Facebook

Pakiety_zbiorow_bannery_SPRING-3812_Pakiet_1_1920x60.jpg [52.60 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Polski Proces Cywilny
-20%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Polski Proces Cywilny - Nr 1/2013

Czasopismo prawnicze z tradycjami. 

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
79,21 79,21
Cena regularna: 99,00
99,00
0,00
PROMOCJA RABAT -20 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne

Opis produktu

Polski Proces Cywilny. Czasopismo prawnicze z tradycjami.

Kwartalnik poświęcony zagadnieniom prawa procesowego cywilnego, problematyce sądownictwa polubownego i mediacji oraz postępowania upadłościowego i naprawczego. W czasopiśmie publikowane są: artykuły, glosy i przeglądy orzecznictwa, analizy praktycznych zagadnień prawnych, odpowiedzi na pytania prawne, recenzje najważniejszych prac, opracowania na temat projektowanych rozwiązań normatywnych oraz informacje dotyczące środowiska procesowego.

Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. Karol Weitz, a jego wydawcą Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych.

Czasopismo to, ukazujące się w okresie międzywojennym, zapisało się chlubnie w polskiej tradycji, a publikacje, które ukazały się na jego łamach, do dnia dzisiejszego stanowią ważne źródło wiedzy o postępowaniu cywilnym. Nowy „Polski Proces Cywilny”, nawiązujący bezpośrednio do poprzednika z okresu międzywojenn...

Polski Proces Cywilny. Czasopismo prawnicze z tradycjami.

Kwartalnik poświęcony zagadnieniom prawa procesowego cywilnego, problematyce sądownictwa polubownego i mediacji oraz postępowania upadłościowego i naprawczego. W czasopiśmie publikowane są: artykuły, glosy i przeglądy orzecznictwa, analizy praktycznych zagadnień prawnych, odpowiedzi na pytania prawne, recenzje najważniejszych prac, opracowania na temat projektowanych rozwiązań normatywnych oraz informacje dotyczące środowiska procesowego.

Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. Karol Weitz, a jego wydawcą Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych.

Czasopismo to, ukazujące się w okresie międzywojennym, zapisało się chlubnie w polskiej tradycji, a publikacje, które ukazały się na jego łamach, do dnia dzisiejszego stanowią ważne źródło wiedzy o postępowaniu cywilnym. Nowy „Polski Proces Cywilny”, nawiązujący bezpośrednio do poprzednika z okresu międzywojennego, jest kwartalnikiem kierowanym do środowiska naukowego i praktyki wymiaru sprawiedliwości.

Za publikację na łamach „Polskiego Procesu Cywilnego” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30344 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+)

Liczba numerów w prenumeracie: 4

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń

TREŚĆ NUMERU DZIESIĄTEGO , (1/2013)
POLSKIEGO PROCESU CYWILNEGO
I. Artykuły i studia
Feliks Zedler (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu), Piotr Zimmerman, Skutki przejścia zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy w toku postępowania upadłościowego
Krystian Markiewicz (Uniwersytet Śląski), Andrzej Torbus (Uniwersytet Śląski),
...

TREŚĆ NUMERU DZIESIĄTEGO , (1/2013)
POLSKIEGO PROCESU CYWILNEGO
I. Artykuły i studia
Feliks Zedler (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu), Piotr Zimmerman, Skutki przejścia zakładu pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy w toku postępowania upadłościowego
Krystian Markiewicz (Uniwersytet Śląski), Andrzej Torbus (Uniwersytet Śląski), O wykładni pisemnych oświadczeń stron w postępowaniu cywilnym rozpoznawczym
Edyta Gapska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Skutki prawne niezłożenia odpisu pełnomocnictwa dla strony przeciwnej
Piotr Stenko, O czasowej dopuszczalności cofnięcia zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
II. Zagadnienia prawne
Katarzyna Gajda-Roszczynialska (Uniwersytet Jagielloński), Zbieg (kolizja) zażalenia na postanowienie sądu drugiej instancji w przedmiocie zwrotu kosztów procesu do innego składu tego sądu wniesionego przez jedną stronę ze skargą kasacyjną drugiej strony
Piotr Rylski (Uniwersytet Warszawski, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości), Czy następca prawny osoby ujawnionej w księdze wieczystej jest uczestnikiem postępowania wieczystoksięgowego zmierzającego do obciążenia prawa?
Marcin Walasik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Wyrok wydany w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych jako tytuł zabezpieczenia po uchyleniu art. 47919a k.p.c.
Karol Weitz (Uniwersytet Warszawski), Czy strona, która przed uprawomocnieniem się wyroku mogła podnieść zarzut braku należytej reprezentacji, może na tej podstawie żądać wznowienia postępowania?
III. Na marginesie orzecznictwa
Małgorzata Hrehorowicz (Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu), Maciej Nawrocki (Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu), Formułowanie rozstrzygnięcia w przedmiocie żądania zwrotu kosztów procesu. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2011 r. (III CZP 69/11)
IV. Recenzje i artykuły recenzyjne
Kamil Antonów, Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych. Pojęcie oraz właściwości postępowań przedsądowych i ochrony cywilnosądowej, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011, s. 366 (rec. Walerian Sanetra, Uniwersytet w Białymstoku)
Die Entwicklung des Zivilprozessrechts in Mitteleuropa um die Jahrtausendwende. Reform und Kodifikation , Tradition und Erneuerung, T. Sutter-Somm, V. Harsági (Hrsg.), Schulthess AG, Zürich, Basel, Genf 2012, s. XIV + 208 (rec. Paweł Grzegorczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
V. Z życia naukowego procesualistów cywilnych
Paweł Grzegorczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Karol Weitz (Uniwersytet Warszawski), Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Procesowego i Iberoamerykańskiego Instytutu Prawa Procesowego pt. Procesos Colectivos/Class Actions, Buenos Aires, 6,9 czerwca 2012 r.

