mika
The cassation appeal and new Public Procurement Law | p. 218

Anna Bicz-Kordonets
The freezing injunction and Polish methods of securing monetary claims | p. 233

Jerzy P. Naworski
The conclusions of the judgment after having admitted some part of objections to the writ of payment in writ-of-payment proceedings | p. 248

CASE LAW

Anna Juryk
About a few misunderstandings in jurisdiction determination in matters of maintenance, i.e. how (not) to apply
Art. 3 of Regulation No 4/2009. Comments on the judgment of the Court of Justice of 5 September 2019, C-468/18, R. v. P. | p. 262

Agnieszka Laskowska-Hulisz
Admission by the court of late assertions and evidence. A gloss to the judgment of the Supreme Court of 9 August 2019, II CSK 353/18 | p. 277

LEGAL MATTERS

Andrzej Olaś
Is the claimant entitled to a claim against the defendant for reimbursement of costs of proceedings if the claimant withdraws
his claim in electronic order-for-payment proceedings due to the claim payment by the defendant? | p. 288

SCHOLARLY LIFE OF CI VIL PR OCE DURE LAWYERS

Andrzej Olaś
Report on international conference “Frontiers in Civil Justice”, 16 -17 November 2020, Rotterdam, the Netherlands | p. 295

BIBLIOGRAPHY

Joanna Derlatka, Magdalena Skibińska
Bibliography of Civil Procedure for 2019 | p. 304

Resolution No. 1/2021 of the Board of the Society of Civil Procedure Lawyers of March 8, 2021 on the communique of the Minister
of Education and Science of February 9, 2021 on the list of scientific and scholarly journals and reviewed international
conference proceedings, as amended | p. 346

Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - prof. dr hab. Karol Weitz
sekretarz redakcji - dr Piotr Rylski

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

Katarzyna Bojarska - redaktor prowadzący
kom.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/polski-proces-cywilny

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (1)

Marcin
02-08-2017
Ocena: 5/5
Czasopismo kupuję od dwóch lat. Zawiera ono ciekawe tematy dla studenta prawa i nie tylko. Treści pisane przez kompetentne osoby (zajmujące się pośrednio i bezpośrednio prawem) są bardzo profesjonalnie. Polecam!
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty