Facebook
Kategorie
Kategorie MENU
Strefa Aplikanta
E-booki
dostęp
w 5 min.
Strefa Zniżek

Międzynarodowy Trybunał Karny

Międzynarodowy Trybunał Karny, MTK to międzynarodowy organ sądowniczy z siedzibą w Hadze, powołany do sądzenia osób fizycznych, które oskarżane są o popełnienie najcięższych zbrodni. Walka z bezkarnością i dążenie do przywrócenia pokoju, sprawiedliwości i poszanowania praw człowieka na terenach ogarniętych konfliktami to zadania Trybunału.

Skuteczna przestroga dla potencjalnych zbrodniarzy wojennych to jeden z głównych celów Trybunału. Nie będzie tolerancji dla przerażających zbrodni i sprawcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności i wymierzenia stosownej kary. Międzynarodowy Trybunał Karny jako organ stały nie podlega ograniczeniom czasowym i terytor...

Międzynarodowy Trybunał Karny, MTK to międzynarodowy organ sądowniczy z siedzibą w Hadze, powołany do sądzenia osób fizycznych, które oskarżane są o popełnienie najcięższych zbrodni. Walka z bezkarnością i dążenie do przywrócenia pokoju, sprawiedliwości i poszanowania praw człowieka na terenach ogarniętych konfliktami to zadania Trybunału.

Skuteczna przestroga dla potencjalnych zbrodniarzy wojennych to jeden z głównych celów Trybunału. Nie będzie tolerancji dla przerażających zbrodni i sprawcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności i wymierzenia stosownej kary. Międzynarodowy Trybunał Karny jako organ stały nie podlega ograniczeniom czasowym i terytorialnym oraz jest bardziej skuteczny i wydajny niż dotychczasowe trybunały doraźne.

Zbrodnie sądzone przez Międzynarodowy Trybunał Karny:

  1. ludobójstwo
  2. zbrodnie przeciwko ludzkości dokonane w sposób systematyczny lub na wielką skalę, za poduszczeniem organizacji bądź grupy, morderstwa, eksterminacja, tortury, obracanie w niewolników, deportacja ludności, gwałt, zmuszanie do prostytucji i wszelkie inne formy przemocy seksualnej
  3. zbrodnie wojenne
  4. agresja

Trybunał składa się z następujących organów:

  • Prezydium
  • Wydział Odwoławczy
  • Wydział Orzekający
  • Wydział Przygotowawczy
  • Urząd Prokuratora
  • Sekretariat

RozwińZwiń
Sortuj:
Sposób wyświetlania:
Zbrodnia ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości w prawie międzynarodowym
Promocja!
Promocja!

Zbrodnia ludobójstwa i zbrodnie przeciwko ludzkości w prawie międzynarodowym

Tomasz Iwanek
Wolters Kluwer Polska
Unikatowa publikacja z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i międzynarodowego prawa karnego. Oprócz szczegółowej analizy definicji i postaci zbrodni ludobójstwa oraz zbrodni przeciwko ludzkości autor omówił w niej szeroko problematykę zbrodni międzynarodowych sensu stricto z uwzględnieniem na....
68,00 zł
85,00 zł
Więcej
Przedawnienie w prawie karnym w systemie kontynentalnym i anglosaskim

Przedawnienie w prawie karnym w systemie kontynentalnym i anglosaskim

Katarzyna Banasik
Wolters Kluwer Polska
Monografia stanowi analizę zagadnień dotyczących przedawnienia karalności przestępstw oraz przedawnienia wykonalności środków reakcji karnej. Jest pierwszym w literaturze polskiej opracowaniem poświęconym komparatystycznemu spojrzeniu na karnoprawne przedawnienie w systemie prawa kontynentalnego (ci....
89,10 zł
99,00 zł
Więcej
Zbrodnia ludobójstwa w międzynarodowym prawie karnym

Zbrodnia ludobójstwa w międzynarodowym prawie karnym

Dominika Dróżdż
Wolters Kluwer Polska
Książka została podzielona na rozdziały dotyczące genezy pojęcia ludobójstwa, wybranych aktów prawnych odnoszących się do tej zbrodni, zagadnień związanych z ludobójstwem w naukach społecznych...
68,62 zł
73,00 zł
Więcej