Table of contents

Rozwiń Zwiń
I. ARTICLES AND STUDIES

FELIKS ZEDLER (University of Social Sciences and Humanities,Faculty in Poznań), Amendments in the Insolvency Procedure Provisions Applicable to Natural Persons Not Running Business Activity | p. 7

TADEUSZ ZEMBRZUSKI (University of Warsaw, Supreme Court Office of Studies and Analyses), Service of a Certified Copy of a Pleading Supplemented
...
I. ARTICLES AND STUDIES

FELIKS ZEDLER (University of Social Sciences and Humanities, Faculty in Poznań), Amendments in the Insolvency Procedure Provisions Applicable to Natural Persons Not Running Business Activity | p. 7

TADEUSZ ZEMBRZUSKI (University of Warsaw, Supreme Court Office of Studies and Analyses), Service of a Certified Copy of a Pleading Supplemented with Formerly Missing Appellate Measure Formal Requirements. | p. 26

MATEUSZ GROCHOWSKI (Institute of Law Studies of the Polish Academy of Science), A Will of a Party to the Proceedings and Consequences of Non-compliance with Ad Probationem Formal Requirements . | p. 38

SYLWIA JANAS (University of Warsaw), Procedural Burden of Carrying Out Proceedings Properly (Article 162 of the Polish Code of Civil Procedure) | p. 66

II. LEGAL ISSUES

KATARZYNA GAJDA-ROSZCZYNIALSKA (University of Silesia in Katowice), May Costs of Civil Proceedings Be Secured? | p. 93

MARCIN WALASIK (Adam Mickiewicz University in Poznań), Admissibility of Filing a Complaint against Decisions Ending the Independent Stage of Execution Proceedings | p. 100

III. CASE-LAW

MATEUSZ PILICH (University of Warsaw), MARCIN ORECKI, Jurisdiction and Applicable Law in Matters Arising under the Protection of Personal Rights Law against Infringement on the Internet. A Gloss to the Judgment of the Court of Justice of the European Union (Grand Chamber) of 25 October 2011 in joined cases no. C-509/09 and no. C-161/10 eDate Advertising versus X, and Oliver Martinez, Robert Martinez versus MGN Limited | p. 109

IV. REVIEWS AND REVIEW ARTICLES

Ahrens. Der Wettbewerbsprozess. Ein Praxishandbuch, 7. völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Herausgegeben von Hans-Jürgen Ahrens. Bearbeitet von Wilhelm-Albrecht Achilles, Hans-Jürgen Ahrens, Klaus Bacher, Peter Bähr, Joachim Bornkamm, Tillmann Büttner, Bernhard Jestaedt, Uwe Scharen, Stefan Singer, Klaus Spätgens, Carl Heymanns Verlag - eine Marke von Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Köln 2013, stron XXIV+1377 (reviewed by PAWEŁ GRZEGORCZYK, Adam Mickiewicz University in Poznań, KAROL WEITZ, University of Warsaw) | p. 128

V. SCHOLARLY LIFE OF CIVIL PROCEDURE LAWYERS

PIOTR RYLSKI (University of Warsaw, Supreme Court Office of Studies and Analyses) A Report from the Colloquium of the Procedural Law "The Functions of the Supreme Court - Issues of Process and Administration of Justice", Warsaw, 12-14 June 2014 | p. 141

OLGA GÓRSKA, A Report from the Scholary Conference "Arbitration proceedings", Lodz, 6 November 2014 | p. 149

Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - prof. dr hab. Karol Weitz
sekretarz redakcji - dr Piotr Rylski

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

Katarzyna Bojarska - redaktor prowadzący
kom.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/polski-proces-cywilny

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (1)

Marcin
02-08-2017
Ocena: 5/5
Czasopismo kupuję od dwóch lat. Zawiera ono ciekawe tematy dla studenta prawa i nie tylko. Treści pisane przez kompetentne osoby (zajmujące się pośrednio i bezpośrednio prawem) są bardzo profesjonalnie. Polecam!
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty