Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Filozofia prawa

Początki filozoficznej zadumy na prawem są tak stare, jak sama filozofia oraz istnienie ludzkości jako społeczeństwa. Sam termin „filozofia prawa” pojawił się dopiero w 1798 roku i został użyty przez profesora historii prawa uniwersytetu w Getyndze, Gustawa Hugo. Przed pojawieniem się terminu „filozofia prawa” naukę, która zajmowała się tą materią, nazywano "prawem naturalnym" lub "filozofią prawa naturalnego". Współczesna filozofia prawa to nauka filozoficzna, której głównym przedmiotem zainteresowania jest refleksja nad prawem. Jest to również nauka prawna klasyfikowana, obok teorii prawa, do ogólnych nauk o prawie.

Sortuj:
Teoria i filozofia prawa

Teoria i filozofia prawa

Paweł Banaś, Agnieszka Bielska-Brodziak, Wojciech Ciszewski, Marlena Drapalska-Grochowicz,...
Wolters Kluwer Polska
Zakres repetytorium sięga samych fundamentów, teoretycznych i filozoficznych podstaw prawa, składa się z 5 częśći - ogólne zagadnienia torii i filozofii prawa, teoria prawa, filozofia prawa, prawo, sprawiedliwośc, polityka, inne obszary badawcze prawoznawstwa.
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Wprowadzenie do filozofii prawa

Wprowadzenie do filozofii prawa

Marek Zirk-Sadowski
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik stanowi przekrojowy przegląd stanowisk i szkół filozofii prawa.
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Fascynujące ścieżki filozofii prawa 2

Fascynujące ścieżki filozofii prawa 2

Maciej Barczewski, Janina Ciechanowicz-McLean, Magdalena Glanc-Żabiełowicz, Karol Gregorcz...
Wolters Kluwer Polska
Książka jest pasjonującym przewodnikiem po trudnych przypadkach w prawie. Opisano w niej zwykłe i niezwykłe zdarzenia, które okazały się spędzać sen z powiek prawnikom.
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Podstawy doktryny prawnej

Podstawy doktryny prawnej

Tomasz Bekrycht, Jerzy Leszczyński, Paweł Łabieniec
Wolters Kluwer Polska
Publikacja omawia podstawową terminologię prawniczą, a także główne kategorie teorii i filozofii prawa, nauki o państwie oraz nauk dogmatycznych.
49,00 zł
Więcej
Leo von Petrażycki und die Rechtswissenschaft der Gegenwart
Promocja!
Promocja!

Leo von Petrażycki und die Rechtswissenschaft der Gegenwart

Tomasz Giaro
Wolters Kluwer Polska
Die Autoren aus Deutschland, Russland und Polen durch leuchten auch die übrigen Aspekte der wissenschaftlichen Tätigkeit von Petrażycki: ökonomische Analyse des Rechts, Theorie von Gesetzgebung und Rechtsbildung sowie schließlich Rechtspluralismus.
79,20 zł
99,00 zł
Więcej
Ewolucjonizm a rewolucjonizm w doktrynach polityczno-prawnych
Promocja!
Promocja!

Ewolucjonizm a rewolucjonizm w doktrynach polityczno-prawnych

Adam Bosiacki
Wolters Kluwer Polska
W publikacji przedstawiono problemy dotyczące krajowych i międzynarodowych aspektów rewolucjonizmu i ewolucjonizmu.
79,20 zł
99,00 zł
Więcej
Czysta teoria prawa

Czysta teoria prawa

Hans Kelsen
Wolters Kluwer Polska
Hans Kelsen (1881-1973) jest najbardziej znanym dwudziestowiecznym prawnikiem na świecie. Do historii przeszedł jako twórca - określanej tak przez siebie - czystej teorii prawa, a przez przeciwników zwanej normatywizmem. Nazwa negatywna miała wyrażać skrajny pozytywizm Hansa Kelsena, nazwa pozytywna....
62,10 zł
69,00 zł
Więcej
Reformacja praw
Promocja!
Promocja!

Reformacja praw

John Witte
Wydawnictwo Naukowe PWN
Już około roku 1500 myśl kalwińska antycypowała idee, jakie miało wyartykułować później europejskie Oświecenie. Te idee rodziły się w warunkach kryzysu: ale to właśnie kryzys, konkretne wyzwania społeczne i rewolucje (a nie abstrakcyjne teorie) wyznaczają charakter nowoczesności. Po 1500 roku ewoluc....
67,15 zł
79,00 zł
Więcej
Księgi wolności
Promocja!
Promocja!

Księgi wolności

Janusz Sytnik-Czetwertyński
Wydawnictwo Naukowe PWN
Podręcznik ten uczy kreować i wprowadzać idee w czyn. W sposób szczególny skupia się na ideach zdolnych inicjować procesy niepodległościowe. Są one bowiem żywym przykładem pobudek, w imię których człowiek jest w stanie zaprząc najgłębsze pokłady sił twórczych, obmyślić najbardziej wyrafinowane idee....
50,15 zł
59,00 zł
Więcej
Historia filozofii Tom 1
Promocja!
Promocja!

Historia filozofii Tom 1

Władyslaw Tatarkiewicz
Wydawnictwo Naukowe PWN
Kolejne wydanie wielokrotnie wznawianego, klasycznego już, podręcznika do historii filozofii. Autor - filozof i historyk filozofii, estetyk i historyk sztuki, etyk, wykładowca, nauczyciel kilku pokoleń filozofów - przedstawił dzieje myśli filozoficznej jako historię myślicieli. Po omówieniu doktryn....
58,64 zł
69,00 zł
Więcej
Historia myśli socjologicznej
Promocja!
Promocja!

Historia myśli socjologicznej

Jerzy Szacki
Wydawnictwo Naukowe PWN
Niniejsze wydanie " Historii myśli socjologicznej " nazwałem nowym, nie zaś trzecim, ponieważ dość istotnie różni się ono od pierwszego i drugiego wydania ( 1981 i 1983 ) , które różniły się od siebie wyłącznie zupełnie nieważnymi szczegółami technicznymi; wydanie drugie było w gruncie rzeczy dodruk....
84,16 zł
99,00 zł
Więcej
Historia filozofii Tom 2
Promocja!
Promocja!

Historia filozofii Tom 2

Władysław Tatarkiewicz
Wydawnictwo Naukowe PWN
Kolejne wydanie wielokrotnie wznawianego, klasycznego już, podręcznika do historii filozofii. Autor - filozof i historyk filozofii, estetyk i historyk sztuki, etyk, wykładowca, nauczyciel kilku pokoleń filozofów - przedstawił dzieje myśli filozoficznej jako historię myślicieli. Po omówieniu doktryn....
67,15 zł
79,00 zł
Więcej
Filozofia pozytywistyczna
Promocja!
Promocja!

Filozofia pozytywistyczna

Leszek Kołakowski
Wydawnictwo Naukowe PWN
Znakomity podręcznik dla studentów filozofii i kierunków humanistycznych! Podstawowe kompendium z dziejów europejskiej filozofii XIX i XX wieku! Filozofia pozytywistyczna nie jest zwykłym podręcznikiem ani zbiorem suchych informacji, lecz raczej bogatym i żywym wykładem o perypetiach ludzkiego umysł....
50,15 zł
59,00 zł
Więcej
Wstęp do filozofii
Promocja!
Promocja!

Wstęp do filozofii

Jan Hartman
Wydawnictwo Naukowe PWN
Podstawowy podręcznik dla rozpoczynających studia filozoficzne! Praca: wprowadza w główne kierunki, tradycje i dyscypliny filozoficzne; omawia najistotniejsze obszary przedmiotowe, takie jak: świat, człowiek, poznanie; prezentuje w porządku historycznym najważniejsze kwestie metafizyczne, epistemolo....
50,15 zł
59,00 zł
Więcej
Całość i nieskończoność
Promocja!
Promocja!

Całość i nieskończoność

Emmanuel Levinas
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka uznana została dziś niemal powszechnie za dzieło klasyczne filozofii europejskiej. Można się z tą opinią zgadzać lub nie, faktem jest jednak, że książka ta została przełożona na wiele różnych języków świata, że nieustannie jest cytowana, komentowana, że poświęca się jej sympozja, a więc stal....
62,91 zł
74,00 zł
Więcej
Bycie i czas
Promocja!
Promocja!

Bycie i czas

Martin Heidegger
Wydawnictwo Naukowe PWN
Jest to jedna z najbardziej znanych, wręcz kultowych, książek filozoficznych XX wieku. Stanowi najpełniejszy wyraz myśli Heideggera z właściwą dlań metaforyką, charakterem nawiązań, aluzji i transpozycji. Stała się inspiracją dla wielu współczesnych prądów filozoficznych: fenomenologii, hermeneutyki....
62,91 zł
74,00 zł
Więcej
Historia filozofii Tom 3
Promocja!
Promocja!

Historia filozofii Tom 3

Władysław Tatarkiewicz
Wydawnictwo Naukowe PWN
Klasyk wśród podręczników do historii filozofii.
67,15 zł
79,00 zł
Więcej
Filozofia prawa
Promocja!
Promocja!

Filozofia prawa

Gustav Radbruch
Wydawnictwo Naukowe PWN
W światowym prawoznawstwie i teorii prawniczej obserwujemy dziś renesans zainteresowania myślą Gustava Radbrucha, wybitnego filozofa prawa, prawnika - specjalisty prawa karnego, polityka, a także humanisty odznaczającego się niebywałym wyczuciem sprawiedliwości. Nadal toczy się debata nad praktyczny....
67,15 zł
79,00 zł
Więcej
Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa 100 podstawowych pojęć
Promocja!
Promocja!

Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa 100 podstawowych pojęć

C.H. Beck
Drugie wydanie leksykonu bardzo popularnego Leksykonu różni się w istotny sposób od pierwszej edycji i to z kilku względów. Po pierwsze, Autorzy uwzględnili uwagi studentów jako głównych odbiorców tej pozycji i ich własne doświadczenia dydaktyczne. Po drugie, większość z haseł jest opracowana całkow....
50,15 zł
59,00 zł
Więcej
Realistyczna koncepcja prawa Alfa Rossa

Realistyczna koncepcja prawa Alfa Rossa

Katarzyna Eliasz
Wolters Kluwer Polska
Pierwsza w Polsce publikacja książkowa podejmująca zagadnienie realistycznej koncepcji prawa duńskiego filozofa Alfa Rossa.
49,00 zł
Więcej
Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny

Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny

Andrzej Bator, Andrzej Franciszek Bator, Włodzimierz Gromski, Stanisław Kaźmierczyk, Artur...
Wolters Kluwer Polska
Podręcznik akademicki przeznaczony przede wszystkim dla studentów kierunków prawniczych i administracyjnych, pomyślany jako pomoc dydaktyczna uzupełniająca wykład ze wstępu do prawoznawstwa oraz teorii i filozofii prawa.
50,40 zł
63,00 zł
Więcej
Od Grocjusza do Laurenta. Kształtowanie się doktryny nieograniczonego immunitetu państwa w nauce prawa i orzecznictwie sądowym

Od Grocjusza do Laurenta. Kształtowanie się doktryny nieograniczonego immunitetu państwa w nauce prawa i orzecznictwie sądowym

Aleksander Gubrynowicz
Wolters Kluwer Polska
Publikacja ta - traktując o immunitecie państwa - skierowana jest przede wszystkim do specjalistów z zakresu prawa międzynarodowego. Może też stanowić cenny wkład do badań w obrębie innych dziedzin prawa, a także dyscyplin nieprawniczych.
119,00 zł
Więcej
Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych. Część 1 Prawo
Promocja!
Promocja!

Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych. Część 1 Prawo

Przemysław Banasik
C.H. Beck
Wymiar sprawiedliwości a wraz z nim jego kluczowi interesariusze stawiają sobie pytanie czy organizacja ta może nadal funkcjonować w tradycyjnie pojmowany sposób, czy też należy dokonać w niej zmian, które poprawią jej wizerunek, ale co ważniejsze wzmocnią jej społeczną wiarygodność. Dyskusja na tem....
84,16 zł
99,00 zł
Więcej
Jerzy Wróblewski. Pisma wybrane

Jerzy Wróblewski. Pisma wybrane

Jerzy Wróblewski
Wolters Kluwer Polska
Wybór artykułów Profesora Jerzego Wróblewskiego, powstały z okazji 25. rocznicy jego śmierci.
79,20 zł
99,00 zł
Więcej
Naturalizm prawniczy. Stanowiska

Naturalizm prawniczy. Stanowiska

Bartosz Brożek, Katarzyna Eliasz, Łukasz Kurek, Jerzy Stelmach
Wolters Kluwer Polska
W publikacji pokazano niektóre przynajmniej filozoficzne źródła naturalizmu prawniczego oraz omówiono najważniejsze stanowiska naturalistyczne (realistyczne) w filozofii prawa.
39,21 zł
49,00 zł
Więcej
Myślenie o polityce i prawie
Promocja!
Promocja!

Myślenie o polityce i prawie

Iwona Barwicka-Tylek, Agnieszka Czarnecka, Michał Jaskólski, Jacek Malczewski
Wolters Kluwer Polska
47,20 zł
59,00 zł
Więcej
O operze i o prawie

O operze i o prawie

Ewa Łętowska, Krzysztof Pawłowski
Wolters Kluwer Polska
Książka O operze i o prawie jest kolejną pozycją, w której Acus (Ewa Łętowska - prawniczka i Krzysztof Pawłowski - filozof) pisze o problemach prawa inaczej, niż to się u nas zazwyczaj robi. Kontrapunktem dla myślenia o prawie jest tutaj opera. I bynajmniej nie idzie o to, jak, czy i w jaki sposób o....
35,10 zł
39,00 zł
Więcej
Historia myśli ustrojowej i społecznej

Historia myśli ustrojowej i społecznej

Iwona Barwicka-Tylek, Michał Jaskólski, Jacek Malczewski
Wolters Kluwer Polska
Niniejsza publikacja to pierwszy na polskim rynku podręcznik do historii myśli ustrojowej i społecznej - przedmiotu należącego do kanonu programowego studiów drugiego stopnia na kierunku administracja. Zawiera syntetyczny przegląd kierunków ewolucji zachodniej myśli ustrojowej i społecznej, od staro....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach

Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach

Wolters Kluwer Polska
Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach to opracowanie, które doskonale wpisuje się w założenia serii ?Prawo w pytaniach i odpowiedziach?. Gdzie można zadać tyle fascynujących pytań, postawić tyle budzących żywe spory problemów i oczekiwać tylu odmiennych i wysoce zindywidualizowanych odpowiedzi....
59,00 zł
Więcej
Konwencja u podstaw prawa. Kontrowersje pozytywizmu prawniczego
Promocja!
Promocja!

Konwencja u podstaw prawa. Kontrowersje pozytywizmu prawniczego

Adam Dyrda
Wolters Kluwer Polska
Publikacja jest pierwszym przeglądowym i krytycznym opracowaniem dotyczącym współczesnego pozytywizmu prawniczego. W książce przedstawione są różne odmiany pozytywizmu przez pryzmat sposobu, w jaki rozwijają one tezę o konwencjonalnych źródłach normatywności prawa. Autor w swojej pracy stara się....
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Neutralization of values in law
Promocja!
Promocja!

Neutralization of values in law

Krzysztof Pałecki
Wolters Kluwer Polska
Skutki zjawiska neutralizacji wartości w prawie dla funkcjonowania całego systemu prawa bywają bardzo szkodliwe. Naruszają prestiż prawa, obniżają skuteczność interwencji prawnych w porządek społeczny, podnoszą koszty działań prawnych...
95,19 zł
119,00 zł
Więcej
Prawo, język, logika. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Malinowskiego

Prawo, język, logika. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Malinowskiego

Wolters Kluwer Polska
Księga Jubileuszowa jest najlepszym podsumowaniem pewnego etapu życia naukowego wybitnych i cenionych profesorów. Jest również formą zapisu refleksji uczniów, przyjaciół, znawców dziedziny, którą reprezentuje Jubilat. Jest także wyrazem przyjaźni i życzliwości wyrażanych przez koleżanki, kolegów ora....
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Rzeźbienie państwa prawa. 20 lat później

Rzeźbienie państwa prawa. 20 lat później

Ewa Łętowska, Krzysztof Sobczak
Wolters Kluwer Polska
Dlaczego spory o wpływ lustracji na rozwój demokracji, o zasady nauczania religii w szkole, o wciąż nadmierne stosowanie instytucji tymczasowego aresztowania są wciąż tak żywe i nie udaje się znaleźć rozwiązania tych problemów?
39,00 zł
Więcej
Normatywność prawa

Normatywność prawa

Bartosz Brożek
Wolters Kluwer Polska
Książka rysuje obraz współczesnej debaty nad normatywnością prawa i stanowi istotny głos w tej debacie. Pokazuje też, w jaki sposób w refleksję filozoficznoprawną i filozoficzną włączać można ustalenia współczesnych nauk biologicznych. Autor analizuje problem normatywności nie tylko w kontekście....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Współczesne kultury prawne

Współczesne kultury prawne

Roman Tokarczyk
Wolters Kluwer Polska
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Etyczne problemy prawa

Etyczne problemy prawa

Tomasz Pietrzykowski
Wolters Kluwer Polska
49,00 zł
Więcej
Medycyna a normy

Medycyna a normy

Roman Tokarczyk
Wolters Kluwer Polska
W relacjach chory – lekarz – dziennikarz – prawnik nierzadko występuje pewna prawidłowość. Oto chory oczekuje wyleczenia, lekarz zadowolenia z wyleczenia, dziennikarz skandalu, a prawnik błędu lekarskiego.
49,00 zł
Więcej
Restytucja dóbr kultury ze stanowiska filozofii prawa

Restytucja dóbr kultury ze stanowiska filozofii prawa

Kamil Zeidler
Wolters Kluwer Polska
Problem restytucji dóbr kultury nie jest problemem nowym, jednak ostatnimi czasy znów ożywiła się dyskusja na ten temat. Przyczyną tego są wciąż nierozstrzygnięte trudne sprawy dotyczące restytucji dóbr kultury nie tylko w Polsce, lecz także w innych państwach na świecie.Publikacja poświęcona został....
53,10 zł
59,00 zł
Więcej
Granice sprawiedliwości, sprawiedliwość ponad granicami

Granice sprawiedliwości, sprawiedliwość ponad granicami

Marta Soniewicka
Wolters Kluwer Polska
W książce Granice sprawiedliwości, sprawiedliwość ponad granicami dokonano próby ogólnego zdefiniowania pojęcia "sprawiedliwość" w rozumieniu współczesnej filozofii liberalnej oraz warunków jakie muszą być spełnione, by zastosować je do świata jako całości.
44,10 zł
49,00 zł
Więcej
Portrety wolności. Studium z historii idei i postmodernizmu "stosowanego"

Portrety wolności. Studium z historii idei i postmodernizmu "stosowanego"

Iwona Barwicka-Tylek
Wolters Kluwer Polska
Portret to dzieło szczególne. O jego wartości decyduje zewnętrzne podobieństwo do portretowanej osoby, ale także umiejętność oddania jej cech charakteru i osobowości (...) Jeśli potraktujemy poszczególne teorie wolności jako jej różne portrety, to pojawia się pytanie: jak traktować różnice między ni....
73,00 zł
Więcej
Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę