Facebook

Darmowa_dostawa_adaptacja_SPRING-3867_1920x60.jpg [55.23 KB]

Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek
Polski Proces Cywilny
-10%
Pojedynczy numer
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Polski Proces Cywilny - Nr 4/2016

Czasopismo prawnicze z tradycjami. 

Przejdź do prenumeraty
Wybierz inny numer czasopisma
Rok
Wybierz wersję
89,10 89,10
Cena regularna: 99,00
99,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Produkt został dodany do koszyka Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Wyślemy w 48h (dni robocze)

Opis produktu

Polski Proces Cywilny. Czasopismo prawnicze z tradycjami.

Kwartalnik poświęcony zagadnieniom prawa procesowego cywilnego, problematyce sądownictwa polubownego i mediacji oraz postępowania upadłościowego i naprawczego. W czasopiśmie publikowane są: artykuły, glosy i przeglądy orzecznictwa, analizy praktycznych zagadnień prawnych, odpowiedzi na pytania prawne, recenzje najważniejszych prac, opracowania na temat projektowanych rozwiązań normatywnych oraz informacje dotyczące środowiska procesowego.

Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. Karol Weitz, a jego wydawcą Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych.

Czasopismo to, ukazujące się w okresie międzywojennym, zapisało się chlubnie w polskiej tradycji, a publikacje, które ukazały się na jego łamach, do dnia dzisiejszego stanowią ważne źródło wiedzy o postępowaniu cywilnym. Nowy „Polski Proces Cywilny”, nawiązujący bezpośrednio do poprzednika z okresu międzywojenn...

Polski Proces Cywilny. Czasopismo prawnicze z tradycjami.

Kwartalnik poświęcony zagadnieniom prawa procesowego cywilnego, problematyce sądownictwa polubownego i mediacji oraz postępowania upadłościowego i naprawczego. W czasopiśmie publikowane są: artykuły, glosy i przeglądy orzecznictwa, analizy praktycznych zagadnień prawnych, odpowiedzi na pytania prawne, recenzje najważniejszych prac, opracowania na temat projektowanych rozwiązań normatywnych oraz informacje dotyczące środowiska procesowego.

Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. Karol Weitz, a jego wydawcą Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych.

Czasopismo to, ukazujące się w okresie międzywojennym, zapisało się chlubnie w polskiej tradycji, a publikacje, które ukazały się na jego łamach, do dnia dzisiejszego stanowią ważne źródło wiedzy o postępowaniu cywilnym. Nowy „Polski Proces Cywilny”, nawiązujący bezpośrednio do poprzednika z okresu międzywojennego, jest kwartalnikiem kierowanym do środowiska naukowego i praktyki wymiaru sprawiedliwości.

Za publikację na łamach „Polskiego Procesu Cywilnego” Autor otrzymuje 20 pkt. (poz. 30344 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+)

Liczba numerów w prenumeracie: 4

Podstawowe informacje dla autorów: http://www.wolterskluwer.pl/proces-publikacji-w-czasopismie

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

RozwińZwiń

Spis treści

Rozwiń Zwiń
I. ARTYKUŁY I STUDIA

ROBERT STEFANICKI (Uniwersytet Wrocławski), Moc wiążąca skazującego wyroku w postępowaniu cywilnym. Uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 14.07.2015 r. (II PK 86/14) | str. 623

BOGUSŁAW LACKOROŃSKI (Uniwersytet Warszawski), Zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach obcych w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego po zmianie wprowadzonej ustawą z 10.07.015 r.
...
I. ARTYKUŁY I STUDIA

ROBERT STEFANICKI (Uniwersytet Wrocławski), Moc wiążąca skazującego wyroku w postępowaniu cywilnym. Uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 14.07.2015 r. (II PK 86/14) | str. 623

BOGUSŁAW LACKOROŃSKI (Uniwersytet Warszawski), Zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach obcych w świetle przepisów kodeksu postępowania cywilnego po zmianie wprowadzonej ustawą z 10.07.015 r. | str. 638

WOJCIECH JACIUBEK, Umowa prorogacyjna jako czynność sui generis | str. 656

MARCIN BIK (Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie) Zwrot wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych na podstawie art. 102 ust. 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (wybrane zagadnienia na tle orzecznictwa) | str. 676

II. ZAGADNIENIA PRAWNE

JOANNA MISZTAL-KONECKA (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Czy na zarządzenie o zwrocie wniosku o ustanowienie kuratora dla dłużnika, którego miejsce pobytu nie jest znane (art. 802 k.p.c.), przysługuje zażalenie? | str. 698

ALEKSANDRA NADOBNIK, Charakter współuczestnictwa po stronie pozwanej w sprawie o opróżnienie lokalu mieszkalnego | str. 707

III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA

ZBIGNIEW BANASZCZYK (Uniwersytet Warszawski), Właściwość miejscowa w sprawach ze stosunku małżeństwa. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26.01.2016 r. (I ACz 2711/15) | str. 717

KRZYSZTOF DROZDOWICZ (radca prawny), Doręczenie odpisu pisma procesowego zawierającego rozszerzenie powództwa bezpośrednio pełnomocnikowi strony przeciwnej. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 21.01.2016 r. (III CZP 95/15) | str. 722

IV. RECENZJE I ARTYKUŁY RECENZYJNE

ŁUKASZ BŁASZCZAK (Uniwersytet Wrocławski), Recenzja książki pt. Charakter prawny zapisu na sąd polubowny w postępowaniu cywilnym autorstwa Aleksandry Budniak-Rogali, Wrocław 2015 | str. 730

V. Z ŻYCIA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH

IZABELLA GIL (Uniwersytet Wrocławski), ALEKSANDRA KLICH (Uniwersytet Szczeciński), Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego - 50-lecie Kodeksu postępowania cywilnego - doświadczenia i perspektywy, Wrocław 18-20.09.2015 r. | str. 738

ŁUKASZ CZARNECKI, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Elektronizacja postępowania wieczystoksięgowego", która odbyła się w Łodzi 14.03.2016 r. | str. 752

VI. BIBLIOGRAFIA

Bibliografia postępowania cywilnego za rok 2015 (oprac. ALEKSANDRA ROŻNOWSKA, Uniwersytet Śląski w Katowicach) | str. 760

Table of contents

Rozwiń Zwiń
I. ARTICLES AND STUDIES

ROBERT STEFANICKI (University of Wrocław), Binding Force of Convicting Judgments in Civil Proceedings. Remarks in the Light of the Supreme Court Judgment of 14 July 2015 (ref. no. II PK 86/14) | p. 623

BOGUSŁAW LACKOROŃSKI (University of Warsaw), Pecuniary Obligations Expressed in Foreign Currencies in the Light of
...
I. ARTICLES AND STUDIES

ROBERT STEFANICKI (University of Wrocław), Binding Force of Convicting Judgments in Civil Proceedings. Remarks in the Light of the Supreme Court Judgment of 14 July 2015 (ref. no. II PK 86/14) | p. 623

BOGUSŁAW LACKOROŃSKI (University of Warsaw), Pecuniary Obligations Expressed in Foreign Currencies in the Light of the Polish Code of Civil Procedure after the Amendments of 10 July 2015 | p. 638

WOJCIECH JACIUBEK, The prorogation agreement as a sui generis legal action | p. 656

MARCIN BIK (District Court for the City of Warsaw, Praga-Północ in Warsaw) Rejection of a Request for Court Costs Exemption under article 102.4 of the Act of 28 July 2005 on Court Costs in Civil Cases (Selected Aspects in Reference to Case Law) | p. 676

II. LEGAL ISSUES

JOANNA MISZTAL-KONECKA (Catholic University of Lublin), Is One Entitled to a Complaint against an Order to Return an Application for the Appointment of a Curator for a Debtor whose Abode Is Not Known (Article 802 of the Polish Code of Civil Procedure)? | p. 698

ALEKSANDRA NADOBNIK, The Issue of Passive Participation in Eviction Cases | p. 707

III. CASE-LAW

ZBIGNIEW BANASZCZYK (University of Warsaw), Territorial Jurisdiction in Cases Related to Matrimonial Relationship. Commentary on the Judgment of the Court of Appeal in Warsaw of 26th January 2016 (ref. no. I ACz 2711/15) | p. 717

KRZYSZTOF DROZDOWICZ (legal counsel), Serving a Copy of a Pleading Containing an Extended Complaint Directly to the Adverse Party. A Gloss to the Resolution of the Supreme Court of 21 January 2016 (ref. no. CZP 95/15) | p. 722

IV. REVIEWS AND REVIEW ARTICLES

ŁUKASZ BŁASZCZAK (University of Wrocław), A Review of the Book Titled: "Charakter prawny zapisu na sąd polubowny w postępowaniu cywilnym" [Legal Nature of the Arbitration Clause in Civil Proceedings] by Aleksandra Budniak-Rogala, Wrocław 2015 | p. 730

V. SCHORARLY LIFE OF CIVIL PROCEDURE LAWYERS

IZABELLA GIL (University of Wrocław), ALEKSANDRA KLICH (Uniwersity of Szczecin), A Report on the All-Poland Meeting of Chairs and Departments of Civil Procedure - 50 years of the Polish Code of Civil Procedure - Experiences and Perspectives, Wrocław 18-20 September 2015 | p. 738

ŁUKASZ CZARNECKI, Report from the Nationwide Conference "Electronic Land and Mortgage Register Proceedings" held in Łódź on 14 March 2016 | p. 752

VI. BIBLIOGRAPHY

Bibliography of Civil Procedure for 2015 (prepared by ALEKSANDRA ROŻNOWSKA, University of Silesia in Katowice) | p. 760

Redakcja

Rozwiń Zwiń

redaktor naczelny - prof. dr hab. Karol Weitz
sekretarz redakcji - dr Piotr Rylski

Kontakt

Rozwiń Zwiń

Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
Klaudia Szawłowska-Milczarek
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

Katarzyna Bojarska - redaktor prowadzący
kom.: + 48 668 618 561
e-mail: katarzyna.bojarska@wolterskluwer.com

www.czasopisma.wolterskluwer.pl

http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/polski-proces-cywilny

Infolinia

801 044 545
e-mail: prenumerata@wolterskluwer.pl

Obsługa klienta

tel: (22) 535 82 72

 

Opinie (1)

Marcin
02-08-2017
Ocena: 5/5
Czasopismo kupuję od dwóch lat. Zawiera ono ciekawe tematy dla studenta prawa i nie tylko. Treści pisane przez kompetentne osoby (zajmujące się pośrednio i bezpośrednio prawem) są bardzo profesjonalnie. Polecam!
Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty